Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Služiti Jehovi a ne Satani

Služiti Jehovi a ne Satani

Pred svima nama stoji izbor. Hoćemo li služiti Jehovi ili Satani i njegovim demonima. Ne možemo služiti i jednom i drugom. Kako je samo mudro služiti Jehovi!

Jehova je dobar

Kao što smo videli, demoni se raduju kad povređuju i zavode ljude. Jehova nije takav. On voli čovečanstvo kao što otac voli svoju decu. On je Darivalac ’svakog dobrog dara i svakog savršenog poklona‘ (Jakov 1:17). On nije uskratio ljudima ništa dobro, čak i po veliku cenu za samog sebe (Efescima 2:4-7).

Isus, Božji Sin, pokazao je ljubav prema ljudima lečeći njihove bolesti

Razmisli o stvarima koje je na Zemlji učinio Isus, Božji Sin. Učinio je da nemi govore i dao je vid slepima. Izlečio je gubavce i hrome. Isterivao je demone i lečio sve vrste bolesti. Isus je pomoću Božje sile čak podizao mrtve u život (Matej 9:32-35; 15:30, 31; Luka 7:11-15).

Umesto da govori laži kako bi nas zaveo, Bog uvek govori  istinu. On nikad nikoga ne vara (Brojevi 23:19).

Izbeći nečiste običaje

Kao što paukova mreža čvrsto uhvati muvu, tako su i milioni ljudi čvrsto uhvaćeni praznoverjem i lažima. Oni se boje mrtvih. Boje se demona. Oni su zabrinuti zbog prokletstava, kobnih znakova, amajlija i fetiša. Zarobljeni su verovanjima i tradicijama koje se temelje na lažima Satane Ðavola. Božje sluge nisu uhvaćene u zamku nijednom od ovih stvari.

Jehova je daleko moćniji od Satane. Ako služiš Jehovi, on će te zaštititi od demona (Jakov 4:7). Na tebe neće delovati čini. Na primer, u Nigeriji su tri moćna vrača bacili čini kako bi ubili Svedoka Jehove koji je odbio da napusti grad. Kad čini nisu uspele, jedan vrač se uplašio, otišao do Svedoka i preklinjao za milost.

Efešani su spalili svoje knjige o magiji

Ako te uznemiruju demoni, možeš zvati Jehovu po imenu i on će te zaštititi (Poslovice 18:10). Ali da bi imao Božju zaštitu, moraš u potpunosti prekinuti sa svim što je povezano sa spiritizmom i obožavanjem demona. Obožavaoci Boga u starom Efesu su to učinili. Sakupili su sve svoje knjige o magiji i spalili ih (Dela 19:19, 20). Božje sluge danas moraju učiniti to isto. Oslobodi se amajlija, „zaštitnih“  ogrlica, idola, knjiga o magiji i svega drugog što je povezano sa spiritističkim običajima.

Vrši pravo obožavanje

Ako želiš da se dopadneš Bogu, nije dovoljno samo da  odbaciš krivo obožavanje i prestaneš da činiš loše stvari. Moraš aktivno vršiti čisto obožavanje. Biblija pokazuje šta se zahteva:

Prisustvuj hrišćanskim sastancima (Jevrejima 10:24, 25)

Proučavaj Bibliju (Jovan 17:3)

Propovedaj drugima (Matej 24:14)

Moli se Jehovi (Filipljanima 4:6, 7)

Krsti se (Dela 2:41)

Poveži se sa Jehovinim svedocima

Satana i demoni imaju na Zemlji ljude koji uče i čine pogrešne stvari. Ali i Jehova ima svoj narod. To su Jehovini svedoci (Isaija 43:10). Širom sveta ima više od četiri miliona Svedoka. Svi oni se jako trude da postupaju ispravno i poučavaju ljude o istini. U većini zemalja možeš ih sresti u Kraljevskoj dvorani, gde će te srdačno primiti.

Njihovo delo se sastoji u tome da pomognu drugima da služe Bogu. Oni će s tobom u tvom domu proučavati Bibliju, pomažući ti da naučiš kako na ispravan način da obožavaš Jehovu. Za to ne treba ništa da platiš. Svedoci radosno poučavaju o istini, jer vole ljude i Jehovu Boga.

Jehovini svedoci će ti pomoći da služiš Bogu