Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Snovi od Boga

Snovi od Boga

Da li Bog putem snova komunicira s ljudima?

[Božji prorok] Danilo je na svojoj postelji usnio jedan san [...] Tada je zapisao san i ispričao sve što je video.“ (Danilo 7:1)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog je u biblijsko doba komunicirao s ljudima na različite načine i prenosio im važne poruke. Ponekad je to činio putem snova. Ali to nisu bili svakodnevni snovi, koji su obično nelogični i nepovezani. Ti snovi su bili živopisni i smisaoni, i prenosili su konkretnu poruku. Na primer, prorok Danilo je u snu video nekoliko zveri koje predstavljaju političke sile, počev od Vavilona pa sve do našeg vremena (Danilo 7:1-3, 17). Bog je u snu rekao Josifu iz Nazareta, Isusovom poočimu, da sa ženom i detetom pobegne u Egipat. Tako zli kralj Irod nije mogao da ubije Isusa. Kada je Irod umro, Bog je to u snu javio Josifu i takođe mu je naložio da se sa porodicom vrati u svoju zemlju (Matej 2:13-15, 19-23).

 Da li Bog danas komunicira s nama putem snova?

Ne idite preko onoga što je napisano.“ (1. Korinćanima 4:6)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog se pobrinuo da snovi putem kojih je preneo važne poruke ljudima budu zapisani u Bibliji. A za Bibliju se u 2. Timoteju 3:16, 17 kaže: „Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje u pravednosti, da Božji čovek bude sasvim sposoban i potpuno opremljen za svako dobro delo.“

Biblija nas ’potpuno oprema‘ tako što nam otkriva sve što treba da znamo o Bogu, njegovim osobinama, moralnim merilima, kao i o našoj ulozi u njegovoj nameri sa zemljom. Dakle, Bog više ne mora da prenosi poruke ljudima putem snova. Ako želimo da saznamo šta nas očekuje u budućnosti i kakva je Božja volja, ne treba da idemo „preko onoga što je napisano“, to jest onoga što se nalazi u Bibliji. Štaviše, skoro svaki čovek na planeti može čitati Bibliju i saznati šta znači sve ono što ona sadrži, uključujući i snove od Boga koji su zapisani u njoj.

Zašto se možemo pouzdati u snove i vizije iz Biblije?

„Ljudi [su] govorili reči koje su dolazile od Boga, kako ih je sveti duh vodio.“ (2. Petrova 1:21)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Mnogi snovi i vizije koji su zabeleženi u Bibliji bili su proročanski, to jest predskazivali su buduće događaje. Zahvaljujući tome, čitaoci mogu da ispitaju koliko su pouzdani pisci Biblije, kao i njen sadržaj. Da li su se njihovi zapisi pokazali kao tačni? Pogledajmo jedan primer — viziju koja se nalazi u Danilu 8:1-7, u kojoj se govori o padu Vavilonskog carstva.

U tom proročanstvu se simboličnim jezikom kaže da je jedan jarac oborio i zgazio ovna. Danilo nije znao koje je značenje te vizije. Jedan Božji glasnik je rekao: „Ovan koga si video, koji ima dva roga, predstavlja kraljeve Medije i Persije. Rutavi jarac predstavlja kralja Grčke“ (Danilo 8:20, 21). Istorija potvrđuje da se nakon pada Vavilonskog carstva, kao svetska sila podigla Medo-Persija. Oko dvesta godina kasnije, nju je pokorio Aleksandar Veliki, vladar Grčke. Dakle, biblijska proročanstva se do u tančine ispunjavaju, a tako i proročanski snovi. Ta činjenica izdvaja Bibliju od svih drugih knjiga, i zato možemo potpuno biti sigurni u njenu tačnost.