Salt la conţinut

Salt la cuprins

CAPITOLUL 8

Ce este Regatul lui Dumnezeu?

Ce este Regatul lui Dumnezeu?

1. Ce rugăciune bine cunoscută vom analiza în continuare?

MILIOANE de oameni cunosc rugăciunea „Tatăl nostru”. Este o rugăciune pe care Isus a folosit-o pentru a-și învăța discipolii să se roage. Pentru ce anume s-a rugat el? De ce este importantă această rugăciune pentru noi în prezent?

2. Care sunt trei lucruri importante pentru care Isus ne-a învățat să ne rugăm?

2 Isus a spus: „Voi așa să vă rugați: «Tatăl nostru care ești în ceruri, să fie sfințit numele tău. Să vină Regatul tău [împărăția Ta, Cornilescu, 1996]. Să se facă voința ta, precum în cer, așa și pe pământ»”. (Citește Matei 6:9-13.) De ce ne-a învățat Isus să ne rugăm pentru aceste trei lucruri? (Vezi „Note explicative”, punctul 20.)

3. Ce trebuie să știm despre Regatul lui Dumnezeu?

3 Am învățat că numele lui Dumnezeu este Iehova. De asemenea, am aflat care este voința lui Dumnezeu cu privire la oameni și la pământ. Dar ce a vrut să spună Isus prin cuvintele: „Să vină Regatul tău”? În continuare, vom vedea ce este Regatul lui Dumnezeu, ce va face acest Regat și cum va sfinți el numele lui Dumnezeu.

CE ESTE REGATUL LUI DUMNEZEU?

4. Ce este Regatul lui Dumnezeu și cine este Regele lui?

4 Iehova a înființat un guvern ceresc și l-a ales pe Isus ca Rege, sau conducător, al acestuia. În Biblie, acest guvern este numit Regatul lui Dumnezeu. Isus este „Regele celor ce domnesc ca regi și Domnul celor ce stăpânesc ca domni”. (1 Timotei 6:15) Isus poate să facă mai mult bine decât orice conducător uman și este mai puternic decât toți conducătorii umani la un loc.

5. De unde conduce guvernul lui Dumnezeu? Peste ce anume va guverna el?

5 După patruzeci de zile de la învierea sa, Isus s-a întors în cer. După un anumit timp, Iehova l-a numit Rege al Regatului. (Faptele 2:33) Guvernul, sau Regatul, lui Dumnezeu va conduce din cer peste întregul pământ. (Revelația 11:15) Din acest motiv, Biblia spune că Regatul lui Dumnezeu este un ‘Regat ceresc’. (2 Timotei 4:18)

6, 7. De ce este Isus mai bun decât orice rege uman?

6 Din Biblie înțelegem că Isus este mai mare decât orice rege uman, deoarece este „singurul care are nemurirea”. (1 Timotei 6:16) Mai devreme sau mai târziu, toți conducătorii umani mor, dar Isus nu va muri niciodată. Toate lucrurile bune pe care le va face el pentru noi vor dura veșnic.

7 Profețiile biblice arată că Isus va fi un Rege drept și plin de îndurare: „Peste el se va așeza spiritul lui Iehova, spirit de înțelepciune și de pricepere, spirit de sfat și de tărie, spirit de cunoștință și de teamă de Iehova. El își va găsi desfătarea în teama de Iehova. Nu va judeca după aparențe și nici nu va mustra [sau sfătui] după cele auzite. Îi va judeca pe cei de condiție umilă [sau pe săraci] cu nepărtinire”. (Isaia 11:2-4) Ți-ai dori un astfel de rege?

8. De unde știm că Isus nu va domni singur?

8 Dumnezeu a ales câțiva oameni care, împreună cu Isus, să formeze guvernul ceresc. De exemplu, apostolul Pavel i-a spus lui Timotei: „Dacă vom persevera, vom și domni ca regi împreună cu el”. (2 Timotei 2:12) Câte persoane vor domni ca regi împreună cu Isus?

9. Câte persoane vor domni cu Isus? Când a început Iehova să le aleagă?

9 Așa cum am învățat în capitolul 7, apostolul Ioan a avut o viziune în care l-a văzut pe Isus ca Rege în cer alături de alți 144 000 de regi. Cine sunt cei 144 000? Ioan explică: „[Ei] aveau scrise pe frunte numele său [numele lui Isus] și numele Tatălui său”. Apoi, adaugă: „Ei sunt cei care îl urmează neîncetat pe Miel oriunde merge. Au fost cumpărați dintre oameni”. (Citește Revelația 14:1, 4.) Cei 144 000 sunt creștini fideli aleși de Dumnezeu pentru a domni împreună cu Isus „ca regi peste pământ”. Când mor, ei sunt înviați la viață în cer. (Revelația 5:10) Încă din timpul apostolilor, Iehova a început să aleagă creștini fideli care să facă parte din grupul celor 144 000 de regi.

10. De ce se poate spune că Iehova a arătat iubire când a luat măsuri ca Isus și cei 144 000 să guverneze peste oameni?

10 Grija lui Iehova pentru noi este foarte mare. El a luat măsuri ca unii oameni să guverneze alături de Isus. Isus va fi un conducător bun deoarece ne înțelege. Știe ce înseamnă să fii om și să suferi. Pavel a spus că Isus simte alături de noi, că ne „înțelege slăbiciunile” și că „în toate privințele a fost pus la încercare ca noi”. (Evrei 4:15; 5:8) Și cei 144 000 știu ce înseamnă să fii om. Ei s-au luptat cu imperfecțiunea și cu boala. De aceea, putem fi siguri că Isus și cei 144 000 vor înțelege nu doar sentimentele, ci și problemele noastre.

CE VA FACE REGATUL LUI DUMNEZEU?

11. De ce și-a învățat Isus discipolii să se roage pentru ca voința lui Dumnezeu să se facă în cer?

11 Isus și-a învățat discipolii să se roage ca voința lui Dumnezeu să se facă în cer. De ce? În capitolul 3, am aflat că Satan Diavolul nu a mai ascultat de Iehova. Apoi, Iehova le-a permis lui și celorlalți îngeri neascultători, numiți demoni, să rămână o vreme în cer. Prin urmare, nu toți cei ce se aflau în cer făceau voința lui Dumnezeu. În capitolul 10, vom afla mai multe despre Satan și demoni.

12. Ce evenimente importante sunt descrise în Revelația 12:10?

12 În Biblie citim că, la scurt timp după ce Isus a devenit Regele Regatului lui Dumnezeu, el a purtat un război cu Satan. (Citește Revelația 12:7-10.) În versetul 10 sunt descrise două evenimente foarte importante: Regatul lui Dumnezeu își începe domnia, avându-l ca rege pe Isus Cristos, iar Satan este aruncat din cer pe pământ. Așa cum vom vedea, aceste evenimente deja au avut loc.

13. Ce s-a întâmplat în cer după ce Satan a fost aruncat pe pământ?

13 Biblia vorbește despre bucuria simțită de îngerii fideli după ce Satan și demonii săi au fost aruncați din cer. Versetul spune: „Bucurați-vă, ceruri și voi, care locuiți în ele!”. (Revelația 12:12) În cer, acum domnesc pacea și unitatea, deoarece toți cei de acolo fac voința lui Dumnezeu.

Aruncarea lui Satan și a demonilor din cer a adus și mai multă suferință pe pământ. În curând, suferința va lua sfârșit

14. Ce se întâmplă pe pământ de când Satan a fost aruncat din cer?

14 Pe pământ însă, situația este complet diferită. Oamenilor li se întâmplă lucruri îngrozitoare, întrucât „Diavolul a coborât” pe pământ și este cuprins de „o mânie mare, știind că nu mai are decât puțin timp”. (Revelația 12:12) Satan este mânios, deoarece a fost aruncat din cer și știe că va fi distrus în curând. El face tot ce poate pentru a provoca necazuri și suferință în întreaga lume.

15. Care este voința lui Dumnezeu cu privire la pământ?

15 Voința lui Dumnezeu cu privire la pământ nu s-a schimbat. El dorește și acum ca pământul să fie transformat în paradis și să fie locuit de oameni perfecți, care să trăiască veșnic. (Psalmul 37:29) Cum va face Regatul lui Dumnezeu acest lucru?

16, 17. Ce învățăm din Daniel 2:44 despre Regatul lui Dumnezeu?

16 Profeția din Daniel 2:44 spune: „În zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi distrus niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi toate aceste regate și le va pune capăt și numai el va dăinui pentru totdeauna”. Ce învățăm din această profeție despre Regatul lui Dumnezeu?

17 În primul rând, aflăm că Regatul lui Dumnezeu avea să înceapă să guverneze „în zilele acestor regi”, adică într-o perioadă în care pe pământ existau alte guverne. În al doilea rând, aflăm că Regatul lui Dumnezeu nu va fi înlocuit de alt guvern, ci va exista pentru totdeauna. În al treilea rând, aflăm că între Regatul lui Dumnezeu și guvernele acestei lumi va fi un război. Regatul va învinge și va deveni singurul guvern care va conduce pământul. Atunci oamenii vor avea cel mai bun guvern posibil.

18. Cum se numește războiul final dintre Regatul lui Dumnezeu și guvernele acestei lumi?

18 Cum va prelua Regatul lui Dumnezeu conducerea asupra pământului? Demonii îi vor înșela pe „regii întregului pământ locuit ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic”. Acest război final, în care guvernele omenești vor lupta împotriva Regatului lui Dumnezeu, se numește războiul Armaghedonului. (Revelația 16:14, 16; vezi „Note explicative”, punctul 10)

19, 20. De ce avem nevoie de Regatul lui Dumnezeu?

19 De ce avem nevoie de Regatul lui Dumnezeu? Din cel puțin trei motive. În primul rând, pentru că suntem păcătoși, iar din cauza păcatului ne îmbolnăvim și murim. Dar Biblia spune că sub domnia Regatului lui Dumnezeu vom trăi veșnic. În Ioan 3:16 citim: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut, pentru ca oricine manifestă credință în el să nu fie distrus, ci să aibă viață veșnică”.

20 În al doilea rând, avem nevoie de Regatul lui Dumnezeu deoarece suntem înconjurați de oameni răi. Mulți oameni mint, înșală și sunt imorali. Noi nu-i putem împiedica să facă lucruri rele, dar Dumnezeu poate. Oamenii care nu vor să se schimbe vor fi distruși la Armaghedon. (Citește Psalmul 37:10.) În al treilea rând, avem nevoie de Regatul lui Dumnezeu deoarece guvernele omenești sunt neputincioase, crude și corupte. Acestea nu-i îndeamnă pe oameni să asculte de Dumnezeu. Biblia spune că „un om stăpânește peste alt om spre paguba lui”. (Eclesiastul 8:9)

21. Ce va face Regatul pentru ca voința lui Dumnezeu să fie înfăptuită pe pământ?

21 După Armaghedon, Regatul lui Dumnezeu va lua măsuri ca voința lui Dumnezeu să se facă pe întregul pământ. De exemplu, îi va înlătura pe Satan și pe demoni. (Revelația 20:1-3) Oamenii nu se vor mai îmbolnăvi și nu vor mai muri. Datorită răscumpărării, toți oamenii fideli vor putea trăi veșnic în Paradis. (Revelația 22:1-3) Regatul va sfinți numele lui Dumnezeu. Ce va însemna aceasta? Când Regatul lui Dumnezeu va conduce pământul, toți oamenii vor respecta numele lui Iehova. (Vezi „Note explicative”, punctul 21.)

CÂND A DEVENIT ISUS REGE?

22. De unde știm că Isus nu a devenit Rege când a fost pe pământ sau imediat după învierea sa?

22 Am văzut că Isus și-a învățat discipolii să se roage „Să vină Regatul tău”. Era clar că, la acea vreme, Regatul, sau guvernul, lui Dumnezeu nu venise încă. Iehova avea să pună mai întâi bazele acestui guvern și să-l facă pe Isus Rege. A devenit Isus Rege imediat după întoarcerea sa în cer? Nu, el a trebuit să aștepte. După învierea lui Isus, atât Petru, cât și Pavel au aplicat profeția din Psalmul 110:1 la Isus. În această profeție, Iehova spune: „Stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale”. (Faptele 2:32-35; Evrei 10:12, 13) Cât timp a trebuit Isus să aștepte pentru a fi făcut Rege de Iehova?

Regatul lui Dumnezeu se va asigura că voința lui Dumnezeu se va face și pe pământ

23. a) Când și-a început Isus domnia ca Rege al Regatului lui Dumnezeu? b) Ce vom analiza în capitolul următor?

23 Cu mult timp înainte de 1914, un grup de creștini sinceri a înțeles că acest an avea să fie unul important în împlinirea profețiilor biblice. Evenimentele mondiale care au avut loc începând cu 1914 au dovedit că acest grup a înțeles corect lucrurile. În acel an, Isus și-a început domnia ca Rege. (Psalmul 110:2) Imediat după aceea, Satan a fost aruncat pe pământ. În prezent, el „nu mai are decât puțin timp”. (Revelația 12:12) În capitolul următor, vom observa mai multe dovezi care arată că noi trăim în acest timp. De asemenea, vom afla că, în curând, Regatul lui Dumnezeu va acționa pentru ca voința lui Dumnezeu să se facă și pe pământ. (Vezi „Note explicative”, punctul 22.)