Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy naprawdę możemy podobać się Bogu?

Czy naprawdę możemy podobać się Bogu?

Czy czytając w Biblii o postaciach przedstawionych w samych superlatywach, przyszło ci do głowy: „Ja nigdy taki nie będę!”? Być może pomyślałeś: „Nie jestem ani nienaganny, ani prawy, a już na pewno nie zawsze robię to, co słuszne”.

Hiob był „nienaganny i prostolinijny” (Hioba 1:1)

Patriarchę Hioba opisano jako „nienagannego i prostolinijnego” (Hioba 1:1). Lot został nazwany „prawym człowiekiem” (2 Piotra 2:8). A o Dawidzie powiedziano, że czynił „to, co słuszne” w oczach Bożych (1 Królów 14:8). Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym biblijnym postaciom. Przekonamy się, że 1) popełniali błędy, 2) wiele możemy się od nich nauczyć i 3) niedoskonali ludzie naprawdę mogą się podobać Bogu.

POPEŁNIALI BŁĘDY

Bóg „wyzwolił prawego Lota, wielce udręczonego rozpasaniem, jakiemu się oddawali ludzie urągający prawu” (2 Piotra 2:7)

Hiob doświadczył licznych nieszczęść, co uznał za niesprawiedliwość. Doszedł do mylnego wniosku, że Boga nie obchodzi to, czy pozostanie wierny, czy nie (Hioba 9:20-22). Był tak przekonany o swojej prawości, że zdaniem innych uważał siebie za bardziej prawego od Boga (Hioba 32:1, 2; 35:1, 2).

Lot wzbraniał się podjąć prostą i oczywistą decyzję. Był przybity rażącą niemoralnością mieszkańców Sodomy i Gomory, wręcz „zadawał męczarnie swej prawej duszy” z powodu ich postępków (2 Piotra 2:8). Bóg oznajmił, że zamierza zniszczyć te niegodziwe miasta, ale Lotowi i jego rodzinie dał szansę na ocalenie. Można by pomyśleć, że udręczony Lot ani chwili nie będzie zwlekał z ucieczką. A jednak w tym krytycznym momencie zaczął się ociągać. Aniołowie wysłani na ratunek jemu i jego rodzinie musieli chwycić ich za ręce i wyprowadzić z miasta w bezpieczne miejsce (Rodzaju 19:15, 16).

Dawid ‛chodził za Bogiem całym swoim sercem, czyniąc tylko to, co słuszne w Jego oczach’ (1 Królów 14:8)

Dawid pewnego razu nie zapanował nad sobą i dopuścił się cudzołóstwa z żoną innego mężczyzny. Co gorsza, próbując to zatuszować, doprowadził do śmierci męża tej kobiety (2 Samuela, rozdział 11). Biblia mówi, że to, co zrobił Dawid, „było złe w oczach Jehowy” (2 Samuela 11:27).

Hiob, Lot i Dawid popełniali błędy, czasem naprawdę poważne. Ale jak zobaczymy, wszyscy oni z całego serca pragnęli posłusznie służyć Bogu. Byli gotowi okazać skruchę i dokonać niezbędnych zmian. Dlatego Bóg ocenił ich pozytywnie i ostatecznie w Biblii zaliczono ich do ludzi wiernych.

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ?

Ponieważ jesteśmy niedoskonali, nie unikniemy błędów (Rzymian 3:23). Ale gdy je popełnimy, musimy okazać skruchę i zrobić, co w naszej mocy, żeby naprawić sytuację.

W jaki sposób Hiob, Lot i Dawid starali się naprawić swoje błędy? Hiob w sercu był człowiekiem nieskazitelnym. Po tym, jak Bóg go skorygował, Hiob zmienił sposób myślenia i odwołał swoje wcześniejsze słowa (Hioba 42:6). Z kolei Lot zapatrywał się na niemoralne postępowanie mieszkańców Sodomy i Gomory tak samo jak Bóg. Problem polegał na tym, że zabrakło mu poczucia powagi chwili. W końcu jednak oddalił się od miast skazanych na zagładę i uszedł z życiem. Okazał posłuszeństwo i nawet się nie odwrócił, żeby spojrzeć na to, co za sobą zostawił. A Dawid? Chociaż popełnił poważny grzech i złamał prawo Boga, okazał szczerą skruchę i zdał się na Jego miłosierdzie, pokazując, co tak naprawdę ma w sercu (Psalm 51).

Bóg pozytywnie ocenił tych mężczyzn, co dowodzi, że ma wobec niedoskonałych ludzi rozsądne oczekiwania. On „dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem” (Psalm 103:14). Skoro więc rozumie, że nie jesteśmy w stanie uniknąć błędów, to czego od nas wymaga?

Bóg „dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem” (Psalm 103:14)

JAK NIEDOSKONALI LUDZIE MOGĄ PODOBAĆ SIĘ BOGU?

Klucz do tego, jak podobać się Bogu, możemy znaleźć w radzie, której Dawid udzielił swemu synowi: „Salomonie, synu mój, znaj Boga twego ojca i służ mu sercem niepodzielnym” (1 Kronik 28:9). Czym jest niepodzielne serce? To serce, które pokochało Boga i jest zdecydowane poznawać Jego wolę oraz ją spełniać. Takie serce nie jest doskonałe, ale pragnie posłusznie służyć Bogu i chętnie poddaje się skorygowaniu. Właśnie dzięki miłości do Boga i pragnieniu okazywania Mu posłuszeństwa Hiob został nazwany „nienagannym”, Lot „prawym”, a Dawid tym, który ‛czynił tylko to, co słuszne w oczach Bożych’. Chociaż popełniali oni błędy, to mogli podobać się Bogu.

Niepodzielne serce pragnie spełniać wolę Boga i jest zdecydowane okazywać Mu posłuszeństwo

Jeżeli więc zdarza nam się pomyśleć coś, czego nie chcieliśmy, powiedzieć coś, czego się wstydzimy, albo zrobić coś, czego później żałujemy, to z omówionych tu przykładów możemy czerpać otuchę. Bóg wie, że doskonałość na razie jest poza naszym zasięgiem. Mimo to oczekuje, że będziemy Go kochać i usilnie starać się okazywać Mu posłuszeństwo. Jeśli pod tym względem nasze serce jest niepodzielne, bądźmy pewni, że my też możemy podobać się Bogu.