Salt la conţinut

Salt la cuprins

 4

Dumnezeu încheie un legământ cu Avraam

Dumnezeu încheie un legământ cu Avraam

Dovedind credinţă, Avraam ascultă de Iehova, care îi promite că-l va binecuvânta şi că îi va da mulţi descendenţi

AU TRECUT circa 350 de ani de la Potopul din zilele lui Noe. În Ur, un oraş prosper situat pe teritoriul Irakului de astăzi, locuia Avraam. El era un om cu o credinţă deosebită. Însă credinţa lui avea să fie pusă la încercare.

Iehova i-a spus lui Avraam să părăsească ţara în care se născuse şi să se mute într-o ţară străină, care s-a dovedit a fi Canaan. Avraam a ascultat fără ezitare. A pornit într-o călătorie lungă împreună cu soţia lui, Sara, cu nepotul său Lot şi cu toţi slujitorii. A ajuns în Canaan, unde a dus o viaţă nomadă, locuind în corturi. Iehova a încheiat un legământ cu Avraam, prin care i-a promis că va face din el o naţiune mare, că toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin el şi că urmaşii lui vor lua în stăpânire ţara Canaan.

Avraam şi Lot au prosperat, ajungând să aibă mari turme de oi şi cirezi de vite. Avraam a dat dovadă de generozitate şi l-a lăsat pe Lot să-şi aleagă regiunea în care să locuiască. Lot a ales ţinutul fertil al Iordanului şi s-a stabilit în apropiere de Sodoma. Însă locuitorii Sodomei erau imorali, păcătuind grav împotriva lui Iehova.

După o vreme, Iehova Dumnezeu l-a asigurat din nou pe Avraam că urmaşii săi vor deveni la fel de numeroşi ca stelele cerului. Avraam a avut credinţă în acea promisiune. Însă iubita lui soţie, Sara, nu i-a dăruit niciun copil. Când Avraam avea 99 de ani, iar Sara se apropia de 90, Dumnezeu i-a spus că vor avea un fiu. Şi aşa a fost: Sara l-a născut pe Isaac. Avraam a avut şi alţi copii, dar Eliberatorul promis în Eden urma să vină prin Isaac.

În tot acest timp, Lot şi familia sa locuiau în Sodoma, dar dreptul Lot nu a devenit asemenea locuitorilor imorali ai oraşului. Când Iehova a hotărât să execute judecata asupra Sodomei, a trimis îngeri să-l avertizeze pe Lot cu privire la iminenta distrugere. Îngerii i-au îndemnat pe Lot şi pe familia lui să fugă din Sodoma şi să nu privească înapoi. După aceea, Dumnezeu a făcut să plouă foc şi sulf asupra Sodomei şi asupra oraşului învecinat Gomora, distrugându-i pe toţi locuitorii lor. Lot şi cele două fiice ale sale au scăpat cu viaţă. Dar soţia lui Lot a privit înapoi, probabil regretând lucrurile pe care le lăsase în urmă. Pentru neascultarea ei a plătit cu viaţa.

(Pe baza cărţii Geneza 11:10—19:38)