Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 21. POGLAVLJE

Božje Kraljevstvo pobeđuje neprijatelje

Božje Kraljevstvo pobeđuje neprijatelje

TEMA POGLAVLJA

Niz događaja koji prethode Armagedonu

1, 2. (a) Šta je dokaz da naš Kralj vlada od 1914? (b) O čemu će biti reči u ovom poglavlju?

VIDELI smo šta je sve Božje Kraljevstvo ostvarilo uprkos nastojanjima neprijatelja da to spreče (Ps. 110:2). Razmišljanje o tome sigurno ti je ojačalo veru. Naš Kralj predvodi vojsku vernih podanika koji revno propovedaju. Pročistio je svoj narod u duhovnom i moralnom pogledu. Iako su neprijatelji Kraljevstva pokušavali da stvore razdor među nama, ujedinjeni smo kao međunarodno bratstvo. Ova i mnoga druga dostignuća Kraljevstva pružaju nepobitan dokaz da od 1914. naš Kralj vlada i pored brojnih neprijatelja.

2 U bliskoj budućnosti predstoje još veličanstveniji događaji. Kraljevstvo će doći da ’smrvi i uništi‘ sve koji mu se protive (Mat. 6:10; Dan. 2:44). Ali pre toga će se odigrati drugi značajni događaji. O čemu se radi? Odgovor na to pruža nam više biblijskih proročanstava. Pogledajmo neka od njih da bismo videli šta će se uskoro dogoditi.

Predznak iznenadnog uništenja

3. Koji je prvi u nizu predstojećih događaja?

3 Objava mira. U svojoj poslanici Solunjanima, apostol Pavle je opisao prvi događaj koji očekujemo. (Pročitati 1. Solunjanima 5:2, 3.) On tu spominje „Jehovin dan“, koji će početi napadom na „Vavilon Veliki“ (Otkr. 17:5). Međutim, pred sam početak Jehovinog dana, narodi će govoriti: „Mir i sigurnost!“ Taj izraz se može odnositi na jednu objavu ili na niz značajnih izjava u javnosti. Da li će verske vođe učestvovati u tome? Pošto su deo sveta, verovatno će se pridružiti narodima govoreći „Mir je!“ (Jer. 6:14; 23:16, 17; Otkr. 17:1, 2). Ta objava mira i sigurnosti biće znak da Jehovin dan samo što nije počeo. Neprijatelji Božjeg Kraljevstva „neće umaći“.

4. Zašto je dobro što razumemo značaj proročanstva o objavi mira i sigurnosti?

 4 Zašto je dobro što razumemo značaj ovog proročanstva? Pavle kaže: „Vi, braćo, niste u tami, pa da vas taj dan zatekne kao što bi zatekao lopove“ (1. Sol. 5:3, 4). Za razliku od većine ljudi, mi znamo kakav će biti ishod tekućih događaja. Kako će se tačno ispuniti proročanstvo o miru i sigurnosti? Ostaje nam da sačekamo i vidimo. Zato je važno da ’bdimo i budemo trezveni‘ (1. Sol. 5:6; Sof. 3:8).

Velika nevolja počinje

5. Koji će događaj označiti početak ’velike nevolje‘?

5 Napad na religiju. Prisetimo se Pavlovih reči: „Kad budu govorili: ’Mir i sigurnost!‘, tada će ih iznenada zadesiti uništenje.“ Kao što odmah nakon bleska munje sledi tutnjava groma, tako će ubrzo nakon objave „Mir i sigurnost!“ uslediti iznenadno uništenje. Koga će ono zadesiti? Najpre će biti uništen „Vavilon Veliki“, svetsko carstvo krive religije, koji je opisan i kao „bludnica“ (Otkr. 17:5, 6, 15). Taj napad na crkve hrišćanstva i ostatak krive religije označiće početak ’velike nevolje‘ (Mat. 24:21; 2. Sol. 2:8). Zašto će za mnoge ljude to biti potpuno neočekivano? Zato što će sve do tada simbolična bludnica samouvereno misliti da je ’kraljica koja neće videti tugu‘. Ali iznenada će shvatiti da se prevarila. Biće uništena takvom brzinom da će izgledati kao da se to dogodilo „u jednom danu“ (Otkr. 18:7, 8).

6. Ko će izvršiti napad na „Vavilon Veliki“?

6 Ko će izvršiti napad na „Vavilon Veliki“? ’Zver sa deset rogova‘. Knjiga Otkrivenje pokazuje da ta zver predstavlja Ujedinjene nacije. Deset rogova predočavaju sve današnje političke sile koje podupiru tu ’skerletnu zver‘ (Otkr. 17:3, 5, 11, 12). Koliko će razoran biti njihov napad? Članice Ujedinjenih nacija opljačkaće bogatstvo bludnice, proždreti je i ’spaliti vatrom‘. (Pročitati Otkrivenje 17:16.) *

7. Kako su se reči iz Mateja 24:21, 22 ispunile u prvom veku i kako će se ispuniti u budućnosti?

7 „Skratiće se ti dani“. Naš Kralj je otkrio šta će se desiti u tom periodu tokom velike nevolje: „Zbog izabranih skratiće se ti dani.“ (Pročitati Mateja 24:21, 22.) Te reči su se u manjem obimu ispunile 66. godine n. e., kada je Jehova ’skratio‘ napad rimske vojske, to jest prekinuo njenu opsadu Jerusalima (Mar. 13:20). Zahvaljujući tome, hrišćani su pobegli iz Jerusalima i Judeje, i spasli se. Šta onda možemo očekivati tokom predstojeće velike nevolje koja će zahvatiti čitav svet?  Jehova će preko našeg Kralja ’skratiti‘ napad Ujedinjenih nacija na religiju, jer ne želi da prava religija bude uništena s krivom. Kad celokupna kriva religija bude zbrisana s lica zemlje, prava religija će i dalje postojati (Ps. 96:5). Pogledajmo šta će se desiti nakon ovog dela velike nevolje.

Događaji pre Armagedona

8, 9. O kakvim je pojavama Isus možda govorio i kako će ljudi reagovati na njih?

8 U svom proročanstvu o poslednjim danima, Isus je ukazao da će se tokom perioda koji prethodi Armagedonu odigrati nekoliko značajnih događaja. Prva dva koja ćemo osmotriti pominju se u jevanđeljima po Mateju, Marku i Luki. (Pročitati Mateja 24:29-31; Mar. 13:23-27; Luka 21:25-28.)

9 Neobične pojave na nebu. Isus je prorekao: „Sunce će potamneti, mesec više neće svetleti, zvezde će padati s neba.“ Sigurno je da niko neće tražiti svetlo, to jest vođstvo od verskih vođa. Da li je Isus ukazivao i na doslovne natprirodne pojave na nebu? Verovatno jeste (Is. 13:9-11; Joilo 2:1, 30, 31). Kako će ljudi reagovati na to? „Obuzeće [ih] teskoba i osećaj nemoći“ (Luka 21:25; Sof. 1:17). Neprijatelji Božjeg Kraljevstva — od ’kraljeva do robova‘ — ’gubiće svest od straha i očekivanja onoga što će zadesiti svet‘. Pokušaće da nađu zaklon ali neće postojati nijedno mesto gde bi se mogli skloniti od gneva našeg Kralja (Luka 21:26; 23:30; Otkr. 6:15-17).

10. (a) Koju će presudu Isus objaviti? (b) Kako će reagovati podanici Božjeg Kraljevstva, a kako njegovi protivnici?

10 Objava presude. Svi neprijatelji Božjeg Kraljevstva će videti nešto što će još više pojačati njihovu teskobu. Isus je rekao: „Tada će videti Sina čovečjeg kako dolazi u oblacima s velikom silom i slavom“ (Mar. 13:26). To čudesno ispoljavanje moći biće pokazatelj da je Isus došao da objavi presudu. U drugom delu istog proročanstva o poslednjim danima, Isus je naveo više pojedinosti o presudi koja će tada biti objavljena. Nalazimo ih u poređenju o ovcama i jarcima. (Pročitati Mateja 25:31-33, 46.) Oni koji su verno podupirali Božje Kraljevstvo biće prosuđeni kao „ovce“ i ’podići će glavu‘ jer će shvatiti da se ’njihovo izbavljenje približilo‘ (Luka 21:28). S druge strane, protivnici Kraljevstva, opisani kao „jarci“, ’proplakaće‘ jer će biti svesni da im predstoji „večna smrt“ (Mat. 24:30; Otkr. 1:7).

11. Šta treba da zadržimo na umu dok budemo osmatrali predstojeće događaje?

11 Nakon što Isus bude objavio svoju presudu ’svim narodima‘, desiće se još neki značajni događaji  pre nego što nastupi Armagedon (Mat. 25:32). Osmotrićemo dva od tih događaja — Gogov napad i sakupljanje pomazanika na nebu. Dok budemo osmatrali te događaje, treba da zadržimo na umu da nam Božja Reč ne kaže kada će se tačno oni odigrati. Vrlo je moguće da će se u izvesnoj meri preklapati.

12. Kako će Satana izvršiti sveopšti napad na Kraljevstvo?

12 Sveopšti napad. Gog iz zemlje Magog napašće preostale pomazanike i „druge ovce“. (Pročitati Jezekilja 38:2, 11.) Taj napad na vlast Kraljevstva biće Satanina poslednja bitka u ratu koji on vodi protiv pomazanika od kada je zbačen s neba (Otkr. 12:7-9, 17). Posebno otkako se pomazanici skupljaju u obnovljenu hrišćansku skupštinu, Satana pokušava da ih liši duhovnog blagostanja i naruši njihov odnos sa Jehovom, ali bezuspešno (Mat. 13:30). Međutim, kad celokupna kriva religija bude izbrisana iz postojanja i Božji narod bude naizgled nezaštićen, ’bez zidina, prevornica i vrata‘, Satana će pomisliti da je pravi trenutak da svoju nameru sprovede u delo. Podstaći će ljude nad kojima vlada da svim snagama krenu u napad na podanike Kraljevstva.

13. Kako će Jehova stati u odbranu svog naroda?

13 Jezekilj je opisao šta će se dešavati. U proročanstvu o Gogu piše: „Doći ćeš sa svog mesta, s krajnjeg severa, ti i mnogi narodi s tobom, sve sami konjanici, veliko mnoštvo, silna vojska. Navalićeš na moj narod [...] kao kad oblaci prekriju zemlju“ (Jezek. 38:15, 16). Kako će Jehova reagovati na tu naizgled nezaustavljivu neprijateljsku najezdu? „Gnev će mi iz nozdrva planuti“, kaže on. „Dozvaću mač na njega“ (Jezek. 38:18, 21; pročitati Zahariju 2:8). Jehova će priteći u pomoć svojim slugama na zemlji. Tako će započeti Armagedon.

14, 15. Koji će se događaj odigrati u nekom trenutku nakon početka Sataninog sveopšteg napada?

14 Pre nego što zavirimo u budućnost da bismo videli kako će Jehova odbraniti svoj narod tokom Armagedona, zastanimo nakratko da bismo osmotrili drugi važan događaj. On će se odigrati u jednom trenutku između početka Sataninog sveopšteg napada i početka Armagedona. Kao što je rečeno u 11. odlomku, tada će preostali pomazanici biti sakupljeni, to jest uzeti na nebo.

15 Sakupljanje pomazanika. I Matej i Marko zabeležili su šta je Isus rekao o ’izabranima‘ — duhom pomazanim hrišćanima — dok je opisivao niz događaja koji će se desiti pre Armagedona.  (Videti 7. odlomak.) Govoreći o sebi kao o Kralju, Isus je prorekao: „Tada će on poslati anđele i skupiće svoje izabrane s četiri strane sveta, od kraja zemlje do kraja neba“ (Mar. 13:27; Mat. 24:31). O kakvom je sakupljanju reč? Isus nije mislio na završno obeležavanje pomazanih hrišćana pečatom, koje će se desiti neposredno pre velike nevolje (Otkr. 7:1-3). On je govorio o događaju koji će se odigrati tokom predstojeće velike nevolje. Naime, u jednom trenutku nakon početka Sataninog napada na Božji narod, pomazanici koji su još uvek na zemlji biće sakupljeni, to jest uzeti na nebo.

16. Koju će ulogu uskrsnuli pomazanici imati u Armagedonu?

16 Da li će se sakupljanje preostalih pomazanika završiti pre Armagedona? Vreme sakupljanja ukazuje na to da će svi pomazani hrišćani biti na nebu pre početka Armagedona. Tada će tih 144 000 Hristovih suvladara dobiti pravo da, zajedno sa Isusom, „gvozdenom palicom“ uništenja zadaju udarac svim neprijateljima Božjeg Kraljevstva (Otkr. 2:26, 27). Potom će s moćnim anđelima uskrsnuli pomazanici pratiti Hrista, Kralja-Ratnika, u pohodu na ’silnu vojsku‘ neprijatelja koji su se okomili na Jehovin narod (Jezek. 38:15). Taj žestok sukob označiće početak Armagedona (Otkr. 16:16).

Veličanstveni završetak velike nevolje

Počinje Armagedon!

17. Šta će se tokom Armagedona desiti sa onima koji su prosuđeni kao „jarci“?

17 Izvršenje presude. Armagedon će biti završnica velike nevolje. U tom periodu, Isus će preduzeti još jedan korak. Osim što je Sudija ’svim narodima‘, on će biti i izvršilac presude nad njima, to jest nad svim ljudima koje je ranije prosudio kao „jarce“ (Mat. 25:32, 33). Naš Kralj će ’oštrim mačem udariti narode‘. Svi koji su prosuđeni kao „jarci“ — od „kraljeva“ do „robova“ — „otići [će] u večnu smrt“ (Otkr. 19:15, 18; Mat. 25:46).

18. (a) Kako će se situacija preokrenuti u korist Hristovih „ovaca“? (b) Kako će Isus dovršiti svoju pobedu?

18 Situacija će se potpuno preokrenuti u korist onih koje je Isus prosudio kao „ovce“! Možda će isprva izgledati da će pasti pod naletom ogromne Satanine vojske „jaraca“. Ali „veliko mnoštvo“ naizgled bespomoćnih „ovaca“ preživeće neprijateljski napad i izaći će „iz velike nevolje“ (Otkr. 7:9, 14). Nakon što Isus izvojuje konačnu pobedu nad svim ljudima koji su neprijatelji Božjeg Kraljevstva, baciće Satanu i demone u bezdan. Tamo će biti „svezani“ hiljadu godina, u stanju nalik smrti. (Pročitati Otkrivenje 6:2; 20:1-3.)

 Budimo spremni

19, 20. Kako možemo postupati u skladu s rečima iz Isaije 26:20 i 30:21?

19 Kako se možemo pripremiti za dramatične događaje koji predstoje? Pre nekoliko godina, u Stražarskoj kuli je rečeno: „Preživljavanje [će] zavisiti od poslušnosti.“ Zbog čega je poslušnost toliko važna? Odgovor nalazimo u upozorenju koje je Jehova dao judejskim izgnanicima u drevnom Vavilonu. Kad je prorekao pad Vavilona, objasnio je šta njegov narod treba da čini da bi bio spreman kad taj čas dođe. Rekao je: „Hajde, narode moj, uđi u svoje sobe gde ćeš biti na sigurnom i zatvori vrata za sobom. Sakrij se načas dok ne prođe gnev“ (Is. 26:20). Obrati pažnju na reči „uđi“, „zatvori“, „sakrij“. Sve su to glagoli u imperativu, kojim se izražava zapovest. Judejci koji su poslušali ovu zapovest ostali su u svojim kućama, gde su bili zaštićeni od osvajačke vojske na ulicama. Prema tome, njihovo preživljavanje je zavisilo od poslušnosti Jehovinom vođstvu. *

20 Šta učimo iz toga? Kao kod tih drevnih Božjih slugu, tako i naše preživljavanje predstojećih događaja zavisi od poslušnosti Jehovinim smernicama (Is. 30:21). Njih dobijamo preko skupštine. Zbog toga je važno da od srca prihvatamo to vođstvo (1. Jov. 5:3). Ako to činimo sada, verovatno ćemo tako postupati i u budućnosti, zbog čega ćemo biti pod zaštitom našeg Oca Jehove i Kralja Isusa (Sof. 2:3). Zahvaljujući njihovoj zaštiti, svojim očima ćemo videti kako Božje Kraljevstvo uklanja sve svoje neprijatelje. Biće to događaji koje nikad nećemo zaboraviti!

^ odl. 6 Razumno je zaključiti da uništenje Vavilona Velikog pre svega predstavlja uništenje verskih institucija, a ne opšti pokolj svih vernika. To znači da će većina nekadašnjih pripadnika Vavilona Velikog preživeti njegovo uništenje i barem u javnosti tvrditi da nemaju ništa s religijom, na šta ukazuju reči iz Zaharije 13:4-6.

^ odl. 19 Više informacija se može naći u knjizi Isaijino proročanstvo — svetlo za čitavo čovečanstvo I, strane 282-283.