Neke ki te tumu manako rikiriki

Oraanga Kopapa e te Manako

Oraanga Matutu

Kia Meitaki Atu Toou Oraanga​—Oraanga Manako Ngakau

Ka puapingaia tatou me akatere meitaki tatou i to tatou manako ngakau.

Te Mataara no te Mataora—Kopapa Meitaki e te Maroiroi

Ka akatupu ainei te reira i te mataora kore ki tetai tangata?

Paruru ia Koe Uaorai Mei te au Akakiteanga Pikikaa

Te maata atu ra te au nuti tarevake, nuti pikikaa e te au tua taitoito e penei ka takino te reira ia koe.

Akapeea me Akatopa i Toku Kopapa?

Me ka inangaro koe i te akatopa i toou kopapa, eiaa e aru i tetai akapapaanga kai mari ra e taui i toou tu oraanga.

Kia Meitaki Atu Toou Oraanga​—Oraanga Kopapa

Te akamaroiroi maira te au kaveinga Pipiria ia tatou kia akono meitaki i to tatou kopapa.

Te Ruaine Anga ma te Ngateitei

E ono tumu manako mei roto i te Pipiria ei tauturu ia koe kia akatanotano ki te oraanga pakarikari.

Akakoromaki i te Maki

Taau ka Rave me Tupu Poitirere Ua te Maki

Eaa tetai au kaveinga Pipiria te ka tauturu ia koe me kino atu toou turanga maki?

Me tu Koe i te Maki Kare e Rapakauanga—Ka Tauturu Ainei te Pipiria?

Ae! E toru takainga te ka tauturu ia koe kia akakoromaki i te maki kare e rapakauanga.

Me Tauturu i te Aronga Maki Manako

Me tauturu koe i toou oa e maki manako tona ka akapumaana te reira iaia.

Ka Puapingaia Ainei te Oraanga me Rokoia Koe e Tetai Maki Kino?

Akara akapeea tetai pae te akakoromaki anga i to ratou au maki kino.

Akakoromaki i te Apikepike Kopapa

Te Nga Mata o Jairo—Riro ei Tavini i te Atua

Noatu e maki kino to Jairo kare rauka te akaneke i tona kopapa, mataora tona oraanga.

Ko te Tavini i te Atua Tona Vairakau!

Anauia a Onesmus ma te maki osteogenesis imperfecta, koia e ivi atiati ua. Akapeea te au taputou a te Atua i roto i te Pipiria te akamaroiroi anga iaia?

Vitio: “Naringa e Kare te Reira, Kua Ngaro Au”

Akarongo ki te tua o tetai tangata matapo tei puapingaia mei te Pipiria Braille.

Akono i te Aronga Maki

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Akono i te Nga Metua Pakarikari?

Tei roto i te Pipiria te au akaraanga o te au tane e te au vaine akarongo tei pera.

Me e Maki Pakipakitai to Taau Tamaiti

Akamanako e toru akaaoanga taau ka na roto e te tauturu a te Pipiria.

Me Maki Tei Akaperepereia e ka Mate

Akapeea te ngutuare me akapumaana e te akono i to ratou akaperepere tei mate? Akapeea te au akono maki me akakoromaki i te mamae ngakau i te tuatau o te maki?

Me Inangaroia te Tauturu no Tetai Tokorua Maki

Tatau e toru manako te ka akamatutu i te oraanga akaipoipo me inangaroia te tauturu no tetai tokorua maki.

Au Turanga Maki

Maki Totoa—Taau Ka Rave

Akapeea koe me akakoromaki i te pae kopapa, manako ngakau, e te pae vaerua me tupu te maki totoa?

Manako Taitaia

Me Ngata Tikai te Oraanga

Ka puapingaia rai toou oraanga noatu tetai ua atu tumatetenga.

Akapeea Au me Kopae i te Manako Tarevake?

Ka rauka ia koe te akaari ua rai te manako papu na te aru anga i teia au manako tauturu.

Maata te Au Mapu e na Roto Nei i te Maki Manako—Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

Oronga maira te Pipiria i te au akoanga tau no te au mapu te tupu ra te maki manako kia ratou.

Akapeea te Pipiria me Tauturu i te Aronga Inangaro i te Mate?

Eaa te au akoanga tau ta te Pipiria e oronga maira ki tetai tei inangaro i te mate?

Apiapi e te Manamanata

Akakoromaki i te Manako Taitaia

Eaa te au tauturu e te au irava ka tauturu ia koe kia kore koe e manako taitaia?

Te Tu Apiapi o te au Tane​—Akapeea te Pipiria me Tauturu

Te kino atura te tu apiapi i teia tuatau “kino maata. Me te akakoromaki nei koe i te tu apiapi, ka rauka ainei i te Pipiria i te tauturu ia koe?

Akapeea me Akakoromaki me Akatakakeia

Me akatakakeia koe, ka kiteaia te manakonakoanga papu, te mataora, e te rekareka.

Akakoromaki Anga me Taitaiaia no te Maki Totoa

Me kare e akatikatikaia, ka aere ua rai ka ngaro te inangaro no te akono i te au ravenga paruru anga mei teia maki COVID-19.

Akapeea me Tamaru i te Taitaia

Akara i te au kaveinga Pipiria te ka tauturu ia tatou kia tamaru i te taitaia e te akaiti mai i te reira.

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

E ono takainga te ka tauturu ia koe me tupu ake te taitaia.

Ka Tauturu Ainei te Pipiria ia Koe me Tupu te Apiapi?

Te akaraanga e tuanga te apiapi no te oraanga tangata. Ka kore ainei te reira?

Akapeea Au me Akakore i te Burnout?

Eaa te akatupu ra i teia tu? Tupu ra ainei teia kia koe? Me koia ia, eaa taau ka rave?

Ravenga Rapakau

Tauturu te Patoianga Pāmu Toto i te Au Kite Kia Viviki i te Meitaki

Akaari mai te au ripoti e ko te aronga maki tei patoi i te pāmu toto te maata anga o te taime ka ora mai ratou e kare e noo roa i roto i te are maki.