List Júdu 1:1–25

  • Pozdravy (1, 2)

  • Falošných učiteľov čaká trest (3 – 16)

    • Michaelov spor s Diablom (9)

    • Enochovo proroctvo (14, 15)

  • „Zostávajte v Božej láske“ (17 – 23)

  • Sláva patrí Bohu (24, 25)

 Ja, Júda, otrok Ježiša Krista a brat Jakuba,+ píšem povolaným,+ ktorých Boh, Otec, miluje a chráni pre Ježiša Krista.+  Želám vám, aby ste ešte viac pociťovali Božie milosrdenstvo, pokoj a lásku.  Milovaní, veľmi som túžil napísať vám o našej spoločnej záchrane.+ Ale zistil som, že vám musím napísať a nabádať vás, aby ste tvrdo bojovali za vieru,+ ktorá bola raz navždy daná svätým.  Lebo sa medzi vás vkradli istí ľudia, ktorí sú podľa Písma už oddávna určení na odsúdenie. Sú to bezbožní ľudia, ktorí nezaslúženú láskavosť nášho Boha zneužívajú na ospravedlnenie bezočivého správania*+ a svojimi skutkami zapierajú nášho jediného majiteľa a Pána, Ježiša Krista.+  Aj keď to už všetko viete, chcem vám pripomenúť, že Jehova* síce vyslobodil svoj ľud z Egypta,+ ale potom zničil tých, ktorí nemali vieru.+  A anjelov, ktorí nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok,+ ktorý im bol určený, drží vo večných putách v hustej tme, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok vo veľký deň.+  Podobne to bolo so Sodomou, Gomorou a okolitými mestami, ktorých obyvatelia sa takisto oddávali hrubej nemravnosti* a prepadli neprirodzeným telesným túžbam.+ Tieto mestá boli potrestané večným ohňom a sú pre nás výstrahou.+  Napriek tomu sa títo ľudia oddávajú snom* a poškvrňujú telo, pohŕdajú autoritou a hovoria znevažujúco o slávnych.+  Pritom ani sám archanjel+ Michael+ sa neopovážil odsúdiť Diabla urážlivými slovami,+ keď s ním mal spor a dohadoval sa s ním o Mojžišovo telo,+ ale povedal: „Nech ťa pokarhá Jehova.“*+ 10  Títo ľudia však hovoria pohŕdavo o všetkom, čomu nerozumejú.+ A čomu rozumejú, lebo im na to stačia pudy ako nerozumným zvieratám,+ tomu sa venujú a kazí ich to. 11  Beda im, lebo išli Kainovou cestou,+ rútili sa za odmenou po bludnej Balaamovej ceste+ a zahynuli v spurnej Kórachovej+ reči.+ 12  Hodujú s vami na vašich hostinách lásky,+ ale sú ako skaly skryté pod vodou. Sú pastiermi, ktorí bez bázne pasú sami seba.+ Sú oblakmi bez vody, ktoré sú hnané vetrom sem a tam.+ Sú stromami, ktoré sú na jeseň bez ovocia, stromami, ktoré úplne* odumreli a boli vytrhnuté aj s koreňmi. 13  Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyvrhujú svoje hanebné skutky ako penu,+ bludnými hviezdami, ktoré navždy zostanú v tej najčernejšej tme.+ 14  O nich prorokoval Enoch,+ siedmy muž od Adama, keď povedal: „Jehova* prišiel so svojimi svätými myriadami,*+ 15  aby vykonal rozsudok nad všetkými+ a aby všetkých bezbožných usvedčil zo zlých* skutkov, ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých otrasných vecí, ktoré proti nemu hovorili bezbožní hriešnici.“+ 16  Sú to večne nespokojní ľudia,+ ktorí sa sťažujú na svoj životný údel. Riadia sa svojimi túžbami,+ ich ústa sú plné nadutých rečí a lichotia ľuďom* pre vlastný prospech.+ 17  Ale vy, milovaní, pamätajte na slová apoštolov* nášho Pána Ježiša Krista, 18  ktorí vám hovorili: „V posledných dňoch* prídu posmievači, ktorí sa budú riadiť svojimi bezbožnými túžbami.“+ 19  Takí ľudia vyvolávajú rozkoly,+ sú to živočíšni* ľudia, ktorí nezmýšľajú duchovne.* 20  Ale vy, milovaní, posilňujte sa svojou najsvätejšou vierou a modlite sa pod vedením svätého ducha.+ 21  Tak zostávajte v Božej láske+ a pritom očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vedie k večnému životu.+ 22  Buďte milosrdní+ k tým, čo majú pochybnosti,+ 23  zachraňujte ich,+ vytrhnite ich z ohňa. Buďte milosrdní aj k iným, ale dávajte si pozor a nenáviďte ešte aj odev, ktorý poškvrnili nečisté skutky.*+ 24  Tomu, kto vás môže ochrániť pred pádom a doviesť vás pred svoju slávu* nepoškvrnených+ a rozradostených, 25  jedinému Bohu, nášmu Záchrancovi, prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista nech je sláva, vznešenosť, sila a moc od večnosti, teraz aj naveky. Amen.

Poznámky pod čiarou

Al. „nehanebného správania“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „ilúziám; fantáziám“.
Al. „dvakrát“.
Al. „desaťtisícami svätých“.
Dosl. „bezbožných“.
Al. „obdivujú osobnosti“.
Al. „na to, čo predpovedali apoštoli“.
Dosl. „V poslednom čase“.
Al. „telesní“.
Dosl. „nemajú ducha“.
Dosl. „poškvrnený telom“.
Al. „do svojej slávnej prítomnosti“.