Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Levo: Sastanak na otvorenom, London, 1945; desno: Pokrajinski sastanak, Malavi, 2012.

 5. DEO

Obrazovni program Kraljevstva — obučavanje Kraljevih podanika

Obrazovni program Kraljevstva — obučavanje Kraljevih podanika

 S PONOSOM se smeškaš dok gledaš govornika na podijumu. To je mladi brat iz tvoje skupštine, koji prvi put ima učešće na pokrajinskom sastanku. Dok ga sa uživanjem slušaš, razmišljaš kako je dragoceno obučavanje koje dobija Božji narod. Sećaš se prvih govora tog mladića i raduješ se što vidiš koliko je napredovao! Tome je umnogome doprinela i Škola za pionire. Nedavno je sa suprugom pohađao Školu za objavitelje Kraljevstva. Dok aplaudiraš nakon odličnog govora, osvrćeš se oko sebe. Zaista je izuzetno to što svaki pojedinac u Božjem narodu ima priliku da dobije obrazovanje bez premca.

Biblija je prorekla vreme kada će sve Božje sluge biti ’poučene od Jehove‘ (Is. 54:13). To vreme je došlo. Mi se poučavamo putem naših publikacija, kao i na skupštinskim i pokrajinskim sastancima, kongresima i u različitim školama čiji je cilj da nas pripreme za konkretna zaduženja u Jehovinoj organizaciji. U ovom delu ćemo videti kako taj obrazovni program pruža snažan dokaz da Božje Kraljevstvo vlada.

U OVOM DELU

16. POGLAVLJE

Sastanci na kojima slavimo Jehovu

Šta treba da činimo da bi nam sastanci koristili u punoj meri?

17. POGLAVLJE

Obuka za objavitelje Kraljevstva

Kako teokratske škole osposobljavaju objavitelje Kraljevstva da izvršavaju svoju službu?