Salt la conţinut

Salt la cuprins

 18

Isus înfăptuieşte miracole

Isus înfăptuieşte miracole

Prin miracolele sale, Isus demonstrează cum îşi va folosi puterea când va fi Rege

DUMNEZEU i-a dat lui Isus putere să facă lucruri pe care oamenii nu le-ar putea face. Isus a înfăptuit multe miracole deseori în văzul mulţimilor. Acele miracole au dovedit că Isus are puterea să învingă duşmani şi să rezolve probleme cărora oamenii imperfecţi nu au reuşit să le facă faţă. Să vedem câteva exemple.

Lipsa de alimente Primul miracol al lui Isus a fost transformarea apei într-un vin de bună calitate. În alte două ocazii, el a hrănit cu doar câteva pâini şi câţiva peşti mulţimi înfometate, ce numărau mii de oameni. În ambele cazuri a fost hrană din belşug pentru toţi.

Boli Isus a vindecat „tot felul de boli şi tot felul de infirmităţi“ (Matei 4:23). El a vindecat orbi, surzi, leproşi şi epileptici. De asemenea, Isus a însănătoşit şchiopi, ologi şi ciungi. Nu a existat nicio boală pe care el să nu o poată vindeca.

Fenomene meteorologice periculoase Când Isus şi discipolii săi traversau Marea Galileii, s-a stârnit o vijelie cumplită. Discipolii erau înspăimântaţi, dar Isus doar şi-a ridicat privirea şi a spus: „Taci! Potoleşte-te!“ (Marcu 4:37–39). Apoi, marea s-a liniştit. Altădată, Isus a umblat pe mare în timpul unei furtuni năprasnice (Matei 14:24–33).

Spiritele rele Spiritele rele sunt mult mai puternice decât oamenii. Mulţi au fost neputincioşi în faţa acestor duşmani plini de cruzime ai lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Isus le-a poruncit în repetate rânduri să iasă afară din victimele lor şi să le elibereze. El nu s-a temut de acele spirite. Dimpotrivă, ele se temeau de Isus întrucât ştiau că el are autoritate asupra lor.

Moartea Numită în mod potrivit „ultimul duşman“, moartea nu poate fi înfrântă de niciun om (1 Corinteni 15:26). Totuşi, Isus a înviat morţi. De exemplu, l-a readus la viaţă pe un tânăr, redându-l mamei sale văduve. Isus a înviat şi o fetiţă, aducându-le astfel multă bucurie părinţilor ei. Un episod remarcabil a fost învierea prietenului său drag Lazăr în faţa unei mulţimi de oameni care-l jeleau. Isus l-a înviat pe Lazăr deşi acesta era mort de aproape patru zile. Chiar şi duşmanii cei mai înverşunaţi ai lui Isus au recunoscut că el a înfăptuit acest miracol (Ioan 11:38–48; 12:9–11).

Dar de ce a făcut Isus toate acele miracole? În fond, toţi cei pe care i-a ajutat au murit în cele din urmă. Totuşi, miracolele lui Isus au făcut bine pe termen lung întrucât au dovedit că toate profeţiile despre domnia Regelui mesianic au o bază reală. Nu există nicio îndoială că Regele desemnat de Dumnezeu poate pune capăt lipsei de alimente, bolilor, fenomenelor meteorologice periculoase, acţiunii spiritelor rele şi chiar morţii. El a demonstrat deja că Dumnezeu i-a dat puterea să facă toate acestea.

(Pe baza cărţilor Matei, Marcu, Luca, Ioan)