Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Približimo se Bogu

’Narodi će znati da sam ja Jehova‘

’Narodi će znati da sam ja Jehova‘

KAKO biste se osećali da ste optuženi za zločin koji niste počinili? Šta ako je taj zločin naneo veliku patnju drugima, uključujući i mnoge nedužne ljude? Sigurno biste želeli da skinete ljagu sa svog imena. Da li znate da se Jehova Bog suočava sa sličnom situacijom? Danas mnogi pogrešno okrivljuju Boga za nepravdu i patnju u svetu. Da li će Jehova ukloniti klevetu sa svog imena? Naravno da hoće. Razmotrimo šta piše u knjizi proroka Jezekilja. (Pročitajte Jezekilja 39:7.)

„Neću više dati da se moje sveto ime skrnavi“, rekao je Jehova. Kada ga ljudi okrive za nepravdu, oni skrnave njegovo ime. Na koji način? U Bibliji, ime često označava nečiji ugled. U jednoj knjizi piše da se Božje ime odnosi na „ono što se o njemu zna — ono što je o sebi otkrio; takođe predstavlja njegovu slavu, a tako i njegovu čast“. Šta znamo o Jehovi kada je u pitanju nepravda? On je mrzi. Takođe, on saoseća sa žrtvama nepravde * (Izlazak 22:22-24). Kada ljudi tvrde da je Bog odgovoran upravo za ono na šta se zgražava, oni kaljaju njegov ugled. Na taj način, oni ’preziru njegovo ime‘ (Psalam 74:10).

Zapazite da Jehova dvaput ukazuje na svoje „sveto ime“ (stih 7). U Bibliji se Jehovino ime često dovodi u vezu sa izrazima „svet“ i „svetost“. Te reči nose misao o odvojenosti i ukazuju na čistoću u najpotpunijem smislu. Jehovino ime je sveto zato što je on svet Bog — potpuno odvojen od svega što je grešno i nečisto. Da li uviđate zašto se može reći da oni koji okrivljuju Jehovu za zlo nanose najgoru moguću sramotu njegovom ’svetom imenu‘?

Glavna tema Biblije je Jehovina namera da putem svog Kraljevstva posveti svoje ime. To se naročito vidi u knjizi proroka Jezekilja, u kojoj više puta nailazimo na sledeće reči: ’Narodi će znati da sam ja Jehova‘ (Jezekilj 36:23; 37:28; 38:23; 39:7). Zapazite da se u Bibliji ne kaže da će narodi imati izbor. Oni će morati da saznaju ko je Jehova. Drugim rečima, Jehova namerava da preduzme akciju kako bi primorao narode na ovoj planeti da shvate da je on to što tvrdi da jeste — Jehova, Vrhovni Vladar, čije ime predstavlja sve ono što je sveto i čisto.

Obećanje koje se često ponavlja, naime to da će narodi znati ko je Jehova, zapravo je dobra vest za one koji iščekuju kraj nepravde i patnje. Jehova će uskoro ispuniti to obećanje i ukloniti svu sramotu sa svog imena. Ukloniće zlo i one koji ga čine, a zaštitiće one koji priznaju njegovo ime i pokazuju poštovanje prema onome što ono predstavlja (Poslovice 18:10). Da li vas to podstiče da saznate kako se možete približiti Jehovi, svetom Bogu, koji „pravdu voli“? (Psalam 37:9-11, 28).

Predlog za čitanje Biblije u septembru:

Jezekilj 39Danilo 3

^ odl. 4 Videti članak „Približimo se Bogu — On voli pravdu“ u Stražarskoj kuli od 1. novembra 2008.