Salt la conţinut

Salt la cuprins

 13

Regi buni şi regi răi

Regi buni şi regi răi

Israelul este împărţit în două regate. De-a lungul timpului, israeliţii sunt conduşi de mulţi regi, majoritatea nefiindu-i loiali lui Iehova. Ierusalimul este distrus de babilonieni

AŞA cum prezisese Iehova, după ce Solomon a abandonat închinarea curată, Israelul a fost împărţit. Fiul şi succesorul său, Roboam, asuprea poporul. De aceea, zece dintre triburile lui Israel s-au răzvrătit şi au format regatul de nord al lui Israel. Două triburi însă i-au rămas loiale regelui care domnea pe tronul lui David în Ierusalim şi au format regatul de sud al lui Iuda.

Ambele regate au avut o istorie zbuciumată, îndeosebi din cauza regilor care nu au ascultat de Iehova şi au fost lipsiţi de credinţă. Situaţia din Israel însă a fost chiar mai grea decât cea din Iuda întrucât regii săi au promovat închinarea falsă încă de la început. În pofida lucrărilor de putere ale unor profeţi precum Ilie şi Elisei, care făcuseră chiar şi învieri, Israelul a revenit de multe ori la calea sa rea. În cele din urmă, Dumnezeu a permis ca regatul nordic să fie distrus de Asiria.

Iuda a continuat să existe ca regat mai mult de un secol după distrugerea Israelului, dar judecata divină s-a abătut şi asupra lui Iuda. Doar câţiva regi iudei au dat ascultare avertismentelor transmise de profeţii lui Dumnezeu şi au încercat să îndrepte inima naţiunii spre Iehova. De exemplu, regele Iosia a început să înlăture închinarea falsă din Iuda şi a reparat templul lui Iehova. Când a fost găsit manuscrisul original al Legii lui Dumnezeu date prin Moise, regele a fost profund impresionat şi, prin urmare, şi-a intensificat campania de înlăturare a idolatriei.

Din nefericire, succesorii lui Iosia nu au urmat exemplul acestui rege bun. Astfel, Iehova a permis ca Babilonul să cucerească Iuda. Babilonienii au distrus Ierusalimul şi templul, iar supravieţuitorii au fost duşi în exil, în Babilon. Dumnezeu prezisese că exilul avea să dureze 70 de ani. În tot acest timp, Iuda a rămas pustie. Apoi, potrivit promisiunii divine, naţiunii i s-a permis să se întoarcă în ţară.

Cu toate acestea, niciun rege din linia genealogică a lui David nu avea să mai domnească până la venirea promisului Eliberator, Mesia. Majoritatea regilor care au stat pe tronul lui David, în Ierusalim, au dovedit prin acţiunile lor rele că omul imperfect nu are capacitatea să guverneze. Doar Mesia va fi în măsură să guverneze asupra pământului. De aceea, Iehova i-a spus ultimului rege din dinastia lui David: „Dă jos coroana! . . . Ea nu va mai fi a nimănui până va veni cel ce are dreptul legal, şi lui i-o voi da“ (Ezechiel 21:26, 27).

(Pe baza cărţilor 1 Regi; 2 Regi; 2 Cronici, capitolele 10 la 36; Ieremia 25:8–11)