Salt la conţinut

Salt la cuprins

 24

Scrisorile lui Pavel către congregaţii

Scrisorile lui Pavel către congregaţii

Scrisorile lui Pavel întăresc congregaţia creştină

CONGREGAŢIA creştină nou-formată avea să joace un rol important în realizarea scopului lui Iehova. În scurt timp însă creştinii din secolul I urmau să se confrunte atât cu persecuţii din partea împotrivitorilor, cât şi cu pericole mai subtile, din interiorul congregaţiei. Aveau ei să-şi păstreze integritatea faţă de Dumnezeu? Scripturile greceşti creştine conţin 21 de scrisori care le-au oferit sfaturile şi încurajările necesare.

Paisprezece dintre ele, începând cu scrisoarea către romani până la scrisoarea către evrei, au fost redactate de apostolul Pavel. Scrisorile poartă numele persoanelor sau congregaţiilor cărora le-au fost adresate. În continuare vom vedea câteva dintre temele abordate de Pavel în scrisorile sale.

Moralitate şi conduită Cei care practică fornicaţia, adulterul şi alte păcate grave „nu vor moşteni regatul lui Dumnezeu“ (Galateni 5:19–21; 1 Corinteni 6:9–11). Închinătorii lui Dumnezeu trebuie să fie uniţi indiferent de naţionalitatea lor (Romani 2:11; Efeseni 4:1–6). Ei trebuie să fie generoşi şi să-i ajute cu bucurie pe colaboratorii în credinţă aflaţi în nevoie (2 Corinteni 9:7). „Rugaţi-vă neîncetat!“, a spus Pavel. Într-adevăr, slujitorii lui Dumnezeu sunt încurajaţi să-şi exprime în faţa lui Iehova, în rugăciune, cele mai intime gânduri (1 Tesaloniceni 5:17; 2 Tesaloniceni 3:1; Filipeni 4:6, 7). Însă, pentru a fi ascultate de Dumnezeu, rugăciunile trebuie rostite cu credinţă (Evrei 11:6).

Cum putem avea o viaţă de familie fericită? Soţul trebuie să-şi iubească soţia ca pe propriul corp, iar soţia trebuie să aibă un respect profund faţă de soţul ei. Copiii trebuie să asculte de părinţii lor deoarece acest lucru îi este plăcut lui Dumnezeu. Părinţii trebuie să-şi îndrume şi să-şi educe copiii cu iubire, folosind principii divine (Efeseni 5:22—6:4; Coloseni 3:18–21).

Scopul lui Dumnezeu Multe aspecte ale Legii mozaice au avut rolul de a-i ocroti şi de a-i îndruma pe israeliţi până la venirea lui Cristos (Galateni 3:24). Însă creştinii nu sunt obligaţi să respecte Legea lui Moise pentru a i se închina lui Dumnezeu. Când le-a scris creştinilor evrei, Pavel a explicat în detaliu semnificaţia Legii, precum şi modul în care scopul lui Dumnezeu se împlineşte în Cristos. De asemenea, Pavel a arătat că multe dintre dispoziţiile Legii au avut  valoare profetică. De pildă, jertfele de animale au prefigurat moartea de jertfă a lui Isus care făcea posibilă adevărata iertare a păcatelor (Evrei 10:1–4). Prin moartea lui Isus, Dumnezeu a anulat legământul Legii întrucât acesta nu mai era necesar (Coloseni 2:13–17; Evrei 8:13).

Organizarea corespunzătoare a congregaţiei Bărbaţii care doresc să primească responsabilităţi în congregaţie trebuie să se conducă după norme morale înalte şi să aibă calităţile spirituale necesare (1 Timotei 3:1–10, 12, 13; Tit 1:5–9). Slujitorii lui Iehova Dumnezeu trebuie să se întrunească în mod regulat cu ceilalţi colaboratori în credinţă pentru a se încuraja reciproc (Evrei 10:24, 25). Întrunirile în vederea închinării trebuie să fie ziditoare şi instructive (1 Corinteni 14:26, 31).

Când a scris cea de-a doua scrisoare către Timotei, apostolul Pavel se afla din nou la Roma. Era arestat şi aştepta să fie judecat. Doar câţiva creştini curajoşi şi-au asumat riscul de a-l vizita. Întrucât ştia că nu mai avea mult de trăit, Pavel a spus: „M-am luptat lupta cea bună, am alergat cursa până la capăt, am păzit credinţa“ (2 Timotei 4:7). Probabil că la scurt timp după aceea Pavel a fost martirizat. Scrisorile sale sunt şi acum, la fel ca în trecut, o sursă de îndrumare pentru adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu.

(Pe baza cărţilor Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei)