Jób 38:1–41

  • Jehova poukazuje na to, aký je človek slabý (1 – 41)

    • „Kde si bol, keď som zakladal zem?“ (4 – 6)

    • Boží synovia chválili Boha (7)

    • Otázky o prírodných javoch (8 – 32)

    • „Zákony nebies“ (33)

38  Vtedy Jehova odpovedal Jóbovi z víchrice:+   „Kto to rozpráva bez rozmyslua spochybňuje moje rozhodnutia?+   Opáš si, prosím, boky a konaj ako muž,budem sa ťa pýtať a ty ma pouč.   Kde si bol, keď som zakladal zem?+ Povedz, ak vieš, ako som to urobil!   Vieš, kto určil jej rozmeryalebo kto ju zmeral meracou šnúrou?   Do čoho boli zapustené jej základya kto položil jej uholný kameň,+   keď sa ranné hviezdy+ spoločne radovalia všetci Boží synovia*+ volali na chválu?   A kto uzavrel bránami more,+keď vyrazilo prúdom zo svojho prameňa,*   keď som ho zaodel do oblakova zavinul do hustej temnoty 10  a keď som mu stanovil hranice,osadil závory a brány+ 11  a povedal: ‚Potiaľto môžeš prísť, ďalej nie,tu sa zastavia tvoje pyšné vlny‘?+ 12  Dával si niekedy* príkazy ránu? Ukazoval si úsvitu jeho miesto?+ 13  To ty si mu prikázal, aby uchopil konce zemea vytriasol z nej zlých?+ 14  Zem sa mení ako hlina pod pečaťou,črtá sa ako vzor na šatách.* 15  Vtedy zlí prichádzajú o svoje svetloa ich násilné skutky sa pomíňajú.* 16  Prenikol si až k prameňom moraa preskúmal si vodnú hlbinu?+ 17  Ukázal ti niekto brány smrti,+videl si brány temnoty?*+ 18  Pochopil si, aká je zem obrovská?+ Hovor, ak to všetko vieš. 19  Vieš, kde prebýva svetlo+a kde sídli tma? 20  Môžeš ich doviesť na ich miesto? Poznáš chodníky vedúce k ich domu? 21  Bol si už vtedy na svete a máš už toľko rokov,*aby si na to vedel odpovedať? 22  Vstúpil si do zásobární snehu+a videl si sklady ľadovca,+ 23  ktorý uchovávam na čas tiesne,na deň boja a vojny?+ 24  Odkiaľ sa šíri svetlo*a z čoho vzniká východný vietor, ktorý duje na zemi?+ 25  Kto vyryl koryto pre povodeňa pripravil cestu hrmiacemu búrkovému mračnu?+ 26  Kto dal, aby pršalo na neobývanú krajinu,na pustatinu, v ktorej niet človeka?+ 27  Kto zvlažuje nehostinnú púšťa necháva vzísť mladú trávu?+ 28  Má dážď otca?+ A kto splodil kvapky rosy?+ 29  Z čieho lona vyšiel ľada kto porodil nebeskú inovať?+ 30  Kto necháva stuhnúť hladinu na kameňa mrazom sceľuje povrch vodnej hlbiny?+ 31  Môžeš lanami zviazať súhvezdie Kima*alebo rozviazať povrazy súhvezdia Kesil?*+ 32  Dokážeš vyviesť súhvezdie,* keď príde jeho čas? Alebo povedieš súhvezdie Aš* s jeho synmi? 33  Poznáš zákony nebies+a dokážeš presadiť, aby sa nimi* riadila zem? 34  Môžeš rozkázať oblakom,aby ťa zaplavili prívalom vôd?+ 35  Dokážeš vyslať blesky? Pôjdu a povedia ti: ‚Tu sme‘? 36  Kto vložil múdrosť do mračien*+a kto dal porozumenie nebeským úkazom?*+ 37  Kto je dosť múdry, aby spočítal oblaky,a kto môže prevrátiť nebeské džbány s vodou,+ 38  aby sa prach zmenil na blatoa hrudy zeme sa pozliepali? 39  Dokážeš uloviť korisť pre levya utíšiť hlad levíčat,+ 40  keď sa krčia v brlohochalebo striehnu skryté v húštine? 41  A kto pripravuje potravu krkavcovi,+keď jeho mláďatá volajú k Bohu o pomoca blúdia, pretože nemajú čo žrať?

Poznámky pod čiarou

Al. „anjeli“.
Dosl. „z lona“.
Dosl. „za svojich dní“.
Zjavne ide o opis úsvitu, keď sa začínajú črtať obrysy krajiny.
Dosl. „a zdvihnuté rameno sa zlomí“.
Al. „tieňa smrti“.
Dosl. „dní“.
Al. možno „blesk“.
Možno súhvezdie Orión.
Možno ide o Plejády, skupinu siedmich hviezd v súhvezdí Býka.
Dosl. „Mazarot“. V 2Kr 23:5 je tento výraz v množnom čísle a vzťahuje sa na súhvezdia zvieratníka.
Možno súhvezdie Veľká medvedica.
Al. možno „Božími zákonmi“.
Al. možno „do človeka“.
Al. možno „mysli“.