Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Roda

Šta učimo od ptica

Šta učimo od ptica

„Pitaj, molim te [...] ptice nebeske, i reći će ti. Ko od svih njih ne zna da je sve to ruka Jehovina načinila?“ (Jov 12:7, 9)

PRE više od 3 000 godina, Božji sluga Jov je u pticama video snažan dokaz Božjeg stvaralačkog umeća. Pošto je ponašanje raznih vrsta ptica opšte poznato, one su postale deo mnogih izreka i poređenja. I Biblija nam, uzimajući ptice za primer, pruža važne pouke o životu i našem odnosu s Bogom. Pogledajmo neke od njih.

TAMO GDE LASTA SVIJA GNEZDO

Lasta

Stanovnici Jerusalima su često mogli videti laste, koje obično prave gnezda ispod streha. Lastavičja gnezda su se svake godine mogla videti i u okviru Solomonovog hrama. Tu su se lastavice verovatno osećale bezbedno, pošto su na miru mogle da podižu mlade.

Pisac 84. psalma, jedan od Korejevih sinova, primetio je ta gnezda. On je svakih šest meseci dolazio da služi u hramu po nedelju dana. Ali je takoreći zavideo lasti jer je mogla duže da boravi u Jehovinom domu. Oduševljeno je rekao: „O kako volim veličanstveno prebivalište tvoje, Jehova nad vojskama! Duša moja čezne i vene za dvorištima doma Jehovinog. I ptica dom nalazi, i lastavica sebi gnezdo, gde leže ptiće svoje blizu tvog veličanstvenog oltara, o Jehova nad vojskama, Kralju moj i Bože moj!“ (Psalam 84:1-3). Da li i mi, zajedno s našom decom, kao lastavica sa svojim ptićima, volimo da budemo tamo gde se slavi Bog? (Psalam 26:8, 12).

RODA ZNA SVOJE VREME

„Roda na nebu zna svoje vreme“, napisao je prorok Jeremija. On je sigurno viđao rode kako tokom seobe preleću Obećanu zemlju. Primećeno je da u proleće više od 300 000 belih roda preleće Jordansku dolinu na putu od Afrike do Evrope. Njihov prirodni sat javlja im kada je vreme da se vrate u područje gde treba da provedu leto i podignu potomstvo. Poput drugih ptica selica, „drže se vremena kad treba da se vrate“ (Jeremija 8:7).

„Migracija ptica nas zadivljuje jer je vođena instinktom“, navodi se u jednom atlasu o pticama (Collins Atlas of Bird Migration). Jehova Bog je pticama selicama dao instinkt da bi znale kada je vreme za seobu, a ljudima je dao sposobnost da razumeju u kom vremenu žive (Luka 12:54-56). Međutim, da bismo razumeli šta je uzrok svetskih događaja i koji će biti njihov ishod, neophodno je da čitamo Božju Reč. Izraelci koji su bili Jeremijini savremenici uopšte nisu obraćali pažnju na znakove koji su pokazivali šta im predstoji. U Bibliji stoji: „Odbacili su Jehovinu  reč, pa kakva je onda njihova mudrost?“ (Jeremija 8:9).

Mi danas imamo mnoštvo dokaza da živimo, kako Biblija kaže, u „poslednjim danima“ (2. Timoteju 3:1-5). Da li ćete, poput rode, obratiti pažnju na vreme u kom živimo?

DALEKO VIDE OČI ORLOVE

Orao

Orao se u Bibliji pominje mnogo puta. Ova veličanstvena ptica grabljivica bila je čest prizor u Obećanoj zemlji. Orao iz svog gnezda visoko na litici „hranu traži“, kaže se u Bibliji, jer „daleko vide oči njegove“ (Jov 39:27-29). On ima tako oštar vid da se pretpostavlja da može spaziti zeca sa udaljenosti od jednog kilometra.

Kao što orao vidi daleko, Jehova Bog može da vidi daleko u budućnost. Zato je rekao: „Ja od početka javljam šta će na kraju biti, od davnina javljam ono što još nije bilo“ (Isaija 46:10). Biće nam dobro ako slušamo Jehovine savete, jer niko nije toliko mudar i sposoban da vidi do čega bi mogli dovesti naši postupci (Isaija 48:17, 18).

U Bibliji su sa orlom upoređeni i oni koji se oslanjaju na Boga: „Oni koji se u Jehovu uzdaju dobijaju novu snagu. Podižu se na krilima kao orlovi“ (Isaija 40:31). Orao jedri pomoću termala, stubova uzlaznog toplog vazduha. Kad pronađe termal, orao raširi krila i pušta da ga vazdušni vrtlozi termala podižu sve više i više. Orao se ne oslanja na svoju snagu da bi jedrio i prelazio velike razdaljine. Na sličan način, oni koji se uzdaju u Jehovu na njega gledaju kao na izvor svoje snage (2. Korinćanima 4:7, 8).

„KAO ŠTO KVOČKA SKUPLJA SVOJE PILIĆE“

Kvočka i pilići

Nekoliko dana pre svoje smrti, Isus je zastao i posmatrao jevrejsku prestonicu. „Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslati k tebi!“, s tugom je rekao. „Koliko sam puta hteo da skupim tvoju decu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila! A vi niste hteli“ (Matej 23:37).

Jedan od najjačih instinkata kod ptica jeste potreba da zaštite svoje mlade. Ptice koje imaju gnezdo na tlu, poput domaće kokoške, moraju budno paziti na opasnost. Kada primeti da soko kruži iznad nje i njenih pilića, kokoška počne glasno da kokodače i pilići se brzo skrivaju na sigurno, pod njena krila. Tu se mogu skloniti i od vreline sunca i jake kiše. Slično tome, Isus je stanovnicima Jerusalima želeo da pruži zaklon i zaštitu u duhovnom pogledu. Danas, Isus poziva nas da dođemo k njemu i da kod njega potražimo okrepu i zaštitu od briga i muka koje svakodnevni život nosi (Matej 11:28, 29).

Zaista ima mnogo toga što možemo naučiti od ptica. Dok ih budete posmatrali, probajte da se setite čemu nas Biblija uči kada ih spominje. Primer lastavice nas može podstaći da cenimo mesta u kojima služimo Jehovi. Imajmo poverenja da će nam Bog dati snagu da se uzdignemo poput orla. Kao što su pilići bezbedni pod krilima svoje majke, tako ćemo i mi biti zaštićeni ako se držimo istine iz Božje reči. A roda nas podseća koliko je važno da budno pratimo događaje u svetu.