Salt la conţinut

Salt la cuprins

 10

Solomon domneşte cu înţelepciune

Solomon domneşte cu înţelepciune

Iehova îi dă regelui Solomon o inimă înţeleaptă. În timpul domniei sale, israeliţii se bucură de pace şi prosperitate fără egal

CUM ar fi dacă o naţiune întreagă, precum şi conducătorul ei l-ar accepta pe Iehova ca Suveran şi s-ar supune legilor sale? Domnia de 40 de ani a regelui Solomon oferă răspunsul.

Înainte de a muri, regele David l-a numit succesor pe fiul său Solomon. Într-un vis, Dumnezeu l-a invitat pe Solomon să-i ceară ceea ce îşi dorea. Solomon a cerut înţelepciune şi cunoştinţă pentru a judeca poporul în mod drept şi înţelept. Plăcut impresionat de cererea lui, Iehova i-a dat o inimă înţeleaptă şi pricepută. De asemenea, Iehova i-a promis bogăţii, glorie şi o viaţă lungă, dacă rămânea ascultător.

Solomon a ajuns să fie renumit pentru judecăţile sale pline de înţelepciune. Odată, au fost aduse la el două femei. Fiecare dintre ele pretindea că era mama aceluiaşi copil. Solomon a poruncit ca pruncul să fie tăiat în două şi ca fiecărei femei să i se dea o jumătate. Una dintre femei a acceptat, dar adevărata mamă l-a implorat imediat pe Solomon să-i dea celeilalte femei copilaşul. Pentru Solomon a fost limpede că femeia care a avut milă de copil era mama acestuia şi i-a dat ei băiatul. În scurtă vreme, tot Israelul a aflat despre această hotărâre judecătorească, iar poporul a recunoscut că Solomon avea înţelepciunea lui Dumnezeu.

Una dintre cele mai mari realizări ale lui Solomon a fost construirea templului lui Iehova în Ierusalim, o clădire grandioasă ce avea să servească drept centru al închinării curate în Israel. La inaugurarea templului, Solomon s-a rugat: „Iată! Nici cerurile, nici cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, atunci cu cât mai puţin această casă pe care am construit-o eu!“ (1 Regi 8:27).

Reputaţia lui Solomon a ajuns să fie cunoscută şi în ţări îndepărtate, precum Şeba, aflată în Arabia. Regina din Şeba a călătorit până în Israel pentru a vedea ea însăşi gloria şi bogăţiile lui Solomon, precum şi pentru a-i pune la încercare profunzimea înţelepciunii. Foarte impresionată de înţelepciunea lui Solomon şi de prosperitatea din Israel, ea l-a lăudat pe Iehova pentru că pusese pe tron un rege atât de înţelept. Datorită binecuvântării lui Iehova, domnia lui Solomon a fost într-adevăr cea mai prosperă şi cea mai paşnică din istoria Israelului antic!

Din nefericire, Solomon nu a continuat să acţioneze potrivit înţelepciunii lui Iehova. El a ignorat porunca lui Dumnezeu şi s-a căsătorit cu sute de femei, multe dintre ele fiind închinătoare la dumnezei străini. Soţiile sale i-au abătut treptat inima de la Iehova şi, astfel, Solomon a ajuns să se închine la idoli. Iehova l-a avertizat pe Solomon că o parte a regatului avea să-i fie smulsă şi că doar o mică parte avea să-i rămână familiei lui, şi aceasta datorită promisiunii pe care i-o făcuse lui David, tatăl său. Deşi Solomon nu i-a mai slujit lui Iehova cu fidelitate, Iehova a rămas loial legământului pentru Regat pe care îl încheiase cu David.

(Pe baza cărţilor 1 Regi, capitolele 1 la 11; 2 Cronici, capitolele 1 la 9; Deuteronomul 17:17)