Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Levo: sestra pušta snimak govora brata Rateforda, Alabama, SAD, krajem 1930-ih; desno: Švajcarska

 1. DEO

Istina o Kraljevstvu — duhovna hrana u pravo vreme

Istina o Kraljevstvu — duhovna hrana u pravo vreme

 UPRAVO si pročitao jedan biblijski stih sa čovekom s kojim proučavaš Bibliju. Oči su mu zasjale kad je shvatio značenje tih reči. Zamišljeno pita: „Hoćeš da kažeš da možemo večno živeti u raju, i to na zemlji?“ Objavitelj pored tebe se nasmeši i kaže: „Sad smo to videli u Bibliji, zar ne?“ Oduševljen, čovek odmahuje glavom u neverici: „Ne mogu da verujem da mi to niko do sada nije rekao!“ Prisećaš se da je slično reagovao pre par nedelja, kad je saznao da se Bog zove Jehova.

Da li si ikad doživeo tako nešto? Mnoge Božje sluge jesu. Malo je stvari koje nas tako snažno mogu podsetiti na dragocen dar koji smo dobili — poznavanje istine! Ali kako je taj dar došao do tebe? U ovom delu će biti reči o tome. Iz decenije u deceniju, Božji narod je sve bolje razumevao istinu, a način na koji se to događalo živ je dokaz da je Božje Kraljevstvo stvarna vlast. Već čitav jedan vek, njegov Kralj, Isus Hrist, brine za to da Božje sluge budu poučene istini.

U OVOM DELU

3. POGLAVLJE

Jehova otkriva svoju nameru

Da li je Božje Kraljevstvo bilo deo Božje prvobitne namere za čovečanstvo? Kako je Isus rasvetlio istinu o Kraljevstvu?

4. POGLAVLJE

Jehova uzvisuje svoje ime

Šta je Kraljevstvo postiglo u vezi s Božjim imenom? Kako ti lično možeš doprineti posvećenju Jehovinog imena?

5. POGLAVLJE

Kralj rasvetljava istinu o Kraljevstvu

Ovo poglavlje otkriva više o Božjem Kraljevstvu, njegovim vladarima i podanicima, kao i šta podrazumeva vernost toj vlasti.