Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Kto jest Gogiem z Magog, o którym wspomina Księga Ezechiela?

Przez lata w naszych publikacjach wyjaśniano, że Gog z Magog to imię nadane Szatanowi Diabłu po wyrzuceniu go z nieba. Wyjaśnienie to opierało się na fakcie, że w Księdze Objawienia utożsamiono Szatana z przywódcą ogólnoświatowego ataku na lud Boży (Obj. 12:1-17). Sądzono więc, że Gog to inne prorocze określenie Szatana.

Pogląd ten nasunął jednak kilka istotnych pytań. Dlaczego? Przyjrzyjmy się paru szczegółom. O pokonanym Gogu Jehowa powiedział: „Dam cię na żer ptakom drapieżnym, ptakom o wszelakim skrzydle oraz dzikim zwierzętom polnym” (Ezech. 39:4). Następnie dodał: „I stanie się w owym dniu, że tam Gogowi dam miejsce, grobowiec w Izraelu (...). I pogrzebią tam Goga oraz całą jego rzeszę” (Ezech. 39:11). Ale jak stworzenie duchowe mogłoby zostać zjedzone przez ‛ptaki drapieżne i dzikie zwierzęta polne’? Jak Szatan mógłby otrzymać grobowiec na ziemi? Z Biblii wyraźnie wynika, że będzie on wtrącony na 1000 lat do otchłani, a nie zjedzony czy pogrzebany (Obj. 20:1, 2).

Po upływie 1000 lat Szatan zostanie wypuszczony z otchłani i „wyjdzie, by wprowadzić w błąd narody na czterech narożnikach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadzić na wojnę” (Obj. 20:8). Ale jak Szatan mógłby wprowadzić w błąd Goga, gdyby sam nim był? Widać zatem, że określenie „Gog” nie odnosi się do Szatana ani w proroctwie Ezechiela, ani w Księdze Objawienia.

Kto więc jest Gogiem z Magog? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy ustalić na podstawie Biblii, kto zaatakuje lud Boży. W Księdze tej opisano nie tylko atak ‛Goga z Magog’, lecz także atak „króla północy” oraz atak „królów ziemi” (Ezech. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Obj. 17:14; 19:19). Czy chodzi tu o różne wydarzenia? Raczej nie. W Biblii ten sam atak opisano najprawdopodobniej za pomocą odmiennych określeń. Skąd taki wniosek? Ponieważ w Piśmie Świętym powiedziano, że ten ostateczny atak, który doprowadzi do wojny Armagedonu, przypuszczą wszystkie narody ziemi (Obj. 16:14, 16).

Gdy się porówna wszystkie te biblijne wzmianki o ostatecznym ataku na lud Boży, staje się jasne, że określenie Gog z Magog odnosi się nie do Szatana, ale do koalicji narodów. Czy na jej czele stanie symboliczny „król północy”? Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością. Ale takie wyjaśnienie zdaje się harmonizować z wypowiedzią Jehowy dotyczącą Goga: „Przyjdziesz ze swego miejsca, z najdalszych stron północy, ty i wiele ludów z tobą, wszyscy jeżdżący na koniach, wielki zbór, liczne wojsko” (Ezech. 38:6, 15).

Żyjący współcześnie z Ezechielem prorok Daniel również wypowiedział się o królu północy: „Zaniepokoją go wieści ze wschodu i z północy i wyruszy w wielkiej złości, by unicestwić i wydać wielu na zagładę. I osadzi swoje namioty pałacowe między wielkim morzem a świętą górą Ozdoby; i dojdzie do swego kresu, a nie będzie nikogo, kto by mu dopomógł” (Dan. 11:44, 45). Najwyraźniej stanowi to analogię do zawartego w Księdze Ezechiela opisu działań Goga (Ezech. 38:8-12, 16).

Do czego dojdzie wskutek tego ostatecznego ataku? Daniel napisał: „W owym czasie powstanie [w Armagedonie] Michał [Jezus Chrystus], wielki książę, który stoi [od roku 1914] dla dobra synów twego ludu. I nadejdzie czas takiej udręki [wielki ucisk], jakiej nie sprowadzono, odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż do owego czasu. A lud twój w owym czasie ujdzie cało — każdy, kto się znajdzie zapisany w księdze” (Dan. 12:1). Tę zdecydowaną reakcję Jezusa, Bożego przedstawiciela, opisano także w Księdze Objawienia 19:11-21.

Ale do kogo odnosi się określenie „Gog i Magog” z Księgi Objawienia 20:8? Podczas ostatecznej próby, do jakiej dojdzie po upływie 1000 lat, ci, którzy zbuntują się przeciw Jehowie, będą przejawiać takie samo mordercze nastawienie, jak ‛Gog z Magog’, czyli narody, które pod koniec wielkiego ucisku zaatakują lud Boży. Obie grupy spotka ten sam los — wieczna śmierć! (Obj. 19:20, 21; 20:9). Wydaje się więc, że mianem „Goga i Magoga” słusznie można nazwać wszystkich tych, którzy po upływie Millennium podniosą bunt.

Jako pilni badacze Słowa Bożego, niecierpliwie wyczekujemy momentu, w którym zobaczymy, kto okaże się „królem północy”. Jednak niezależnie od tego, kto stanie na czele wspomnianej koalicji narodów, jesteśmy pewni dwóch rzeczy: 1) Gog z Magog i jego hordy zostaną pokonani i zniszczeni oraz 2) nasz panujący Król, Jezus Chrystus, ocali lud Boży i wprowadzi go do nowego świata, w którym zapanuje pokój i prawdziwe bezpieczeństwo (Obj. 7:14-17).