Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś ostatnie wydania Strażnicy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

Jak chrześcijanie powinni zapatrywać się na kremację?

Decyzja co do ewentualnej kremacji to sprawa osobista. Biblia nie wypowiada się bezpośrednio na ten temat, wspomina jednak, że ciała króla Saula i jego syna Jonatana przed pochówkiem zostały spalone (1 Sam. 31:2, 8-13) (15.6, strona 7).

Dlaczego możemy być pewni, że Bóg nie jest sprawcą nieszczęść?

Bóg zawsze postępuje w sposób prawy. Jest sprawiedliwy, wierny i prostolinijny. Ponadto jest tkliwy w uczuciach i miłosierny (Powt. Pr. 32:4; Ps. 145:17; Jak. 5:11) (1.7, strona 4).

Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła osoby, które przenoszą się do obcego kraju, by usługiwać na terenach z potrzebami?

Te wyzwania to: 1) adaptacja do życia w innych warunkach, 2) radzenie sobie z tęsknotą za domem oraz 3) dostosowanie się do miejscowych braci. Wiele osób, które sprostały tym wyzwaniom, zaznało obfitych błogosławieństw (15.7, strony 4, 5).

Dlaczego bracia Józefa zwrócili się przeciw niemu?

Stało się tak między innymi dlatego, że Jakub okazał Józefowi szczególne względy — podarował mu specjalną szatę. Bracia Józefa zaczęli mu zazdrościć i sprzedali go w niewolę (1.8, strony 11-13).

Dlaczego nowe traktaty są skuteczne i łatwe w użyciu?

Wszystkie mają ten sam układ. Każdy traktat zachęca do przeczytania wersetu biblijnego i postawienia rozmówcy pytania. Niezależnie od tego, co dana osoba odpowie, możemy otworzyć traktat i pokazać jej, co na ten temat mówi Biblia. Możemy też wskazać na pytanie, które omówimy następnym razem (15.8, strony 13, 14).

Co to jest syryjska Peszitta?

W II lub III wieku n.e. upowszechnił się język syryjski, będący jednym z dialektów języka aramejskiego. Wydaje się, że część Chrześcijańskich Pism Greckich w pierwszej kolejności przełożono właśnie na syryjski. Biblia w tym języku stała się znana jako Peszitta (1.9, strony 13, 14).

Jak chrześcijańscy rodzice mogą być pasterzami swych dzieci?

Koniecznie powinni wysłuchiwać dzieci, by dobrze je znać. Muszą też odżywiać je pod względem duchowym oraz zapewniać im życzliwe przewodnictwo — na przykład wtedy, gdy dzieci wyrażają wątpliwości natury duchowej (15.9, strony 18-21).

Czego już nie będzie pod panowaniem Królestwa Bożego?

Nie będzie problemów ze zdrowiem, śmierci, bezrobocia, wojen, głodu ani ubóstwa (1.10, strony 6, 7).

Które z przymierzy wspomnianych w Biblii pozwala pewnej grupie ludzi panować z Chrystusem?

Kiedy Jezus spożył z apostołami ostatni posiłek paschalny, zawarł z wiernymi uczniami przymierze — przymierze co do Królestwa (Łuk. 22:28-30). Na jego mocy mogą panować z Jezusem w niebie (15.10, strony 16, 17).

Podaj dwa biblijne przykłady potwierdzające, że Szatan to rzeczywista osoba.

W Piśmie Świętym czytamy, że Szatan rozmawiał z Jezusem, usiłując go skusić. Poza tym za czasów Hioba rozmawiał z Bogiem. Relacje te potwierdzają, że Szatan jest kimś realnym (1.11, strony 4, 5).

W Dziejach Apostolskich 15:14 czytamy, że Jakub wspomniał o ‛ludzie dla imienia Bożego’. Kto stanowił ten lud?

Lud ten tworzyli żydowscy i nieżydowscy chrześcijanie, wybrani przez Boga jako ród mający ‛szeroko oznajmiać wspaniałe przymioty’ Tego, który ich powołał (1 Piotra 2:9, 10) (15.11, strony 24, 25).

Gdzie leżał Timkad i jaką postawę przejawiali niektórzy jego mieszkańcy?

Timkad był dużym miastem rzymskim w północnej Afryce (na terenie dzisiejszej Algierii). Jedna z odkrytych tam inskrypcji zawiera dewizę, którą kierowali się niektórzy mieszkańcy tego miasta: „Polować, kąpać się, bawić i śmiać — to jest życie!”. Przypomina to pogląd przytoczony w Liście 1 do Koryntian 15:32 (1.12, strony 8-10).