Salt la conţinut

Salt la cuprins

 14

Dumnezeu vorbeşte prin intermediul profeţilor săi

Dumnezeu vorbeşte prin intermediul profeţilor săi

Iehova numeşte profeţi pentru a transmite mesaje de judecată, precum şi mesaje cu privire la închinarea curată şi la Mesia

ÎN PERIOADA regilor lui Israel şi ai lui Iuda, s-a distins un important grup de bărbaţi, profeţii. Aceşti oameni cu o credinţă şi un curaj extraordinare au transmis declaraţiile lui Dumnezeu. Iată patru teme importante despre care au vorbit profeţii lui Dumnezeu.

1. Distrugerea Ierusalimului Profeţii lui Dumnezeu, îndeosebi Isaia şi Ieremia, au început să avertizeze cu mult timp înainte că Ierusalimul avea să fie distrus şi lăsat pustiu. În termeni expresivi, ei au dezvăluit motivele pentru care locuitorii oraşului şi-au atras mânia lui Dumnezeu. Deşi pretindeau că-l reprezintă pe Iehova, aceştia din urmă practicau închinarea falsă, erau corupţi şi violenţi (2 Regi 21:10–15; Isaia 3:1–8, 16–26; Ieremia 2:1—3:13).

2. Restabilirea închinării curate După 70 de ani de exil, poporul lui Dumnezeu avea să fie eliberat din Babilon. Acesta urma să se întoarcă în ţara lui, lăsată pustie, şi să reconstruiască templul lui Iehova din Ierusalim (Ieremia 46:27; Amos 9:13–15). Cu aproximativ 200 de ani înainte, Isaia a prezis că numele celui care urma să cucerească Babilonul era Cirus. De asemenea, el a prezis că regele Cirus avea să permită poporului lui Dumnezeu să restabilească închinarea curată. Isaia chiar a dat detalii cu privire la neobişnuita strategie prin care Cirus avea să cucerească Babilonul (Isaia 44:24—45:3).

3. Venirea lui Mesia şi viaţa sa pe pământ Mesia urma să se nască în oraşul Betleem (Mica 5:2). Avea să fie umil şi să intre în Ierusalim călare pe un măgar (Zaharia 9:9). Deşi blând şi bun, Isus avea să fie iubit de puţini şi respins de mulţi (Isaia 42:1–3; 53:1, 3). El urma să moară în chinuri cumplite. Dar avea să fie acesta sfârşitul lui Mesia? Nu, căci jertfa sa trebuia să facă posibilă iertarea păcatelor pentru mulţi (Isaia 53:4, 5, 9–12). Numai prin învierea lui se putea realiza acest lucru.

4. Domnia lui Mesia asupra pământului Spre deosebire de oamenii imperfecţi, care nu sunt capabili să guverneze în mod paşnic, Regele mesianic va fi numit Prinţ al Păcii (Isaia 9:6, 7; Ieremia 10:23). Sub conducerea sa, toţi oamenii vor trăi în pace unii cu alţii şi cu toate animalele (Isaia 11:3–7). Bolile vor dispărea (Isaia 33:24). Chiar şi ‘moartea va fi înghiţită pentru totdeauna’ (Isaia 25:8). În timpul domniei lui Mesia, oamenii care au murit vor fi înviaţi pentru a trăi pe pământ (Daniel 12:13).

(Pe baza cărţilor Isaia, Ieremia, Daniel, Amos, Mica, Zaharia)