Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 17. POGLAVLJE

Obuka za objavitelje Kraljevstva

Obuka za objavitelje Kraljevstva

TEMA POGLAVLJA

Škole koje osposobljavaju objavitelje Kraljevstva da izvršavaju svoju službu

1-3. Kako je Isus proširio obim propovedanja i koja se pitanja javljaju u vezi s tim?

ISUS je dve godine propovedao po celoj Galileji. (Pročitati Mateja 9:35-38.) Obišao je mnoge gradove i sela, poučavajući u sinagogama i propovedajući dobru vest o Kraljevstvu. Gde god da je propovedao, mnoštvo naroda je dolazilo da ga čuje. „Žetva je velika“, rekao je Isus, ukazujući na to da je potrebno još radnika.

2 Isus je preduzeo korake da bi proširio obim propovedanja. Poslao je svojih 12 apostola da „propovedaju Božje kraljevstvo“ (Luka 9:1, 2). Apostoli su se verovatno pitali kako će obaviti taj zadatak. Zato im je Isus, pre nego što ih je poslao da propovedaju, s ljubavlju pružio pouku kakvu je i on dobio od svog Oca.

3 U vezi s tim javljaju se neka pitanja: Šta je Isus naučio od Jehove? Čemu je poučavao svoje apostole? Da li i danas kao Mesijanski Kralj poučava svoje sledbenike da delotvorno izvršavaju svoju službu? Kako on to čini?

„Govorim onako kako me je Otac naučio“

4. Kada i gde je Jehova poučavao Isusa?

4 Isus je svojim slušaocima otkrio od koga je naučio sve što zna. To se vidi iz njegovih reči: „Govorim onako kako me je Otac naučio“ (Jov. 8:28). Kada i gde ga je Jehova poučavao? Po svemu sudeći, to je počelo kratko nakon što je Božji prvorođeni Sin bio stvoren (Kol. 1:15). Isus je proveo nebrojene vekove pored svog Oca na nebu, slušajući i posmatrajući tog „Veličanstvenog Učitelja“ (Is. 30:20). Tako je stekao nenadmašno obrazovanje — uvid u osobine, postupke i volju svog Oca.

5. Kakve je pouke Otac preneo Sinu o službi koju će obavljati na zemlji?

5 Kad je došlo vreme, Jehova je uputio svog Sina u delo koje će obavljati na zemlji. Osmotrimo proročanstvo u kom je opisan odnos između Veličanstvenog  Učitelja i njegovog prvorođenog Sina. (Pročitati Isaiju 50:4, 5.) U proročanstvu piše da je Jehova „svakog jutra“ budio svog Sina. Ovaj slikovit opis nas podseća na učitelja koji rano ujutro budi učenika da bi ga poučavao. U jednom biblijskom priručniku piše: „Jehova [...] ga takoreći vodi kao đaka u školu, i poučava ga o čemu da propoveda i kako da to čini.“ U toj „školi“ na nebu, Otac je poučavao svog Sina ’šta da govori‘ (Jov. 12:49). Osim toga, naučio ga je kako da prenosi znanje drugima. * Dok je bio na zemlji, Isus je dobro primenjivao naučeno — ne samo tako što je izvršavao svoju službu nego i tako što je obučavao druge da to čine.

6, 7. (a) Čemu je Isus poučavao svoje apostole i za šta ih je to pripremilo? (b) Kakvu je obuku Isus obezbedio za svoje sledbenike u naše vreme?

6 Čemu je Isus poučavao svoje apostole? Kao što je opisano u 10. poglavlju Matejevog jevanđelja, dao im je konkretne savete za službu. Poučio ih je gde da propovedaju (stihovi 5, 6), šta da objavljuju (stih 7), koliko je važno pouzdanje u Jehovu (stihovi 9, 10), kako da se obrate ukućanima (stihovi 11-13), kako da postupe ako ih neko odbije (stihovi 14, 15) i kako da reaguju na progonstvo (stihovi 16-23). * Jasna uputstva koja je Isus davao svojim apostolima pripremila su ih da predvode u propovedanju dobre vesti u prvom veku nove ere.

7 Šta se može reći za naše vreme? Isus, Kralj Božjeg Kraljevstva, poverio je svojim sledbenicima najvažniji zadatak, naime da ’propovedaju dobru vest o kraljevstvu po celom svetu za svedočanstvo svim narodima‘ (Mat. 24:14). Da li nas on obučava da izvršavamo taj značajan zadatak? Nema sumnje da to čini. Naš nebeski Kralj brine o tome da njegovi sledbenici budu poučeni kako da propovedaju i kako da ispunjavaju posebna zaduženja u skupštini.

Obuka za službu propovedanja

8, 9. (a) Šta je bila glavna svrha Teokratske škole propovedanja? (b) Kako ti sastanak koji se održava radnim danom pomaže da poboljšaš kvalitet svoje službe?

8 Već dugi niz godina Božji narod pouke za službu dobija na pokrajinskim sastancima, kongresima i skupštinskim sastancima kao što je Poučavanje za hrišćansku službu. Međutim, od 1940-ih se u tu svrhu koriste i različite škole u okviru Jehovine organizacije.

9 Teokratska škola propovedanja. Kao što smo videli u prethodnom poglavlju, ova škola je osnovana 1943. godine. Da li je njen jedini cilj bio da obuči polaznike da drže dobre govore na skupštinskim  sastancima? Nije. Glavna svrha ove škole uvek je bila da Božje sluge nauče da svoj dar govora još bolje koriste kako bi hvalile Jehovu u službi propovedanja (Ps. 150:6). Svima koji su bili upisani ona je pomagala da budu delotvorniji objavitelji Kraljevstva. I danas dobijamo sličnu obuku na sastanku koji se održava radnim danom.

10, 11. Ko sada može pohađati školu Galad i šta je cilj njenog nastavnog programa?

10 Biblijska škola Galad. Ova škola je počela sa radom u ponedeljak, 1. februara 1943. U početku je njena svrha bila obučavanje pionira i drugih punovremenih slugu za misionarsku službu u različitim delovima sveta. Ali od oktobra 2011, svi koji žele da pohađaju Galad moraju biti u nekom vidu specijalne punovremene službe — specijalni pioniri, putujući nadglednici i njihove supruge, betelski radnici i misionari koji još nisu bili u ovoj školi.

11 Šta je cilj nastavnog programa škole Galad? Jedan dugogodišnji instruktor kaže: „Da se vera polaznika ojača putem temeljnog proučavanja Božje Reči i da im se pomogne da razviju hrišćanske osobine koje su neophodne da bi uspešno prebrodili teškoće na koje će nailaziti. Pored toga, glavni cilj nastavnog programa je da polaznici steknu još jaču želju da propovedaju dobru vest“ (Ef. 4:11).

12, 13. Kako je škola Galad uticala na propovedanje širom sveta? Navedi primer.

12 Kako je škola Galad uticala na obim našeg propovedanja? Od 1943, pohađalo ju je više od 8 500 polaznika, * a misionari iz Galada služili su u preko 170 zemalja. Oni su dobro primenili ono što su naučili, pružajući svojom revnošću u službi primer drugima i poučavajući ih da čine isto. U mnogim zemljama, organizovali su propovedanje na područjima gde je bilo vrlo malo objavitelja ili ih uopšte nije bilo.

13 Pogledajmo šta se desilo u Japanu, gde se tokom Drugog svetskog rata skoro prestalo sa organizovanim propovedanjem. U avgustu 1949, bilo je manje od deset objavitelja. Međutim, do kraja te godine, u Japan je stiglo 13 misionara iz Galada, koji su počeli da neumorno propovedaju. Kasnije su im se pridružili mnogi drugi. U početku su misionari propovedali uglavnom u velikim gradovima, a s vremenom su prešli i u druga mesta. Oni su svesrdno preporučivali pionirsku službu drugim objaviteljima i osobama s kojima su proučavali. Njihov trud i revnost urodili su bogatim plodom. Sada u ovoj zemlji ima više od 216 000 objavitelja Kraljevstva, a skoro 40 posto njih su pioniri! *

14. Šta dokazuju škole koje postoje u našoj organizaciji? (Videti i okvir „ Škole putem kojih nas Jehova poučava“, na 188. strani.)

 14 Druge škole u okviru naše organizacije. Škola za pionire, Biblijska škola za bračne parove i Biblijska škola za neoženjenu braću pomogle su mnogima da duhovno napreduju i revno predvode u propovedanju dobre vesti. * Sve te škole pružaju upečatljiv dokaz da Kralj daje svojim sledbenicima sve što im je potrebno da bi izvršili svoju službu (2. Tim. 4:5).

Osposobljavanje braće za teokratska zaduženja

15. Kako se braća koja imaju važna zaduženja mogu ugledati na Isusa?

15 Setimo se Isaijinog proročanstva u kom je rečeno da je Jehova poučavao svog Sina. Isus je tako naučio ’šta da kaže umornome‘ (Is. 50:4). Dok je bio na zemlji, postupao je u skladu s tom poukom i tešio one koji su bili „izmoreni i opterećeni“ (Mat. 11:28-30). Ugledajući se na Isusa, braća kojoj su poverena važna zaduženja trude se da hrabre i jačaju svoje suvernike. Upravo zbog toga su osnovane  različite škole u kojima se naimenovanoj braći pomaže da još bolje služe objaviteljima u svojim skupštinama.

16, 17. Koja je svrha Seminara za naimenovanu braću? (Videti i fusnotu.)

16 Seminar za naimenovanu braću. Prvi razred ove škole započeo je 9. marta 1959, u Saut Lansingu, u državi Njujork. Na tu jednomesečnu obuku bili su pozvani putujući nadglednici i skupštinske sluge (sada koordinatori starešinstva). Kasnije je nastavni program seminara bio preveden sa engleskog na druge jezike i počeo je da se održava i u ostalim zemljama. *

Brat Lojd Bari predaje na Seminaru za naimenovanu braću u Japanu, 1970.

17 U vezi s ciljem tog seminara, u Godišnjaku Jehovinih svedoka za 1962, rečeno je: „S obzirom na današnji tempo života, nadglednik u skupštini Jehovinih svedoka mora znati da planira svoje obaveze tako da posveti odgovarajuću pažnju svima u skupštini i pomaže im. U isto vreme, mora biti uravnotežen i ne sme zanemariti svoju porodicu zbog skupštinskih obaveza. Divno je što  skupštinske sluge iz celog sveta mogu pohađati Seminar za naimenovanu braću radi obuke koja će im pomoći da u potpunosti odgovaraju biblijskom opisu nadglednika!“ (1. Tim. 3:1-7; Titu 1:5-9).

18. Zašto se može reći da Seminar za naimenovanu braću pozitivno utiče na sve Božje sluge?

18 Seminar za naimenovanu braću pozitivno utiče na sve Božje sluge. Na koji način? Kada starešine i sluge pomoćnici primenjuju ono što su naučili, oni su poput Isusa pravo osveženje za suvernike. Svima nam mnogo znači kada nam brižne starešine i sluge pomoćnici upute lepu reč, pažljivo nas slušaju ili nas ohrabre svojom posetom (1. Sol. 5:11). Oni su pravi blagoslov za skupštinu!

19. Koje još škole nadgleda Odbor za poučavanje i zbog čega su osnovane?

19 Još neke škole. Preko Odbora za poučavanje, Vodeće telo je osnovalo dodatne škole, u kojima se poučavaju braća koja imaju zaduženja u organizaciji. U njima se toj braći — skupštinskim starešinama, putujućim nadglednicima i članovima Odbora podružnice — pomaže da još bolje obavljaju svoje mnogobrojne odgovornosti. Ove biblijske škole podstiču braću da jačaju svoju duhovnost i da primenjuju biblijska načela u brizi za dragoceno stado koje im je Jehova poverio (1. Petr. 5:1-3).

Prvi razred Škole za obučavanje naimenovane braće u Malaviju, 2007.

20. Zašto je Isus mogao da kaže da smo svi mi „poučeni od Jehove“ i šta i dalje želiš da činiš?

20 Iz svega ovoga jasno se vidi da se Mesijanski Kralj pobrinuo da njegovi sledbenici budu dobro poučeni. Budući da sve što nam je preneo potiče od Jehove, s pravom je rekao da smo svi mi „poučeni od Jehove“ (Jov. 6:45; Is. 54:13). Zato prihvatimo sve što je Kralj obezbedio da bi nas poučavao. Uvek imajmo na umu šta je glavna svrha te pouke — da ostanemo duhovno jaki, kako bismo mogli da izvršimo svoju službu.

^ odl. 5 Iz čega se vidi da je Otac poučavao Sina kako da prenosi znanje drugima? Isus je vrlo često koristio poređenja dok je poučavao, čime je ispunio proročanstvo zapisano vekovima pre njegovog rođenja (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35). Budući da je pisanje tog proročanstva nadahnuo Jehova, jasno je da je on unapred odredio da njegov Sin poučava pomoću poređenja (2. Tim. 3:16, 17).

^ odl. 6 Posle nekoliko meseci, Isus je „odredio još sedamdeset drugih i poslao ih po dvojicu“ da propovedaju. I njih je pripremio za službu (Luka 10:1-16).

^ odl. 12 Neki su bili pozvani da ponovo pohađaju školu Galad.

^ odl. 13 Više pojedinosti o uticaju misionara iz Galada na širenje dobre vesti može se naći u 23. poglavlju knjige Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom.

^ odl. 14 Poslednje dve škole zamenjene su Školom za objavitelje Kraljevstva.

^ odl. 16 Sada sve starešine imaju priliku da pohađaju Seminar za naimenovanu braću, koji se održava na svakih nekoliko godina i traje u zavisnosti od potrebe. Od 1984, obuku na ovom seminaru dobijaju i sluge pomoćnici.