Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Milioni duhovnih stvorenja

Milioni duhovnih stvorenja

Biblija nam kaže da postoje mnoge duhovne osobe. Sam Jehova je duh (Jovan 4:24; 2. Korinćanima 3:17, 18).

Jedno vreme Jehova je bio sam u svemiru. Onda je počeo stvarati duhovna stvorenja nazvana anđeli. Oni su moćniji i inteligentniji od ljudi. Jehova je stvorio mnoge anđele; Božji sluga Danijel je u viziji video stotine miliona anđela (Danijel 7:10; Jevrejima 1:7).

Bog je te anđele stvorio pre nego što je načinio Zemlju (Job 38:4-7). Nijedan od njih nije bio čovek koji je jednom živeo i umro na Zemlji.

Veliki Duh, Jehova, stvorio je milione duhovnih osoba