Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. POGLAVLJE

„Neka dođe kraljevstvo tvoje“

„Neka dođe kraljevstvo tvoje“

TEMA POGLAVLJA

Šta je Isus naučavao o Božjem Kraljevstvu

1, 2. Šta je Jehova rekao trojici Isusovih apostola i kako su oni reagovali na to?

KAKO bi reagovao ako bi ti se Jehova Bog lično obratio i rekao da uradiš nešto? Nema sumnje da bi ga sa zadovoljstvom poslušao, šta god da je u pitanju.

2 Upravo tako nešto su doživela trojica Isusovih apostola — Petar, Jakov i Jovan. (Pročitati Mateja 17:1-5.) Kratko nakon Pashe 32. n. e., bili su sa svojim Učiteljem na jednoj ’visokoj gori‘. Tada su u viziji videli Isusa kao veličanstvenog nebeskog Kralja. Vizija je delovala toliko stvarno da je Petar hteo da bude deo nje i obratio se Isusu. Dok je govorio, iznad njih se pojavio oblak. Zatim su Petar i drugi apostoli čuli ono što je samo mali broj ljudi ikada čuo — Jehovin glas. Nakon što je nazvao Isusa svojim Sinom, Jehova je jasno rekao: „Njega slušajte!“ Apostoli su primili k srcu tu Božju zapovest. Bili su poslušni Isusovim učenjima i podsticali su druge da čine isto (Dela 3:19-23; 4:18-20).

Isus je o Božjem Kraljevstvu govorio više nego o svemu drugom

3. (a) Zašto Jehova želi da slušamo njegovog Sina? (b) Koju temu vredi detaljno istražiti?

3 Reči „Njega slušajte“ zabeležene su u Svetom pismu „nama za pouku“ (Rimlj. 15:4). Zašto je važno da ih ozbiljno shvatimo? Zato što Isus zastupa Jehovu i uvek je poučavao o onome što njegov Otac želi da znamo (Jov. 1:1, 14). Više nego o svemu drugom govorio je o Božjem Kraljevstvu, to jest o nebeskoj mesijanskoj vlasti koju će činiti on i njegovih 144 000 suvladara. S obzirom na to, važno je da detaljno istražimo tu temu (Otkr. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6). Pre toga ćemo osmotriti zašto je Isus poklanjao toliku pažnju Božjem Kraljevstvu.

„Ono čega je srce puno“

4. Na osnovu čega možemo zaključiti da Isus smatra Kraljevstvo veoma dragocenim?

4 Očigledno je da Isus smatra Kraljevstvo veoma dragocenim. Na osnovu čega se to može zaključiti? Reči su poput prozora kroz koji možemo zaviriti u  nečije srce — one otkrivaju šta je nekome zaista važno. Sam Isus je rekao: „Usta govore ono čega je srce puno“ (Mat. 12:34). U skladu s tim, koristio je svaku priliku da prenosi poruku o Kraljevstvu. U četiri jevanđelja se više od sto puta ukazuje na tu vladavinu i to su mahom Isusove izjave. Da je Kraljevstvo bilo glavna tema njegovog propovedanja vidi se iz sledećih reči: „I drugim gradovima moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu, jer sam radi toga poslat“ (Luka 4:43). Isus je nastavio da poučava svoje učenike o Božjem Kraljevstvu i nakon što je uskrsnuo (Dela 1:3). Nema sumnje da je svim srcem cenio Kraljevstvo, što ga je pokretalo da govori o njemu.

5-7. (a) Kako znamo da i Jehova smatra Kraljevstvo dragocenim? Navedi primer. (b) Po čemu se vidi da svim srcem cenimo Kraljevstvo?

5 I Jehova smatra Kraljevstvo dragocenim. Kako to znamo? On je poslao svog jedinorođenog Sina u svet. Sve što je Isus govorio i o čemu je poučavao potiče od Jehove (Jov. 7:16; 12:49, 50). Jehova je nadahnuo pisanje svega što je u jevanđeljima zabeleženo o Isusovom životu i službi. Razmislimo na trenutak šta to znači.

Dobro je da se svako od nas zapita: ’Da li svim srcem cenim Božje Kraljevstvo?‘

6 Zamisli da želiš da napraviš porodični foto-album. Ispred tebe je mnoštvo fotografija, ali nema mesta za sve. Šta ćeš uraditi? Moraš izabrati koje ćeš staviti u album. U izvesnom smislu, jevanđelja su poput foto-albuma koji nam pomaže da dobro upoznamo Isusa. Jehova nije nadahnuo pisce jevanđelja da zabeleže sve što je Isus rekao i uradio dok je bio na zemlji (Jov. 20:30; 21:25). Božji duh ih je vodio da zabeleže reči i dela koja nam pomažu da razumemo svrhu Isusove službe i da shvatimo šta je Jehovi najvažnije (2. Tim. 3:16, 17; 2. Petr. 1:21). Pošto u jevanđeljima nalazimo obilje Isusovih učenja o Božjem Kraljevstvu, jasno je da Jehova smatra Kraljevstvo dragocenim. On želi da saznamo što više o toj vlasti.

7 Dobro je da se svako od nas zapita: ’Da li svim srcem cenim Božje Kraljevstvo?‘ Ako imamo takav stav, drage volje ćemo slušati ono što je Isus govorio o njegovom značaju i o tome kako i kada će ono doći.

Šta će značiti dolazak Božjeg Kraljevstva?

8. Kako je Isus istakao važnost Kraljevstva?

8 Razmisli o molitvi Očenaš. Snažnim ali jednostavnim rečima, Isus je istakao zašto je Kraljevstvo važno i šta će ono postići. Ta molitva se sastoji od sedam molbi. Prve tri se odnose na Jehovinu nameru — na posvećenje njegovog imena, dolazak  njegovog Kraljevstva i vršenje njegove volje kako na nebu tako i na zemlji. (Pročitati Mateja 6:9, 10.) Te tri molbe su usko povezane. Putem Mesijanskog Kraljevstva Jehova će posvetiti svoje ime i izvršiti svoju volju.

9, 10. (a) Šta će Božje Kraljevstvo ostvariti kad dođe? (b) Kom biblijskom obećanju se posebno raduješ?

9 Šta će Božje Kraljevstvo ostvariti? Izgovarajući molitvu „Neka dođe kraljevstvo tvoje“, mi zapravo tražimo da Kraljevstvo izvrši korenite promene na zemlji. Kad dođe, ono će preuzeti potpunu vlast nad njom. Ukloniće sadašnji zli svet, uključujući i sve ljudske vlasti, i ostvariće pravedan novi svet (Dan. 2:44; 2. Petr. 3:13). Zatim će pod vladavinom Kraljevstva cela planeta postati raj (Luka 23:43). Umrli koji su u Božjem sećanju uskrsnuće i ponovo će biti sa svojim najmilijima (Jov. 5:28, 29). Ljudi će postati savršeni i dobiće večni život (Otkr. 21:3-5). Na kraju će zemlja biti u potpunom skladu s nebesima, što je oduvek bila volja Jehove Boga! Da li čezneš za ispunjenjem ovih biblijskih proročanstava? Svaki put kada se moliš da dođe Božje Kraljevstvo, ti se moliš za ispunjenje tih dragocenih obećanja.

10 Očigledno je da još moramo čekati na ostvarenje reči iz molitve Očenaš. I dalje postoje ljudske vlasti, a svet u kom živimo daleko je od pravednog. Ipak, imamo razlog za radost. Kao što ćemo videti u sledećem poglavlju, Božje Kraljevstvo je već počelo da vlada na nebu. Osmotrimo najpre šta je Isus rekao o tome kada će Kraljevstvo početi da vlada na nebu, a kada će doći na zemlju.

Kada će Božje Kraljevstvo početi da vlada?

11. Šta je Isus nagovestio u vezi s početkom vladavine Božjeg Kraljevstva?

11 Isus je nagovestio da Kraljevstvo neće početi da vlada u prvom veku naše ere, suprotno očekivanjima nekih njegovih učenika (Dela 1:6). Obrati pažnju na dva poređenja koja je ispričao u periodu manjem od dve godine.

12. Kako poređenje o pšenici i kukolju ukazuje na to da Kraljevstvo nije uspostavljeno u prvom veku?

12 Poređenje o pšenici i kukolju. (Pročitati Mateja 13:24-30.) Nakon što je ispričao ovo poređenje, verovatno u proleće 31. n. e., Isus je objasnio svojim učenicima šta ono znači (Mat. 13:36-43). Ovo je suština poređenja: Posle smrti apostola, Ðavo će posejati kukolj (lažni hrišćani) među pšenicu („sinovi kraljevstva“, to jest pomazani hrišćani). I pšenica i kukolj će rasti zajedno sve do žetve, koja predstavlja „svršetak ovog poretka“. Nakon što žetva počne, kukolj će biti skupljen. Potom će pšenica biti skupljena u žitnicu. Na  osnovu ovog poređenja, moglo se zaključiti da Kraljevstvo neće biti uspostavljeno u prvom veku naše ere već po završetku perioda u kom su pšenica i kukolj rasli zajedno. Ispostavilo se da je to bilo 1914, kada je počela žetva.

13. (a) Zbog čega je Isus ispričao poređenje o minama? (b) Kako znamo da Isus nije postavljen za Mesijanskog Kralja odmah po povratku na nebo?

13 Poređenje o minama. (Pročitati Luku 19:11-13.) Isus je ispričao ovo poređenje 33. n. e., na svom poslednjem putovanju u Jerusalim. Neki od njegovih slušalaca su mislili da će on uspostaviti svoje Kraljevstvo čim stignu u Jerusalim. Da bi ispravio to mišljenje i objasnio da će Kraljevstvo biti uspostavljeno mnogo kasnije, Isus je uporedio sebe sa ’čovekom plemenitog roda‘ koji je morao da ’otputuje u daleku zemlju da preuzme kraljevsku vlast‘. * U Isusovom slučaju, ’daleka zemlja‘ je nebo, gde će on primiti kraljevsku vlast od svog Oca. Ali Isus je znao da neće biti postavljen za Mesijanskog Kralja odmah po povratku na nebo. Trebalo je da ’sedi Bogu s desne strane i čeka‘. Prošli su vekovi dok nije došlo vreme da bude ustoličen (Ps. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Jevr. 10:12, 13).

Kada će Božje Kraljevstvo doći?

14. (a) Kako je Isus odgovorio na pitanje svojih apostola? (b) Šta nam ispunjenje Isusovog proročanstva govori o njegovoj prisutnosti i Kraljevstvu?

14 Nekoliko dana pre Isusove smrti, četvorica apostola su ga pitala: „Šta će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovog poretka?“ (Mat.  24:3; Mar. 13:4). Isus je u odgovoru ispričao opsežno proročanstvo zabeleženo u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja. Podrobno je opisao događaje koji će se odvijati u celom svetu i biti znak njegove prisutnosti. Početak njegove prisutnosti poklapa se sa uspostavljanjem Kraljevstva, a vrhunac njegove prisutnosti s dolaskom Kraljevstva. Postoji obilje dokaza da se Isusovo proročanstvo ispunjava od 1914. * Prema tome, ta godina je obeležila početak njegove prisutnosti i uspostavljanje Kraljevstva.

15, 16. Na koga se odnosi izraz „ovaj naraštaj“?

15 Kada će Božje Kraljevstvo doći? Isus nije otkrio kada će se to tačno desiti (Mat. 24:36). Ali rekao je nešto na osnovu čega možemo biti uvereni da je to vreme na pragu. Isus je ukazao da će Kraljevstvo doći nakon što „ovaj naraštaj“ bude svedok ispunjenja proročanskog znaka koji je on dao. (Pročitati Mateja 24:32-34.) Na koga se odnosi izraz „ovaj naraštaj“? Hajde da pobliže osmotrimo te Isusove reči.

16 „Ovaj naraštaj“. Da li je Isus tim rečima ukazao na nevernike? Nije. Uzmimo u obzir kome se obraćao. Ovo proročanstvo je ispričao nekolicini apostola koji su mu „prišli nasamo“ (Mat. 24:3). Oni su nešto kasnije bili pomazani svetim duhom. Zapazi i kontekst. Pre nego što je spomenuo „ovaj naraštaj“, Isus je rekao: „Učite iz poređenja o smokvi. Kad joj grana napupi i prolista, znate da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite sve to, znajte da je Sin čovečji blizu, pred vratima.“ Događaje koje je Isus prorekao neće videti i razumeti nevernici već njegovi pomazani sledbenici, koji će na osnovu toga shvatiti da je on „pred vratima“. Prema tome, kada je spomenuo „ovaj naraštaj“, Isus je mislio na svoje pomazane sledbenike.

17. Šta znače izrazi „naraštaj“ i „sve to“?

17 „Neće proći dok se sve to ne dogodi“. Kako će se ove reči obistiniti? Da bismo dobili odgovor, treba da razumemo šta znače izrazi „naraštaj“ i „sve to“. U Bibliji se reč „naraštaj“ obično odnosi na ljude različitih godina čiji se životni vek preklapa tokom određenog razdoblja. Naraštaj ima svoj kraj i ne traje predugo (Izl. 1:6). Izraz „sve to“ obuhvata prorečene događaje koji će se odvijati tokom Isusove prisutnosti, od njenog početka 1914. do vrhunca u ’velikoj nevolji‘ (Mat. 24:21).

18, 19. Ko sačinjava „naraštaj“ o kom je Isus govorio i do kog zaključka smo došli?

18 Na koga se odnose Isusove reči o ’ovom naraštaju‘? Taj naraštaj se sastoji od dve grupe pomazanika čiji se životi preklapaju. Prvu grupu  čine oni koji su 1914. već bili pomazani i videli početak ispunjenja znaka, a drugu pomazanici koji su u jednom periodu savremenici prve grupe. Bar neki iz druge grupe doživeće početak velike nevolje. Obe grupe čine jedan naraštaj jer im se životi nakon pomazanja u jednom periodu preklapaju. *

19 Šta možemo zaključiti? Događaji u svetu jasan su pokazatelj da Isus vlada kao Kralj. Osim toga, pomazanici koji čine „ovaj naraštaj“ polako zalaze u godine, a neće svi umreti pre nego što počne velika nevolja. Zato možemo zaključiti da će Božje Kraljevstvo veoma brzo doći i preuzeti potpunu vlast nad zemljom. Sigurno ćemo biti presrećni kad svojim očima budemo videli ispunjenje reči iz molitve Očenaš: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“!

20. Koja važna tema će se osmatrati u ovoj knjizi i o čemu će biti reči u sledećem poglavlju?

20 Uvek imajmo na umu reči koje je Jehova uputio s neba sledbenicima svog Sina: „Njega slušajte!“ Kao pravi hrišćani, od srca smo poslušni toj Božjoj zapovesti. Žarko želimo da znamo sve što je Isus govorio i poučavao o Božjem Kraljevstvu. U ovoj knjizi ćemo osmatrati važnu temu — šta je Kraljevstvo već postiglo i šta će učiniti u budućnosti. U sledećem poglavlju biće reči o upečatljivim događajima koji su pratili rođenje Božjeg Kraljevstva na nebu.

^ odl. 13 Ovo poređenje je možda podsetilo Isusove slušaoce na Arhelaja, sina Iroda Velikog. Pre svoje smrti Irod ga je opunomoćio za vladara nad Judejom i drugim oblastima. Međutim, Arhelaj je najpre morao da krene na dugo putovanje u Rim da bi dobio odobrenje cara Avgusta. Tek nakon toga je mogao da stupi na vlast.

^ odl. 18 Niko ko je pomazan svetim duhom nakon smrti poslednjeg pomazanika iz prve grupe — koja je 1914. videla „početak bolnih nevolja“ — nije deo ’ovog naraštaja‘ (Mat. 24:8).