Mateo 28:1-20

  • Jesús kausarinpun (1-10)

  • Soldadosman llukʼiykunku llullakunankupaj (11-15)

  • “Tukuy nacionesmanta runasta discipulosniyman tukuchimuychej” (16-20)

28  Samarikuna pʼunchay pasayta, semanaj ñaupaj pʼunchaynin sutʼiyamushajtin, María Magdalenawan chay ujnin Mariawanqa sepulturata qhawaj rerqanku.+  Jallpʼaqa mayta kharkatisqa, Jehová* Diospa angelnin cielomanta uraykamusqanrayku. Angelqa chimpaykuspa sepulturaj punkunmanta rumita tanqarparisqa, chay rumi patapitaj tiyashasqa.+  Chay angelqa lliuj lliuj jina mayta kʼancharishasqa, ropantaj ritʼi jina yuraj kasqa.+  Soldadostaj payta rikuspa manchariywan kharkatitisqanku, pachanpitaj titiyarpasqanku.  Angeltajrí chay warmista nerqa: “Ama manchachikuychejchu. Yachani Jesusta maskʼashasqaykichejta, pitachus rakhu kʼaspipi* wañucherqanku chayta.+  Payqa mana kaypiñachu. Nisqanman jina kausarinpun.+ Jamuychej, qhawaykuychej maypichus kasharqa chayta.  Kunanqa usqhayta rispa discipulosninman willamuychej: ‘Wañusqas ukhumanta kausarinpun. Payqa ñaupaqeykichejta Galileaman rishan,+ chaypi paywan tinkunkichej’, nispa. Noqaqa chayta willasunaykichejpaj jamuni”.+  Ajinapi chay warmisqa sepulturamanta usqhayllata mancha manchalla, may kusisqa kachaykukorqanku discipulosninman willamoj.+  Ñanta rishajtinkutaj Jesusqa paykunawan tinkukuspa nerqa: “Imaynalla”, nispa. Paykunataj Jesusman chimpaykuytawan kʼumuykukorqanku, chakisninmantataj japʼiykukorqanku. 10  Jesustaj paykunata nerqa: “Ama manchachikuychejchu. Rispa hermanosniyman willamuychej Galileaman rinankuta. Chaypi noqawan tinkukonqanku”, nispa. 11  Warmis rishajtinkutaj, wakin soldadosqa+ llajtaman rispa kuraj sacerdotesman willamorqanku chay tukuy imasta. 12  Kuraj sacerdotestaj kurajkunawan tantakuspa imatachus ruwanankuta parlarqanku. Chantá soldadosman ashkha qolqeta* pagaykorqanku. 13  Nerqankutaj: “Qankunaqa ninaykichej tiyan: ‘Discipulosnin tuta jamuspa ayanta* suwasqanku, puñunaykukama’,+ nispa. 14  Pilato chayta yachajtenqa noqayku paywan parlasqayku,* manataj chaymanta llakikunaykichejchu kanqa”, nispa. 15  Soldadostaj chay qolqeta japʼispa, yachachisqa kasqankuman jina parlarqanku. Chay llullakusqankutaj kunankama judíos ukhupi parlakushallanpuni. 16  Chantá 11 discipulosnenqa Galileaman rerqanku,+ maymanchus Jesús rinankuta nerqa chay orqoman, paywan tinkukamunankupaj.+ 17  Jesusta rikuspataj ñaupaqenman kʼumuykukorqanku, wakintajrí iskayrayarqanku. 18  Jesustaj paykunaman qayllaykuspa nerqa: “Diosqa tukuy atiyta qowan cielopi, jinallataj kay jallpʼapipis.+ 19  Chayrayku riychej, tukuy nacionesmanta runasta discipulosniyman tukuchimuychej.+ Paykunata bautizamuychej+ Tata Diospa sutinpi, Wawanpa sutinpi, espíritu santoj sutinpiwan. 20  Paykunaman kasukuyta yachachimuychej imastachus noqa kamacherqaykichej chay tukuy imasta.+ Ama qonqaychejchu, qankunawan tuta pʼunchay kasaj, kay mundoj imasnin* tukukunankama”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “postepi”.
Chay qolqesqa qolqe metalmanta ruwasqa karqa.
Chayri “cuerponta”.
Parlasqayku: waj lugarespi ninku parlasajku.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.