Neke ki te tumu manako rikiriki

Pirianga

Akatupu i Tetai Pirianga Oa

Kia Meitaki Atu Toou Oraanga​—Oraanga Ngutuare e te au Oa

Ka tupu te au pirianga oa meitaki me akamanako tatou i tetai ke, kare no tana ka rave no tatou.

Eaa te Oa Mou Tikai?

E maata te au oa pikikaa, akapeea ra e kitea ai te oa mou?

Ka Akamaata Ainei Au i Toku au Oa?

E reka ana au i toku manga pupu oa, e tetai taime kare au e reka ana. Eaa te tumu?

Maromaroa

Eaa ka Kore ei Oku Oa?

Kare ko koe anake ua te maromaroa ra e kare e oa. Akara akapeea tetai pae i rauka ai te tauturu.

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

E puapinga ainei kia aite koe ki tetai aronga kare e meitaki ana to ratou turanga me kia aru i toou tu tikai?

Karangaranga na Roto i te Initaneti

Akaruke i te Angaanga “ki te Angaanga”

E rima tauturu kia kore te angaanga e tamanata i toou oraanga akaipoipo.

Akapeea me Akaruke i te Apinga Apaipai i Tona Ngai

Ko te taangaanga i te au apinga apaipai, ka akameitaki me kore ka akaparuparu i toou oraanga akaipoipo. Eaa ta te reira e akatupu ra ki toou oraanga akaipoipo?

Eaa Taku ka Tau Kia Kite no te Tuku Anga i te Tutu i Runga i te Initaneti?

Te tuku anga i taau tutu i runga i te initaneti, e ravenga mama no te karangaranga ki toou au oa e te ngutuare, inara ka o mai te kino me tuku tutu.

Taangaanga Meitaki i te Initaneti

Kia mataora e kia matakite me karangaranga ki toou au taeake i runga i te initaneti.

Akainangaro

E Inangaro Mou Ainei me e Akainangaro Ua?

Kimi kia kite i te aiteanga o te akainangaro ua e te inangaro mou tikai.

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Noo Kapiti Kare e Akaipoipo?

Akakite mai ta te Atua ikuikuanga akapeea e rauka ai te oraanga ngutuare mataora, e ka puapinga ua rai te aronga tei aru i te reira.

E Ture Ainei ta te Au Kite o Iehova no te Aere Kapiti Anga ma te Akainangaro?

E tarekareka ua ainei te aere kapiti anga me e apinga maata atu?

Akatupu i te Au

Te Mataara no te Mataora—Akakore i te Ara

Te oraanga te tupu ra te riri e te akamoupuku kare i te oraanga mataora e kare katoa e meitaki.

Prejudice and Discrimination

Tu Papakitai—Kua Tu Ainei Koe i Teia Maki?

Eaa te au akairo e tu papakitai toou?

Akakoromaki—Akapeea te Pipiria me Tauturu

Te akaari maira teia au irava akapeea te Pipiria me akono i te tu au e te akangateitei i te tangata.

Akapeea me Takore i te Tu Makitakita—Akaari i te Tu Papakitai Kore

Takore i te au tu manako kino na te aru anga i to te Atua tu papakitai kore.

Tu Papakitai​—Akamaata Atu i Toou au Oa

Akara i te puapinga kia akaoaoa ki te aronga kare i aite kia koe.

E Moemoea Ua Ainei Kia Taokotai te Tangata?—Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

E mirioni ua atu tangata te apii nei i te Pipiria akapeea me akono meitaki i tetai ma te ngateitei e te maru.

Inangaro au i te Patoi i te tu Tika Kore

Piri atu a Rafika ki tetai pupu orureau. Inara kua kite mai aia i te taputou Pipiria no te au e te tu tika i raro ake i to te Atua Patireia.