Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś ostatnie wydania Strażnicy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

Co zniknie po nadejściu końca?

Nastąpi kres nieudolnych ludzkich rządów, wojen i niesprawiedliwości oraz religii, które nie podobają się Bogu i zawodzą ludzi, a także kres bezbożnych (1.5, strony 3-5).

Kto jest Gogiem z Magog, o którym wspomina Księga Ezechiela?

Określenie Gog z Magog odnosi się nie do Szatana, ale do koalicji narodów, która po rozpoczęciu się wielkiego ucisku spróbuje unicestwić lud Boży (15.5, strony 29, 30).

Jakie sześć rzeczy pomaga starzeć się z godnością?

Biblia radzi być: 1) skromnym, 2) zrównoważonym, 3) optymistycznym, 4) szczodrym, 5) przyjacielskim oraz 6) wdzięcznym. Przejawianie tych przymiotów pomaga starzeć się z godnością (1.6, strony 8-10).

W jaki sposób cuda dokonywane przez Jezusa ukazywały jego szczodrość?

Jezus na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej zamienił prawie 400 litrów wody w wino. Innym razem w cudowny sposób nakarmił ponad 5000 ludzi (Mat. 14:14-21; Jana 2:6-11). W obu wypadkach naśladował hojność swego Ojca (15.6, strony 4, 5).

Co nas upewnia, że mimo niedoskonałości możemy zyskać uznanie Boga?

Tacy ludzie jak Hiob, Lot czy Dawid popełniali błędy. Ale pragnęli służyć Bogu, okazywali skruchę i zmieniali swoje postępowanie. Dzięki temu zyskali Boże uznanie i nam też może się to udać (1.7, strony 12, 13).

Czy zagłada Babilonu Wielkiego pociągnie za sobą śmierć wszystkich byłych członków fałszywych religii?

Raczej nie. Księga Zachariasza 13:4-6 sugeruje, że nawet niektórzy duchowni porzucą wyznawaną religię i wyprą się przynależności do niej (15.7, strony 15, 16).

Dlaczego Barak zgodził się wyruszyć do walki tylko pod warunkiem, że pójdzie z nim Debora?

Barak odznaczał się wiarą. Nie prosił Jehowy o więcej broni, lecz chciał mieć u swego boku Deborę — przedstawiciela Bożego, który dodawałby sił jemu i jego żołnierzom (Sędz. 4:6-8; 5:7) (1.8, strona 13).

O czym mogą rozmyślać chrześcijanie?

Możemy rozmyślać na przykład o dziełach stwórczych Jehowy, wartości natchnionego Słowa Bożego, przywileju modlitwy oraz Jego podyktowanym miłością postanowieniu dotyczącym okupu (15.8, strony 10-13).

Jaki związek z umawianiem się na randki ma unikanie złego towarzystwa?

Chcemy być życzliwi wobec ludzi niewierzących. Jednakże umawianie się na randki z osobą, która nie jest oddanym i wiernym sługą Boga, byłoby sprzeczne z Jego wskazówkami (1 Kor. 15:33) (15.8, strona 25).

Jak to się stało, że Piotr zachwiał się w wierze, ale później ją odzyskał?

Apostoł Piotr, powodowany wiarą, zaczął iść po wodzie w stronę Jezusa (Mat. 14:24-32). Ale gdy spojrzał na burzę, przestraszył się. Potem jednak ponownie skierował wzrok na Jezusa i przyjął jego pomoc (15.9, strony 16, 17).

Dlaczego mieszkańcy Malty uznali apostoła Pawła za mordercę, jak o tym czytamy w Dziejach Apostolskich 28:4?

Kiedy Pawła ukąsiła żmija, mogli oni mylnie wywnioskować, że ukarała go Dike — bogini sprawiedliwości (1.10, strona 9).

Jaką lekcję możemy wyciągnąć z przykładu Marty, która była rozproszona z powodu wielu obowiązków?

Pewnego razu Marta miała uwagę rozproszoną przygotowywaniem wystawnego posiłku. Jezus powiedział, że jej siostra wybrała lepszą cząstkę, bo usiadła, aby go słuchać. Musimy uważać, by mało istotne sprawy nie przeszkadzały nam w zajęciach duchowych (15.10, strony 18-20).