Salt la conţinut

Salt la cuprins

15

Un profet exilat primeşte viziuni cu privire la viitor

Un profet exilat primeşte viziuni cu privire la viitor

Daniel profeţeşte despre Regatul lui Dumnezeu şi despre venirea lui Mesia. Babilonul este înfrânt

ÎNAINTE de distrugerea Ierusalimului, Daniel, un tânăr de o remarcabilă integritate, a fost dus în exil, în Babilon, împreună cu alţi iudei. Acestor exilaţi din regatul lui Iuda, care fusese cucerit, li s-a acordat o oarecare libertate. Daniel a trăit pentru tot restul vieţii în Babilon şi a fost binecuvântat din plin de Dumnezeu, chiar scăpând cu viaţă din groapa cu lei şi primind viziuni referitoare la viitorul îndepărtat. Cele mai importante profeţii ale lui Daniel s-au referit la Mesia şi la guvernarea Sa.

Daniel află când avea să vină Mesia. Lui Daniel i s-a spus când se putea aştepta poporul lui Dumnezeu să vină „Mesia, Conducătorul“. Acest lucru avea să se întâmple după 69 de săptămâni de ani de la decretul de restabilire şi reconstruire a zidurilor Ierusalimului. Nu era vorba despre o săptămână obişnuită de şapte zile, ci de o săptămână profetică de şapte ani. Acel decret a fost dat la mult timp după moartea lui Daniel, adică în 455 î.e.n. De atunci a început numărarea celor 69 de „săptămâni“, care au durat 483 de ani şi s-au încheiat în 29 e.n. În următoarea parte a acestei broşuri, vom vedea ce s-a întâmplat în anul acela. Daniel a profeţit totodată că Mesia avea să fie „nimicit“, sau omorât, pentru ispăşirea păcatului (Daniel 9:24–26).

Mesia avea să devină Rege în cer. Daniel a avut o viziune extraordinară: Mesia, numit „cineva ca un fiu al omului“, s-a apropiat de tronul ceresc al lui Iehova însuşi. Iehova i-a oferit „stăpânire, demnitate şi un regat“. Acel Regat avea să dăinuie pentru veşnicie. Daniel a aflat un alt detaliu interesant despre Regatul mesianic, şi anume că Regele urma să domnească împreună cu un grup de persoane numite ‘sfinţii Celui Suprem’ (Daniel 7:13, 14, 27).

Regatul va distruge guvernele acestei lumi. Dumnezeu i-a dat lui Daniel capacitatea de a interpreta un vis care l-a tulburat pe Nebucadneţar, regele Babilonului. În vis, regele văzuse un chip uriaş care avea capul de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi coapsele de aramă, picioarele de fier, iar labele picioarelor erau parte de fier şi parte de argilă. O piatră s-a desprins dintr-un munte, a lovit labele fragile ale picioarelor şi a zdrobit chipul, prefăcându-l în pulbere. Daniel a explicat că părţile componente ale chipului simbolizau o lungă succesiune de puteri mondiale începând cu Babilonul, reprezentat de capul de aur. El a profeţit că Regatul lui Dumnezeu va trece la acţiune în timpul ultimei puteri mondiale. Regatul lui Dumnezeu va zdrobi toate guvernele acestei lumi nelegiuite şi va domni pentru totdeauna (Daniel, capitolul 2).

Spre sfârşitul vieţii, Daniel a fost martor la căderea Babilonului. Aşa cum preziseseră profeţii, regele Cirus a cucerit oraşul. În scurtă vreme, iudeii au fost eliberaţi din exil exact la timpul prezis: după 70 de ani de la pustiirea ţării lor. Sub îndrumarea unor guvernatori, preoţi şi profeţi fideli, iudeii au reconstruit în cele din urmă Ierusalimul şi au restaurat templul lui Iehova. Însă ce avea să se întâmple la sfârşitul celor 483 de ani?

(Pe baza cărţii Daniel)