Salt la conţinut

Salt la cuprins

Axa timpului cu evenimente biblice în ordine cronologică

Axa timpului cu evenimente biblice în ordine cronologică
 1. „La început . . .“

 2. 4026 î.e.n. Crearea lui Adam

 3.  3096 î.e.n. Moartea lui Adam

 4.  2370 î.e.n. Potopul

 5.  2018 î.e.n. Naşterea lui Avraam

 6. 1943 î.e.n. Legământul avraamic

 7.  1750 î.e.n. Iosif este vândut ca sclav

 8.  înainte de 1613 î.e.n. Încercările lui Iov

 9.  1513 î.e.n. Exodul din Egipt

 10.  1473 î.e.n. Israelul intră în Canaan sub conducerea lui Iosua

 11. 1467 î.e.n. Cucerirea aproape integrală a Canaanului

 12.  1117 î.e.n. Saul este uns ca rege

 13.  1070 î.e.n. Dumnezeu îi promite lui David Regatul

 14. 1037 î.e.n. Solomon devine rege

 15. 1027 î.e.n. Încheierea construirii templului din Ierusalim

 16. circa 1020 î.e.n. Încheierea scrierii cărţii Cântarea cântărilor

 17.  997 î.e.n. Israelul este împărţit în două regate

 18.  circa 717 î.e.n. Încheierea compilării cărţii Proverbele

 19.  607 î.e.n. Distrugerea Ierusalimului; începe exilul în Babilon

 20.  539 î.e.n. Babilonul este cucerit de Cirus

 21. 537 î.e.n. Exilaţii evrei se întorc la Ierusalim

 22. 455 î.e.n. Reconstruirea zidurilor Ierusalimului; începutul celor 69 de săptămâni de ani

 23. După 443 î.e.n. Maleahi îşi încheie cartea profetică

 24.  circa 2 î.e.n. Naşterea lui Isus

 25. 29 e.n. Botezul lui Isus;  Isus începe să predice despre Regatul lui Dumnezeu

 26. 31 e.n. Isus îi alege pe cei 12 apostoli; rosteşte Predica de pe munte

 27.  32 e.n. Isus îl învie pe Lazăr

 28.  14 nisan 33 e.n. Isus este ţintuit pe stâlp

 29. 16 nisan 33 e.n. Isus este înviat

 30.  6 sivan 33 e.n. Penticosta; revărsarea spiritului sfânt (sivan corespunde cu o parte din luna mai şi o parte din luna iunie)

 31. 36 e.n. Convertirea lui Corneliu la creştinism

 32.  circa 47–48 e.n. Prima călătorie de predicare a lui Pavel

 33. circa 49–52 e.n. A doua călătorie de predicare a lui Pavel

 34. circa 52–56 e.n. A treia călătorie de predicare a lui Pavel

 35.  circa 60–61 e.n. Pavel scrie scrisorile în timp ce se află în detenţie la Roma

 36.  înainte de 62 e.n. Iacov, fratele vitreg al lui Isus, îşi redactează scrisoarea

 37.  66 e.n. Revolta iudeilor împotriva Romei

 38. 70 e.n. Ierusalimul şi templul sunt distruse de romani

 39.  circa 96 e.n. Ioan scrie Revelaţia

 40. circa 100 e.n. Moartea lui Ioan, ultimul apostol