Neke ki te tumu manako rikiriki

Ngai Angaanga e te Moni

Angaanga

Tumatetengaia Teianei Ao​—Paruru i Toou Oraanga

Me akono koe i taau moni, ka rauka ia koe te akakoromaki i tetai tumatetenga.

Te Angaanga Pakari​—E Puapinga Ainei?

Manako tetai pae kare te angaanga pakari e tau na ratou. Inara e reka ana te maataanga i te angaanga. Eaa ratou i pera ai?

Manako no Runga i te Moni

Ko te Moni Ainei te Tumu o te au Kino Katoa?

Te tuatua matauia ko te “moni te tumu o te au kino katoa” e taiku anga Pipiria tarevake e te pikikaa.

Kia Meitaki Atu Toou Oraanga​—Turanga Pae Moni

Akapeea te au kaveinga Pipiria me tauturu ia koe no te au manamanata o te moni?

Te Mataara no te Mataora—Mareka ua e te Oronga Ua

Maata tei manako e ka rauka te mataora mei te au apinga. Ka akatupu ainei te moni e te au apinga i te mataora? Eaa ta te akapapuanga e akaari maira?

Na te Turanga Apii e te Moni Ainei e Raukaʼi te Oraanga Tinamou?

E manganui tei kite mai e e mea ke te tupu ana, noatu kua rauka te apii teitei e te apinganui.

Ka Rauka Ainei Tetai Turanga Tau i te Pae o te Moni?

Te vaira tetai kavamani te ka akono meitaki i te enua, e ka akakore takiri i te putaua e te tu tinamou kore.

Taitaia no te Moni

Kua rauka i tetai tangata te angai i tona ngutuare noatu kua kake te moni o te kai e pirioni ua atu tara.

Kitea e Au te Apinganui Mou Tikai

Akapeea tetai akaaere pitiniti maata i kite ei i te mea puapinga atu i te apinganui e te moni?

Akatere i te Moni

Oraanga e Iti Ua te Moni

Me tupu te taitaia no te iti kino o te moni tutaki, ka riro te pakari o te Pipiria ei tauturu ia koe kia rauka te oraanga e iti ua te moni.

Akaaere Anga i te Moni

Ko te moni tetai tumu no te taumaroanga i roto i te akaipoipo. Akara akapeea te Pipiria me tauturu i te akatikatika i te au manamanata i te pae moni.

Ka Tau Ainei au Kia Kaiou Moni?

Ka tauturu te pakari o te Pipiria ia koe kia rave te ikianga.