Salt la conţinut

Salt la cuprins

 6

Iov îşi păstrează integritatea

Iov îşi păstrează integritatea

Satan pune la îndoială integritatea lui Iov faţă de Dumnezeu, însă Iov îi rămâne fidel lui Iehova

ÎI VA rămâne omul fidel lui Dumnezeu chiar dacă va fi supus celor mai grele încercări şi chiar dacă ar părea că ascultarea nu-i aduce niciun avantaj material? Această întrebare şi răspunsul ei au legătură cu un bărbat pe nume Iov.

Când israeliţii erau încă în Egipt, Iov, o rudă de-a lui Avraam, trăia într-o regiune de pe teritoriul Arabiei de astăzi. La un moment dat, îngerii s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu, iar printre ei era şi răzvrătitul Satan. În faţa acestei adunări din cer, Iehova a afirmat că are încredere în slujitorul său loial Iov. De fapt, Iehova a spus că Iov se deosebea de toţi ceilalţi oameni datorită integrităţii lui. Dar Satan a pretins că Iov îi slujea lui Dumnezeu doar pentru că Iehova îl binecuvântase şi îl ocrotise. Satan a susţinut că Iov l-ar blestema pe Dumnezeu dacă i s-ar lua tot ce avea.

Dumnezeu i-a permis lui Satan să-i ia lui Iov mai întâi bogăţiile şi copiii, iar apoi sănătatea. Neştiind că Satan era implicat în toate acestea, Iov nu a înţeles de ce a permis Dumnezeu ca el să fie încercat astfel. Totuşi, Iov nu s-a întors niciodată împotriva lui Dumnezeu.

Trei aşa-zişi prieteni ai lui Iov au venit la el. O mare parte a cărţii Iov conţine discursurile acestor bărbaţi, care, în mod greşit, au încercat să-l convingă pe Iov că Dumnezeu îl pedepsea pentru păcate ascunse. Cei trei chiar au pretins că Dumnezeu nu-şi găseşte plăcerea în slujitorii săi şi că nu are încredere în ei. Iov a respins raţionamentul lor fals. El a declarat cu hotărâre că avea să-şi păstreze integritatea până la moarte!

Însă Iov a făcut greşeala de a se justifica prea mult. Un bărbat mai tânăr pe nume Elihu, care ascultase întreaga discuţie, a luat cuvântul. El l-a mustrat pe Iov deoarece pierduse din vedere că justificarea suveranităţii lui Iehova este mult mai importantă decât apărarea reputaţiei vreunui om. De asemenea, Elihu i-a mustrat cu fermitate pe aşa-zişii prieteni ai lui Iov.

Apoi, Iehova Dumnezeu i-a vorbit lui Iov şi i-a corectat modul de gândire. Atrăgând atenţia asupra multor minunăţii ale creaţiei, Iehova i-a dat lui Iov o lecţie cu privire la cât de mic este omul în comparaţie cu măreţia lui Dumnezeu. Iov a acceptat cu umilinţă corectarea din partea lui Dumnezeu. Fiind „plin de tandră afecţiune şi îndurător“, Iehova i-a redat lui Iov sănătatea, i-a dat de două ori mai multe bogăţii decât avusese şi l-a binecuvântat cu zece copii (Iacov 5:11). Păstrându-şi integritatea faţă de Iehova când a trecut prin încercări grele, Iov a dat un răspuns excelent la acuzaţia falsă a lui Satan potrivit căreia oamenii nu-i vor rămâne fideli lui Dumnezeu când credinţa le este pusă la încercare.

(Pe baza cărţii Iov)