Jób 1:1–22

1  V krajine Úc žil muž, ktorý sa volal Jób.*+ Bol to zásadový* a čestný človek,+ ktorý sa bál Boha a vyhýbal sa zlému.+  Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry.  Mal 7 000 oviec, 3 000 tiav, 1 000 kusov* dobytka, 500 oslíc a veľmi veľa sluhov. Tento muž bol najvýznamnejší zo všetkých ľudí Východu.  Jeho synovia robili hostiny, každý vo svojom dome a v určený deň.* Pozývali na ne aj svoje tri sestry, aby s nimi jedli a pili.  Keď sa všetky hostiny skončili, Jób zavolal deti k sebe, aby ich posvätil. Skoro ráno vstal a za každé z nich obetoval zápalné obete,+ lebo si hovoril: „Možno moje deti zhrešili a v srdci sa rúhali Bohu.“ Tak to Jób robieval zakaždým.+  Jedného dňa, keď synovia pravého Boha*+ predstúpili pred Jehovu,+ prišiel medzi nich+ aj Satan.+  Jehova sa spýtal Satana: „Odkiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal Jehovovi: „Chodil som po zemi a prechádzal som sa po nej.“+  Vtedy Jehova povedal Satanovi: „Všimol si si* môjho služobníka Jóba? Na celej zemi nie je nikto ako on. Je to zásadový* a čestný človek,+ ktorý sa bojí Boha a vyhýba sa zlému.“  Satan odpovedal Jehovovi: „Či sa Jóbovi neoplatí báť sa ťa?+ 10  Nepostavil si plot okolo neho,+ okolo jeho domu a okolo všetkého, čo má? Žehnáš všetkému, čo robí,+ a jeho stáda sa rozrastajú. 11  Ale vystri ruku a siahni na všetko, čo má, a uvidíš, že ťa bude preklínať do tváre!“ 12  Jehova mu povedal: „Všetko, čo má, je v tvojej moci.* Len naňho samého nesiahni!“ A Satan odišiel spred Jehovu.*+ 13  Nastal deň, keď Jóbovi synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata.+ 14  Vtedy prišiel k Jóbovi posol a povedal: „Dobytok oral a vedľa sa pásli oslice, 15  keď zrazu zaútočili Sabejci, pobrali zvieratá a sluhov zabili mečom. Ja jediný som unikol, aby som ti to povedal.“ 16  Kým ešte rozprával, prišiel ďalší sluha a povedal: „Z neba padol oheň od Boha,* vzbĺkol medzi ovcami a sluhami a spálil ich! Ja jediný som unikol, aby som ti to povedal.“ 17  Aj on ešte hovoril, keď prišiel ďalší sluha a povedal: „Chaldejci+ vyslali tri oddiely, urobili nájazd na ťavy, pobrali ich a sluhov pozabíjali mečom. Ja jediný som unikol, aby som ti to povedal.“ 18  Ani on ešte nedopovedal a už prichádzal ďalší so správou: „Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho najstaršieho brata. 19  Zrazu sa z pustatiny prihnal silný vietor, oprel sa do všetkých štyroch múrov domu a ten padol na tvoje deti a všetky zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to povedal.“ 20  Vtedy Jób vstal, roztrhol svoj odev a ostrihal si vlasy. Potom padol na zem, poklonil sa Bohu 21  a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matkya nahý sa tam vrátim.+ Jehova dal,+ Jehova vzal. Nech je ďalej chválené Jehovovo meno.“ 22  Vo všetkom tom nešťastí Jób nezhrešil ani neobvinil Boha z ničoho zlého.*

Poznámky pod čiarou

Možný význam „predmet nepriateľstva“.
Al. „bezúhonný; Bohu oddaný“.
Dosl. „500 záprahov“.
Al. „tak ako na nich prišiel rad“.
Čiže anjeli.
Dosl. „Zameral si svoje srdce na“.
Al. „bezúhonný; Bohu oddaný“.
Dosl. „ruke“.
Dosl. „spred Jehovovej tváre“.
Al. možno „udrel blesk“.
Al. „nepripísal Bohu nič nesprávne“.