Salt la conţinut

Salt la cuprins

 11

Cântări inspirate de Dumnezeu pentru mângâierea şi instruirea noastră

Cântări inspirate de Dumnezeu pentru mângâierea şi instruirea noastră

David şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu compun cântări care să fie folosite în închinare. Cartea Psalmii conţine versurile a 150 de astfel de cântări

CEA mai mare carte a Bibliei, Psalmii, este o culegere de cântări sacre, compuse pe parcursul a circa 1 000 de ani. Ea conţine unele dintre cele mai profunde şi mai emoţionante exprimări ale credinţei. Aceste cântări de laudă descriu o gamă largă de sentimente, de la bucurie şi recunoştinţă la durere, tristeţe şi regret. Este limpede că psalmiştii au cultivat relaţii strânse de prietenie cu Dumnezeu, bazate pe încredere. În continuare, vom vedea câteva dintre temele abordate în aceste cântări.

Iehova este Suveranul legitim. El merită să i se aducă laude şi închinare. Psalmul 83:18 spune: „Tu, al cărui nume este Iehova, numai tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul!“. Mai mulţi psalmi îl laudă pe Iehova pentru lucrările sale de creaţie, precum cerul înstelat, impresionantele forme de viaţă de pe pământ şi corpul uman, alcătuit într-un mod minunat (Psalmii 8, 19, 139, 148). Alţii îl glorifică pe Iehova pentru că el este Dumnezeul care îi salvează şi îi ocroteşte pe cei care-i sunt loiali (Psalmii 18, 97, 138). Iar alţii îl slăvesc deoarece, fiind Dumnezeul dreptăţii, el îi eliberează pe cei asupriţi şi îi pedepseşte pe cei răi (Psalmii 11, 68, 146).

Iehova le oferă ajutor şi mângâiere celor care îl iubesc. Cel mai cunoscut dintre psalmi este, probabil, Psalmul 23. Aici, David îl prezintă pe Iehova ca pe un Păstor iubitor care îşi îndrumă oile, le ocroteşte şi se îngrijeşte de ele. Psalmul 65:2 le aminteşte slujitorilor lui Dumnezeu că El este ‘Ascultătorul rugăciunii’. Multe persoane care au comis fapte rele găsesc mângâiere în Psalmii 39 şi 51, în care David îşi exprimă cu sinceritate căinţa pentru păcatele sale grave, dar şi credinţa în iertarea lui Iehova. Psalmul 55:22 conţine îndemnul de a ne pune încrederea în Iehova şi de a ne arunca poverile asupra Sa.

Iehova va schimba lumea prin intermediul Regatului mesianic. Anumite pasaje din cartea Psalmii se referă în mod clar la Mesia, Regele promis. Psalmul 2 profeţeşte că acest Conducător va distruge naţiunile nelegiuite, care i se împotrivesc. Psalmul 72 dezvăluie că acest Rege va pune capăt foametei, nedreptăţii şi asupririi. Potrivit Psalmului 46:9, prin intermediul Regatului mesianic, Dumnezeu va face să înceteze războaiele şi chiar va distruge toate armele de război. În Psalmul 37 citim că oamenii răi nu vor mai fi, iar cei drepţi vor trăi pe pământ pentru totdeauna, bucurându-se de pace şi armonie.

(Pe baza cărţii Psalmii)