Salt la conţinut

Salt la cuprins

Mesajul Bibliei – Rezumat

Mesajul Bibliei – Rezumat
  1. Iehova îi creează pe Adam şi pe Eva cu perspectiva vieţii veşnice în Paradis. Satan se răzvrăteşte calomniindu-l pe Dumnezeu şi contestând dreptul Său de a guverna. Adam şi Eva se răzvrătesc şi ei. Astfel, omenirea este supusă păcatului şi morţii

  2. Iehova îi condamnă pe rebeli şi promite că va veni un Eliberator, sau o Sămânţă, care-l va zdrobi pe Satan, anulând efectele răzvrătirii şi ale păcatului

  3. Iehova le promite lui Avraam şi lui David că vor fi strămoşii Seminţei, sau ai lui Mesia, care va domni ca Rege pentru veşnicie

  4. Iehova îi inspiră pe profeţi pentru a prezice că Mesia va elimina păcatul şi moartea. Împreună cu coregenţii săi, Mesia va domni ca Rege al Regatului lui Dumnezeu, Regat care va pune capăt războaielor, bolilor şi chiar morţii

  5. Iehova îl trimite pe Fiul său pe pământ şi arată că el este Mesia. Isus predică despre Regatul lui Dumnezeu şi îşi dă viaţa ca jertfă. Apoi, Iehova îl învie ca spirit

  6. Iehova îl întronează pe Fiul său ca Rege în cer, eveniment ce marchează începutul ultimelor zile ale acestui sistem. Isus îi îndrumă pe continuatorii săi în timp ce aceştia predică Regatul lui Dumnezeu pe întregul pământ

  7. Sub conducerea lui Iehova, Fiul său extinde domnia Regatului asupra pământului. Regatul zdrobeşte toate guvernele rele, transformă pământul în paradis şi îi aduce pe oamenii fideli la starea de perfecţiune. Dreptul lui Iehova de a guverna este justificat, iar numele său, sfinţit pentru totdeauna