Soma ibirimo

IMYITOZO YO KWIYIGISHA

Abisirayeli binjira mu gihugu cy’i Kanani

Vanaho utu dufishi maze ugerageze guhuza abantu bavugwa muri Yosuwa igice cya 2 kugeza ku cya 7 n’ibintu byagaragajwe mu bisubizo.