¿Bibliata entiendeyta atisunmanchu?

Bibliaqa Diospa Palabran. Uj kʼacha tatamanta carta jina (2 Timoteo 3:16). Diosqa imaynatachus payta kusichinata, imaraykuchus sajrata ruwanankuta saqesqanta, imastachus runaspaj ruwananta ima, Biblianejta willawanchej. Chaywanpis religionmanta yachachejkunaqa, Bibliaj nisqanta qʼewinku. Chayrayku ashkha runas, Bibliata ni jaykʼaj entiendenankuta yuyanku (Hechos 20:29, 30).

Jehovaqa, paymanta cheqa kajta yachananchejta munan. Chayrayku Bibliata qowanchej, chaytaj entiendenapaj jinalla. (1 Timoteo 2:3, 4 leey.)

¿Imaynatá Bibliata entiendewaj?

Jehová Bibliata qowajtinchejpis, entiendenapaj yanapata qollawanchejtaj. Arí, Palabranta yachachinawanchejpaj Jesusta kachamorqa (Lucas 4:16-21). Payqa Diosmanta Qhelqasqapi nisqanta, ujmanta uj sutʼinchaj. (Lucas 24:27, 32, 45 leey.)

Jesús ñaupa qotuchakuyta sayaricherqa, qallarisqan llankʼayta yachachisqasnin ruwanallankupajpuni (Mateo 28:19, 20). Chayrayku kunanpis, imatachus Biblia Diosmanta yachachisqanta runasman tukuy sonqo entiendechinku. Qanpis yachakuyta munanki chayqa, Jehovaj testigosninwan parlariy. (Hechos 8:30, 31 leey.)