Prejsť na článok

Kto boli Nefilim?

Odpoveď z Biblie

Nefilim boli nadľudskí obri, násilnícki potomkovia zlých anjelov a ľudských žien. Žili za čias Noacha (Noema). *

V Biblii sa píše, že v tom čase „si synovia pravého Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné“. (1. Mojžišova 6:2) Títo „synovia pravého Boha“ boli duchovné bytosti, ktoré sa vzbúrili proti Bohu, „opustili svoje správne bydlisko“, zhmotnili sa a na zemi si brali za manželky všetky ženy, ktoré sa im zapáčili. (Júda 6; 1. Mojžišova 6:2)

Z týchto neprirodzených zväzkov sa narodili hybridní potomkovia, ktorí sa odlišovali od bežných ľudí. Biblia ich nazýva Nefilim. (1. Mojžišova 6:4) Boli to krutí obri, ktorí tyranizovali ľudí. Na zemi sa v tom čase veľmi rozšírilo násilie. (1. Mojžišova 6:13) V Biblii sa píše, že Nefilim boli „mocní“, „oddávna preslávení muži“. (1. Mojžišova 6:4) Do histórie sa zapísali ako zlomyseľní násilníci, ktorých sa všetci báli. (1. Mojžišova 6:5; 4. Mojžišova 13:33) *

Mylné predstavy o Nefilim

Mylná predstava: Nefilim žijú ešte aj dnes.

Skutočnosť: Keď Jehova spôsobil celosvetovú potopu, odstránil vtedajší svet plný násilia a spolu s ním aj Nefilim a všetkých zlých ľudí. Výnimkou bol Noach a jeho rodina, ktorí si získali Jehovovu priazeň a vďaka tomu ako jediní prežili túto celosvetovú katastrofu. (1. Mojžišova 6:9; 7:12, 13, 23; 2. Petra 2:5)

Mylná predstava: Otcami Nefilim boli obyčajní ľudia.

Skutočnosť: Ich otcovia sú opísaní ako „synovia pravého Boha“. (1. Mojžišova 6:2) V Biblii sa tento výraz používa na označenie anjelov. (Jób 1:6; 2:1; 38:7) Anjeli sa mohli stať otcami Nefilim, pretože mali schopnosť vziať na seba ľudské telo. (1. Mojžišova 19:1–5; Jozua 5:13–15) V 1. Petra 3:19, 20 sa píše o „duchoch vo väzení, ktorí boli kedysi neposlušní, keď Božia trpezlivosť čakala v Noachových dňoch“. Jeden z pisateľov Biblie, Júda, vo svojom liste vysvetľuje, že títo anjeli si „nezachovali svoje pôvodné postavenie, ale opustili svoje správne bydlisko“. (Júda 6)

Mylná predstava: Nefilim boli padlí anjeli.

Skutočnosť: Z kontextu 1. Mojžišovej 6:4 vidno, že Nefilim neboli anjeli, ale hybridní potomkovia, ktorí sa narodili, keď mali zhmotnení anjeli sexuálny pomer so ženami na zemi. Keď si anjeli začali brať za manželky ľudské ženy, Jehova povedal, že o 120 rokov zakročí proti vtedajšiemu bezbožnému svetu. (1. Mojžišova 6:1–3) V 1. Mojžišovej 6:4 sa ďalej píše, že „v tých dňoch“ mávali zhmotnení anjeli „pomer s ľudskými dcérami“ a potomkovia, ktorí sa im narodili, boli „tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení“, teda Nefilim.

^ 3. ods. Hebrejské slovo, ktoré sa prepisuje ako „Nefilim“, znamená pravdepodobne „zrážači“. V diele Wilson’s Old Testament Word Studies sa píše, že toto slovo sa vzťahuje na tých, ktorí „násilne napádajú ľudí, okrádajú ich a spôsobujú, aby padli“.

^ 5. ods.4. Mojžišovej 13:33 sa píše, že keď izraelskí vyzvedači videli ľudí veľkého vzrastu, pripodobnili ich k obrom Nefilim, ktorí boli vtedy už celé stáročia mŕtvi. (1. Mojžišova 7:21–23)