Salt la conţinut

Salt la cuprins

 17

Isus îi învaţă pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu

Isus îi învaţă pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu

Isus îşi învaţă discipolii multe lucruri, însă tema principală a mesajului său este Regatul lui Dumnezeu

CARE a fost misiunea lui Isus pe pământ? Chiar el a spus: „Trebuie să anunţ . . . vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis“ (Luca 4:43). Să analizăm în continuare patru adevăruri pe care le-a predat Isus despre acest Regat, tema centrală a lucrării sale de predicare.

1. Isus era Regele desemnat. Isus a spus în mod clar că el era promisul Mesia (Ioan 4:25, 26). În plus, a arătat că el era Regele pe care-l văzuse profetul Daniel în viziune. Isus le-a dezvăluit apostolilor săi că, într-o zi, avea să stea pe un ‘tron glorios’ şi că ei, de asemenea, aveau să stea pe tronuri alături de el (Matei 19:28). Isus a numit acest grup de conducători ‘turma mică’ şi a menţionat că avea şi „alte oi“, care nu făceau parte din acel grup (Luca 12:32; Ioan 10:16).

2. Regatul lui Dumnezeu va face cu adevărat dreptate. Încă de la răzvrătirea din Eden, numele lui Dumnezeu a fost dezonorat. Isus a arătat că Regatul va sfinţi numele lui Iehova Dumnezeu şi va înlătura dezonoarea adusă de Satan numelui Său, punând astfel capăt celei mai mari nedreptăţi (Matei 6:9, 10). Totodată, Isus a dat dovadă de imparţialitate zi de zi învăţându-i pe bărbaţi şi pe femei, pe săraci şi pe bogaţi fără părtinire. Deşi misiunea lui era aceea de a-i învăţa în principal pe israeliţi, el i-a ajutat şi pe samariteni şi pe cei din naţiuni, sau pe neevrei. Spre deosebire de conducătorii religioşi din zilele sale, Isus nu a avut niciodată prejudecăţi şi nu a făcut favoritisme.

3. Regatul lui Dumnezeu nu va face parte din această lume. Isus a trăit în vremuri tulburi, într-o ţară aflată sub dominaţia unei puteri străine. Cu toate acestea, când oamenii au încercat să-l determine să se implice în politică, el s-a retras (Ioan 6:14, 15). El i-a spus unui guvernator: „Regatul meu nu face parte din lumea aceasta“ (Ioan 18:36). Iar discipolilor săi le-a zis: „Nu faceţi parte din lume“ (Ioan 15:19). Isus nu le-a permis să folosească arme de război, nici măcar pentru a-l apăra pe el (Matei 26:51, 52).

„El mergea . . . din sat în sat, predicând şi anunţând vestea bună despre regatul lui Dumnezeu.“ (Luca 8:1)

4. Domnia lui Isus va avea la bază iubirea. Isus a promis că îi va înviora pe oameni şi că le va uşura poverile. El şi-a respectat promisiunea (Matei 11:28–30). Într-un discurs cunoscut ca Predica de pe munte, Isus a dat sfaturi practice şi pline de iubire pentru a face faţă îngrijorărilor, a ne îmbunătăţi relaţiile cu semenii, a respinge materialismul şi a găsi adevărata fericire (Matei, capitolele 5 la 7). Întrucât a manifestat iubire, oameni din toate categoriile sociale considerau că era abordabil. Chiar şi cei oprimaţi veneau la el, cu încredere că-i va trata cu bunătate şi cu demnitate. Ce Conducător bun va fi Isus!

Dar Isus i-a învăţat pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu folosind încă o metodă impresionantă: el a făcut multe miracole. În partea care urmează vom vedea de ce a făcut Isus miracole.

(Pe baza cărţilor Matei, Marcu, Luca, Ioan)