Psalmii 83:1-18

O cântare. O melodie a lui Asaf.+ 83  O, Dumnezeule, nu tăcea!+Nu sta liniștit*, nu sta deoparte, o, tu, Cel Divin!   Căci, iată, dușmanii tăi sunt cuprinși de agitație;+cei ce te urăsc acționează cu aroganță*.   Plini de viclenie, uneltesc în secret împotriva poporului tău;complotează împotriva celor pe care îi prețuiești*.   Ei spun: „Veniți, să-i facem să dispară ca națiune,+ca să nu-și mai amintească nimeni de numele Israelului”.   Ei pun la cale o strategie comună*,au încheiat o alianță* împotriva ta+   – corturile Edomului și ale ismaeliților, Moabul+ și agariții,+   Ghebalul, Amonul+ și Amalecul,Filistia+ împreună cu locuitorii Tirului.+   Asiria+ li s-a alăturat și eași îi sprijină pe* fiii lui Lot.+ (Sela)   Fă-le cum ai făcut Madianului,+cum le-ai făcut lui Sisera și lui Iabin la pârâul* Chison.+ 10  Ei au fost nimiciți la En-Dor,+au ajuns bălegar pentru pământ. 11  Fă-le nobililor lor ca lui Oreb și lui Zeeb+și prinților* lor ca lui Zebah și lui Țalmuna,+ 12  căci au spus: „Să luăm în stăpânire țara în care locuiește Dumnezeu”. 13  O, Dumnezeul meu, fă-i ca un vârtej de scaieți*,+ca paiele în bătaia vântului! 14  Ca un foc ce mistuie pădurea,ca o flacără ce pârjolește munții,+ 15  așa să-i urmărești tu cu furtuna ta+și să-i înspăimânți cu vijelia ta.+ 16  Acoperă-le* fața cu dezonoare,ca să caute numele tău, o, Iehova! 17  Să fie făcuți de rușine și înspăimântați pentru totdeauna,să fie dezonorați și să piară; 18  să se știe că tu, al cărui nume este Iehova,+numai tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul!+

Note de subsol

Sau „Nu rămâne mut”.
Sau „își înalță capul”.
Lit. „celor ascunși ai tăi”.
Sau „un legământ”.
Lit. „Se consultă cu o inimă, împreună”.
Lit. „au devenit un braț pentru”.
Sau „uedul”. Vezi Glosarul.
Sau „conducătorilor”.
Sau „ghem de ciulini”.
Lit. „Umple-le”.

Note de studiu

Multimedia