Salt la conţinut

Salt la cuprins

 23

Vestea bună se răspândeşte

Vestea bună se răspândeşte

Pavel face călătorii de predicare atât pe mare, cât şi pe uscat

DUPĂ convertirea sa, Pavel a predicat cu zel vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Astfel, fostul persecutor a ajuns el însuşi să fie deseori persecutat cu asprime. Acest apostol neobosit a făcut câteva călătorii de predicare, străbătând teritorii întinse pentru a răspândi vestea bună despre Regatul prin care se va realiza scopul divin cu privire la omenire.

Când se afla în Listra, în timpul primei sale călătorii de predicare, Pavel a vindecat un olog din naştere. Mulţimile au început să strige că Pavel şi Barnaba, tovarăşul său de călătorie, erau zei. Cei doi i-au convins cu greu pe oameni să nu le aducă jertfe. Mai târziu însă, influenţate de duşmanii lui Pavel, mulţimile au aruncat cu pietre în apostol, lăsându-l aproape mort. Pavel a scăpat cu viaţă şi, după un timp, s-a întors în Listra ca să-i încurajeze şi să-i întărească pe discipoli.

Unii creştini evrei susţineau că neevreii credincioşi trebuiau să respecte anumite părţi din Legea lui Moise. Pavel a prezentat problema în faţa apostolilor şi a bătrânilor din Ierusalim. În urma cercetării atente a Scripturilor şi a îndrumării primite prin spiritul sfânt al lui Dumnezeu, acei bărbaţi le-au scris congregaţiilor îndemnându-le să se abţină de la idolatrie, de la sânge, de la carnea din care nu se scursese sângele şi de la fornicaţie. Aceste porunci erau „lucruri necesare“, dar a le respecta nu presupunea a trăi sub Legea mozaică (Faptele 15:28, 29).

În cea de-a doua călătorie de predicare, Pavel a vizitat Bereea, aflată pe teritoriul Greciei de azi. Evreii care trăiau acolo „au primit cuvântul“ cu însufleţire, cercetând zilnic Scripturile pentru a se asigura că lucrurile predate de Pavel erau adevărate. Dar, din cauza opoziţiei, Pavel a fost obligat din nou să meargă mai departe, de data aceasta la Atena. În faţa unui grup de atenieni cu o instruire aleasă, Pavel a ţinut un discurs plin de forţă ce constituie un model excelent de tact, de discernământ şi de elocvenţă.

După a treia călătorie de predicare, Pavel a mers la Ierusalim. Când s-a dus la templu, unii evrei au stârnit o revoltă urmărind să-l omoare. Soldaţii romani i-au veni în ajutor şi i-au pus unele întrebări. Având cetăţenie romană, Pavel şi-a prezentat ulterior apărarea înaintea guvernatorului roman Felix. Evreii nu şi-au putut susţine cu nicio dovadă acuzaţiile aduse lui Pavel. Pentru ca Festus, un alt guvernator roman, să nu-l dea în mâinile evreilor, Pavel a spus: „Fac apel la Cezar!“. Iar Festus i-a răspuns: „La Cezar te vei duce“ (Faptele 25:11, 12).

Apoi, Pavel a fost îmbarcat pentru a fi dus în Italia ca să fie judecat. Pe drum, vasul a naufragiat şi Pavel a trebuit să petreacă iarna pe insula Malta. Când a ajuns, în cele din urmă, la Roma, el a locuit doi ani într-o casă închiriată. Deşi se afla sub pază, apostolul, care nu-şi pierduse zelul, a continuat să le predice despre Regatul lui Dumnezeu tuturor celor care îl vizitau.

(Pe baza cărţii Faptele 11:22—28:31)