Soma ibirimo

IMYITOZO YO KWIYIGISHA

Abantu bavugwa muri Bibiliya bafite icyo bahuriyeho na Yozefu

Vanaho uyu mwitozo maze ugaragaze ibyo Yozefu ahuriyeho n’abandi bantu batanu bavugwa muri Bibiliya.