Salt la conţinut

Salt la cuprins

 21

Isus a fost înviat!

Isus a fost înviat!

Isus li se arată discipolilor săi pentru a-i instrui şi a-i încuraja

ÎN A TREIA zi de la moartea lui Isus, câteva femei, care făceau parte dintre discipolii săi, au descoperit că piatra de la intrarea mormântului fusese dată la o parte, iar mormântul era gol.

Doi îngeri au apărut în faţa femeilor. „Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul“, a spus unul dintre ei. „A fost sculat din morţi“ (Marcu 16:6). Femeile au fugit de îndată să-i anunţe pe apostoli. Pe drum, s-au întâlnit cu Isus. „Nu vă temeţi!“, le-a spus el. „Duceţi-vă şi istorisiţi-le fraţilor mei, ca să se ducă în Galileea, şi acolo mă vor vedea“ (Matei 28:10).

Mai târziu, în aceeaşi zi, doi discipoli mergeau de la Ierusalim spre satul Emaus. Pe drum, li s-a alăturat un necunoscut care i-a întrebat despre ce vorbeau. Acesta era, de fapt, înviatul Isus. Ei nu l-au recunoscut imediat deoarece avea o altă înfăţişare. Cuprinşi de tristeţe, i-au zis că vorbeau despre Isus. Necunoscutul a început să le explice lucrurile privitoare la Mesia din întreaga Scriptură. Într-adevăr, Isus împlinise profeţiile mesianice în cele mai mici detalii. * Când discipolii şi-au dat seama că necunoscutul era Isus înviat ca spirit, acesta a dispărut.

Cei doi discipoli s-au întors imediat la Ierusalim. Acolo, i-au găsit pe apostoli adunaţi într-o încăpere, cu uşile încuiate. Pe când cei doi relatau ce li se întâmplase, în mijlocul lor a apărut Isus. Toţi discipolii erau uimiţi; nu le venea să creadă! „De ce vă îndoiţi în inima voastră?“, a întrebat Isus. „Este scris: Cristosul va suferi [şi] se va scula din morţi a treia zi.“ (Luca 24:38, 46)

Timp de 40 de zile după învierea sa, Isus li s-a arătat discipolilor în diferite ocazii. Odată, li s-a arătat la peste 500 de discipoli. El le-a încredinţat următoarea responsabilitate importantă probabil chiar cu acea ocazie: „Duceţi-vă . . . şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, . . . învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la încheierea sistemului“ (Matei 28:19, 20).

Când s-a întâlnit ultima dată cu cei 11 apostoli fideli ai săi, Isus le-a promis: „Veţi primi putere când spiritul sfânt va veni peste voi şi-mi veţi fi martori . . . până în cea mai îndepărtată parte a pământului“ (Faptele 1:8). Apoi, în timp ce era înălţat la cer, Isus a fost ascuns privirii apostolilor de un nor.

(Pe baza cărţilor Matei, capitolul 28; Marcu, capitolul 16; Luca, capitolul 24; Ioan, capitolele 20 şi 21; 1 Corinteni 15:5, 6)

^ par. 6 Pentru mai multe exemple de profeţii mesianice care s-au împlinit în persoana lui Isus, vezi capitolele 14, 15 şi 16 ale acestei broşuri, precum şi cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, articolul Isus Cristos, promisul Mesia, de la Apendice.