Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Pogledajte ptice nebeske“

„Pogledajte ptice nebeske“

PTICE naseljavaju sve krajeve sveta i lako ih je posmatrati. Ima ih različitih veličina i boja, oglašavaju se na bezbroj načina, imaju svoje navike, a neke su posebno simpatične i nestašne. Zato je posmatranje ptica veoma zanimljiv hobi.

Maskirna tkalja

Ptice i njihov svakodnevni život možete posmatrati i sa svog prozora. Na primer, crnog kosa kako rovari po zemlji tražeći crve, dve svrake kako se žustro svađaju, mužjaka grlice koji se udvara ženki, lastu dok neumorno gradi gnezdo i štiglića kako hrani gladne ptiće.

Morka

Neke ptice poput orlova, sokolova i jastrebova, koji kraljuju nebeskim prostranstvom, ulivaju nam strahopoštovanje. Neke nas zabavljaju, na primer vrapci dok se svađaju oko mrvice, golubovi koji se prse pred naizgled ravnodušnim ženkama ili bučni ružičasti kakadui koji vise naglavačke sa žica jer ne mogu da održe ravnotežu. S druge strane, neki prizori nas ostavljaju bez daha, kao kada nam  iznad glave prelete rode, ždralovi ili divlje guske, na svom putu u toplije krajeve. Ptičje migracije se prate već stotinama godina, a čovek se i dalje divi pticama što s tolikom preciznošću prelaze ogromne razdaljine. Sam Stvoritelj je rekao: „Čak i roda na nebu zna svoje vreme, grlica, čiopa i bulbul drže se vremena kad treba da se vrate“ (Jeremija 8:7).

Posmatranje ptica u biblijsko doba

Biblija više puta pominje ptice, i to često kada prenosi važne pouke. Na primer, Bog je o neverovatnoj brzini noja rekao: „Kad zamahne krilima svojim visoko, smeje se konju i jahaču njegovom“ * (Jov 39:13, 18). Takođe je svog slugu Jova pitao: „Zar se po tvojoj mudrosti soko uvis vine? [...] Zar se na tvoju zapovest orao uvis diže?“ (Jov 39:26, 27). Šta učimo iz toga? Pticama ne treba naša pomoć. Sve što one čine veliča Božju mudrost, a ne našu.

Kralj Solomon je pisao o ’glasu grlice‘, koja najavljuje buđenje proleća (Pesma nad pesmama 2:12). Kada je psalmista pisao o želji da služi u Božjem domu, pomenuo je lastavicu. Poetski se izrazio na čemu joj zavidi: „I ptica dom nalazi, i lastavica sebi gnezdo, gde leže ptiće svoje blizu tvog veličanstvenog oltara, o Jehova“ (Psalam 84:1-3).

„Vaš nebeski Otac [ih] hrani. Zar vi niste vredniji od njih?“ (Matej 6:26)

Neka od najlepših ukazivanja na ptice nalaze se u Isusovim poukama. Jedan primer je zabeležen u Mateju 6:26: „Pogledajte ptice nebeske, jer one ne seju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Zar vi niste vredniji od njih?“ To dirljivo poređenje je uverilo Isusove sledbenike da su dragoceni Bogu i da ne treba da se previše brinu oko toga kako će nabaviti osnovne stvari za život (Matej 6:31-33).

Danas je posmatranje ptica popularan hobi. To je sasvim razumljivo, jer nas ptice ostavljaju bez daha zbog svojih nestašluka, lepote, udvaranja i pesama. Štaviše, one promišljenog posmatrača mogu poučiti važnim stvarima o životu. Zašto ne biste i vi posmatrali „ptice nebeske“?

^ odl. 6 Noj je najveća ptica i najbrža među trkačicama. Može da razvije brzinu od oko 72 kilometra na čas.