Neke ki te tumu manako rikiriki

Akakoromaki i te Tumatetenga

Taitaia

Te au Turanga Taitaia​—E Utunga Ainei na te Atua?

Kua akatupu ainei te Atua i te maki me kore te tumatetenga ei akautunga i te tangata?

Te Manako Maira Ainei te Atua i to Tatou Turanga Taitaia?

Ekoko tetai pae e kare e Atua no te mea maata te taitaia. Apii mei roto i te Pipiria i to te Atua manako no te turanga taitaia.

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Kino e te Mamae Kia Tupu?

Akapeea te kino i akamata ai, e eaa ra te Atua i akatika ua ai i te mamae? Ka ope ainei te mamae?

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Mamae Kia Tupu?

Oronga mai te Pipiria i te pauanga taka meitaki e te akapumaana.

Eaa ra te Atua i Akatika ua ai i te Holocaust?

Maata tei ui ana eaa ra tetai Atua aroa ua i akatika ua ai i te mamae. Te oronga maira te Pipiria i te pauanga!

Kua Vaitata Roa te Openga o te Taitaia!

Taputou te Atua te akaatea pouroa i te kino. Akapeea aia me rave i teia?

Mate Tei Akaperepereia

Akakoromaki i te Mii​—Taau ka Rave i Teia Rā

E manganui tei akakoromaki i te mii te takake anga tei akaperepereia na te aru anga i te au takainga papu.

Ka Puapingaia Ainei te Oraanga Me Mate Tetai o Toou Akaperepere?

Akamanako ana e rima mataara ei tauturu ia koe kia akakoromaki me mate tetai o toou akaperepere.

Eaa te Manakonakoanga no Tei Mate?

Eaa te turanga o tei mate? Ka kite akaou ainei tatou i to tatou aronga akaperepere tei mate?

Te Tauturu Meitaki Roa Atu no te Aronga Tei Mii

Ko te Pipiria te tauturu meitaki roa atu no te aronga e mii ra.

Tumatetenga

Akakoromaki Anga i te Au Tumatetenga Natura

Eaa te au takainga meitaki no te akapapa? Akapeea tetai pirianga ki te Atua me tauturu ia koe?

Ka Puapingaia Ainei te Oraanga me Tupu Tetai Tumatetenga Natura?

Oronga mai te Pipiria i te au kaveinga meitaki ei tauturu ia koe kia akakoromaki i te au tumatetenga natura.