Salt la conţinut

Salt la cuprins

CAPITOLUL 15

Ce închinare acceptă Dumnezeu?

Ce închinare acceptă Dumnezeu?

1. Cine poate să ne spună care este modul corect de a ne închina lui Dumnezeu?

MAJORITATEA religiilor spun că îi învață pe oameni adevărul despre Dumnezeu. Dar învățăturile lor despre Dumnezeu și despre modul în care ar trebui să ne închinăm lui sunt foarte diferite unele de altele. Atunci cum putem afla care este modul corect de a ne închina lui Dumnezeu? Numai Iehova poate să ne spună cum trebuie să ne închinăm lui.

2. Cum putem afla care este modul corect de a ne închina lui Dumnezeu?

2 Iehova ne-a dat Biblia ca să aflăm care este modul corect de a ne închina lui. Prin urmare, studiază Biblia, iar Iehova te va ajuta să tragi foloase din sfaturile ei, deoarece el îți vrea doar binele. (Isaia 48:17)

3. Ce vrea Dumnezeu să facem?

3 Unii spun că Dumnezeu acceptă toate religiile, dar Isus i-a învățat altceva pe oameni. El a spus: „Nu oricine îmi zice: «Doamne, Doamne» va intra în Regatul cerurilor, ci doar cel care face voința Tatălui meu”. De aceea, mai întâi trebuie să aflăm care este voința lui Dumnezeu, iar apoi să facem voința sa. Acesta este un lucru serios, deoarece Isus i-a asemănat pe oamenii care nu ascultă de Dumnezeu cu răufăcătorii, spunând despre ei că ‘practică nelegiuirea’. (Matei 7:21-23)

4. Ce le-a spus Isus celor ce vor să facă voința lui Dumnezeu?

4 Isus ne-a avertizat că nu va fi întotdeauna ușor să facem voința lui Dumnezeu. El a spus: „Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la distrugere și mulți sunt cei ce intră pe ea, în timp ce strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini o găsesc”. (Matei 7:13, 14) Calea îngustă, sau modul corect de a ne închina lui Dumnezeu, duce la viață veșnică. Calea largă, sau modul greșit de a ne închina lui Dumnezeu, duce la moarte. Dar Iehova nu vrea ca vreun om să moară. El le dă tuturor ocazia să învețe despre el. (2 Petru 3:9)

MODUL CORECT DE A NE ÎNCHINA LUI DUMNEZEU

5. Cum putem să-i recunoaștem pe cei care i se închină lui Dumnezeu în mod corect?

5 Isus a spus că putem să-i recunoaștem pe cei care i se închină lui Dumnezeu în mod corect. Putem face aceasta analizând ce anume cred și cum se poartă. El a zis: „După roadele lor îi veți recunoaște”. Apoi a adăugat: „Orice pom bun dă roade bune”. (Matei 7:16, 17) Aceasta nu înseamnă că cei care i se închină lui Dumnezeu sunt perfecți. Dar slujitorii lui Dumnezeu se străduiesc mereu să facă ce este bine. În continuare, vom vedea ce ne poate ajuta să-i recunoaștem pe cei care i se închină lui Dumnezeu în mod corect.

6, 7. De ce închinarea adevărată trebuie să aibă la bază Biblia? Ce învățăm din exemplul lui Isus?

6 Închinarea adevărată trebuie să aibă la bază Biblia. Biblia spune: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună”. (2 Timotei 3:16, 17) Apostolul Pavel le-a scris creștinilor: „Când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-ați auzit de la noi, l-ați acceptat nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu”. (1 Tesaloniceni 2:13) Închinarea adevărată are la bază numai Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu idei omenești, tradiții sau altceva.

7 Tot ce i-a învățat Isus pe oameni s-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. (Citește Ioan 17:17.) El a citat de multe ori din Scripturi. (Matei 4:4, 7, 10) Adevărații închinători ai lui Dumnezeu urmează exemplul lui Isus și își bazează toate învățăturile pe Biblie.

8. Ce ne-a învățat Isus despre închinarea pe care trebuie să i-o aducem lui Iehova?

8 Trebuie să ne închinăm numai lui Iehova. În Psalmul 83:18 citim: „Tu, al cărui nume este Iehova, numai tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul!”. Isus a vrut ca oamenii să știe cu exactitate cine este adevăratul Dumnezeu. Drept urmare, le-a făcut cunoscut oamenilor numele Lui. (Citește Ioan 17:6.) Isus a spus: „Lui Iehova, Dumnezeul tău, să te închini și numai lui să-i aduci un serviciu sacru”. (Matei 4:10) Ca slujitori ai lui Dumnezeu, noi urmăm exemplul lui Isus. Noi ne închinăm numai lui Iehova, îi folosim numele, le facem cunoscut oamenilor numele său și le explicăm ce va face El pentru noi.

9, 10. Cum arătăm iubire unii față de alții?

9 Trebuie să-i iubim sincer pe oameni. Isus și-a învățat discipolii să se iubească unii pe alții. (Citește Ioan 13:35.) Nu contează în ce țară sau în ce cultură ne-am născut ori dacă suntem bogați sau săraci. Iubirea pe care o simțim unii față de alții ne unește ca pe niște frați și surori. (Coloseni 3:14) De aceea, noi nu mergem la război și nu ucidem semenii. Biblia spune: „Copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului se recunosc prin aceasta: Cine nu practică dreptatea nu provine de la Dumnezeu, nici cine nu-și iubește fratele”. Și adaugă: „Să ne iubim unii pe alții; să nu fim asemenea lui Cain, care provenea de la cel rău și și-a înjunghiat fratele”. (1 Ioan 3:10-12; 4:20, 21)

10 Prin urmare, ne folosim timpul, puterea și lucrurile pe care le avem pentru a ne ajuta și a ne încuraja unii pe alții. (Evrei 10:24, 25) „Facem ce este bine față de toți.” (Galateni 6:10)

11. De ce trebuie să ascultăm de Isus?

11 Trebuie să ascultăm de Isus deoarece salvarea este posibilă doar prin el. Biblia spune: „În nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume dat printre oameni prin care să putem fi salvați”. (Faptele 4:12) În capitolul 5 al acestei cărți, am aflat că Iehova l-a trimis pe Isus ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru oamenii ascultători. (Matei 20:28) Iehova l-a ales pe Isus să fie Rege peste tot pământul. Acesta este motivul pentru care Biblia ne spune că trebuie să ascultăm de Isus și vom trăi veșnic. (Citește Ioan 3:36.)

12. De ce nu ne amestecăm în politică?

12 Nu trebuie să ne amestecăm în politică. Isus nu s-a implicat în activități politice. Când a fost judecat, el i-a spus conducătorului roman Pilat: „Regatul meu nu face parte din această lume”. (Citește Ioan 18:36.) La fel ca Isus, noi suntem loiali Regatului ceresc al lui Dumnezeu. Din acest motiv, nu ne amestecăm în politică, indiferent unde trăim. Totuși, Biblia ne poruncește să ne supunem „autorităților superioare”, adică guvernelor. (Romani 13:1) Noi respectăm legile țării în care trăim. Dar, când o lege intră în conflict cu legile lui Dumnezeu, noi urmăm exemplul apostolilor, care au spus: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni”. (Faptele 5:29; Marcu 12:17)

13. Ce le spunem oamenilor despre Regatul lui Dumnezeu?

13 Suntem convinși că doar Regatul lui Dumnezeu poate să rezolve problemele din lume. Isus a spus că ‘vestea bună despre Regat’ avea să fie predicată pe tot pământul. (Citește Matei 24:14.) Niciun guvern uman nu poate să facă ceea ce va face Regatul lui Dumnezeu pentru noi. (Psalmul 146:3) Isus ne-a învățat să ne rugăm pentru Regatul lui Dumnezeu astfel: „Să vină Regatul tău. Să se facă voința ta, precum în cer, așa și pe pământ”. (Matei 6:10) Biblia spune că Regatul lui Dumnezeu va distruge toate guvernele omenești și că „va dăinui pentru totdeauna”. (Daniel 2:44)

14. Cine se închină lui Dumnezeu în mod corect?

14 Acum, după ce ai analizat aceste idei, întreabă-te: „Cine își bazează învățăturile pe Biblie? Cine sunt cei care le vorbesc altora despre numele lui Dumnezeu? Cine sunt cei care arată iubire sinceră unii față de alții și cred că Dumnezeu l-a trimis pe Isus ca să ne salveze? Cine nu se amestecă în politică? Cine sunt cei care le spun oamenilor că numai Regatul lui Dumnezeu poate să ne rezolve problemele?”. Martorii lui Iehova sunt singurii care fac aceste lucruri. (Isaia 43:10-12)

CE VEI FACE?

15. Ce trebuie să facem dacă vrem ca Dumnezeu să ne accepte închinarea?

15 Nu este de-ajuns să crezi că Dumnezeu există. Chiar și demonii cred că Dumnezeu există, dar nu ascultă de el. (Iacov 2:19) Dacă vrem ca Dumnezeu să accepte închinarea noastră, trebuie nu numai să credem că el există, ci și să facem ce spune el.

16. De ce trebuie să respingem religia falsă?

16 Dumnezeu va accepta închinarea noastră numai dacă respingem religia falsă. Profetul Isaia a scris: „Ieșiți din mijlocul [ei], păstrați-vă curați”. (Isaia 52:11; 2 Corinteni 6:17) Prin urmare, trebuie să respingem tot ce are legătură cu închinarea falsă.

17, 18. Ce este „Babilonul cel Mare” și de ce trebuie să ieși din el cât mai repede?

17 Ce este religia falsă? Este orice religie care nu îi învață pe oameni să i se închine lui Dumnezeu așa cum arată Biblia, Cuvântul său. În Biblie, toate religiile false sunt numite „Babilonul cel Mare”. (Revelația 17:5) De ce? Multe învățături religioase false au apărut în orașul Babilon, după Potopul din timpul lui Noe. Acele învățături false s-au răspândit apoi pe tot pământul. De exemplu, locuitorii Babilonului se închinau la grupuri de trei zeități. Și în prezent, multe religii îi învață pe oameni că Dumnezeu este o Treime. Dar Biblia arată în mod clar că există un singur Dumnezeu adevărat, Iehova, și că Isus este Fiul său. (Ioan 17:3) De asemenea, locuitorii Babilonului credeau că o parte din om continuă să trăiască după ce corpul moare și că acea parte poate ajunge în iad. Dar acest lucru nu este adevărat. (Vezi „Note explicative”, punctele 14, 17 și 18.)

18 Dumnezeu a prezis că, în curând, toate religiile false vor fi distruse. (Revelația 18:8) Înțelegi de ce este important să părăsești cât mai repede religia falsă? Iehova Dumnezeu vrea să faci acest lucru înainte de a fi prea târziu. (Revelația 18:4)

Dacă te vei închina lui Iehova împreună cu poporul său, vei face parte dintr-o familie mondială

19. Cum se va îngriji Iehova de tine dacă te vei hotărî să-i slujești?

19 Când te vei hotărî să ieși din religia falsă și să-i slujești lui Iehova, unii prieteni sau membri ai familiei s-ar putea să nu înțeleagă de ce faci acest lucru și chiar ți-ar putea provoca necazuri. Dar Iehova nu te va părăsi. Vei ajunge să faci parte dintr-o familie cu milioane de membri, care se iubesc cu adevărat unii pe alții, și vei avea speranța de a trăi veșnic în lumea nouă a lui Dumnezeu. (Marcu 10:28-30) Poate că unii prieteni și unele rude care se împotrivesc hotărârii tale de a-i sluji lui Iehova vor vrea după un timp să studieze și ei Biblia.

20. De ce este important să te închini lui Dumnezeu în mod corect?

20 În curând, Dumnezeu va înlătura toată răutatea și Regatul său va domni peste întregul pământ. (2 Petru 3:9, 13) Viața atunci va fi minunată! Toți oamenii se vor închina lui Iehova așa cum dorește el. Așadar, este foarte important să treci la acțiune acum și să te închini lui Dumnezeu în mod corect.