STRAŽARSKA KULA septembar 2012.

S NASLOVNE STRANE

Nezavidan položaj žena

Širom sveta su mnoge žene tokom celog života žrtve nasilja i diskriminacije. Zašto?

S NASLOVNE STRANE

Kako Bog gleda na žene?

Da li smatrate da Sveto pismo omalovažava žene? Otkrijte kako Bog zaista gleda na žene.

S NASLOVNE STRANE

Bog ceni žene i poštuje njihovo dostojanstvo

Kako možemo oponašati Isusa u ophođenju sa ženama?

ŽIVOTNA PRIČA

Sada poznajem Boga kome služim

Saznajte kako je jedna žena koja je bila pentekostalni pastor konačno pronašla ono što je tražila — biblijsku istinu.

UPOZNAJMO BOŽJU REČ

Kako će izgledati Sudnji dan?

Postoje različita verovanja o Sudnjem danu. Da li treba da ga se plašimo? Šta će Sudnji dan postići?

Dobrota — dragocena u Božjim očima

Da li treba da se trudimo da budemo dobri prema drugima? Kako Bog gleda na ovu osobinu?

PRIBLIŽIMO SE BOGU

’Narodi će znati da sam ja Jehova‘

Mnogi pogrešno okrivljuju Boga za nepravdu i patnju u svetu. Kako će Bog skinuti ljagu sa svog imena?

Da li ste znali?

Kako su se slala pisma u biblijska vremena? Kako se trgovalo u drevnom Izraelu?

PITANJA ČITALACA

Da li kod Jehovinih svedoka i žene mogu da služe kao propovednici?

Ako mogu, koji primer iz Svetog pisma oponašaju? O čemu propovedaju?

Propovedanje na najjužnijoj tački Evrope

Uzbudljiv put do Gavdosa, ostrva južno od Krita, ostavio je lepa sećanja.

Božje ime na jeziku svahili

Saznajte kako je Božje ime vraćeno u Bibliju na svahiliju.

POUČIMO SVOJU DECU

Pohlepa je skupo koštala Gijezija

Gijezije je uzeo ono što mu ne pripada. Šta možemo naučiti iz toga?