Pierwszy List do Koryntian 15:1-58

15  A teraz, bracia, chciałbym wam przypomnieć dobrą nowinę, którą wam przekazałem+, którą przyjęliście i po stronie której stanęliście.  Jeśli mocno trzymacie się tej dobrej nowiny, to dzięki niej dostępujecie wybawienia. W przeciwnym razie uwierzyliście na darmo.  Wśród pierwszych rzeczy przekazałem wam to, co ja sam przyjąłem, że Chrystus zgodnie z Pismami umarł za nasze grzechy+,  że został pochowany+, a trzeciego dnia zgodnie z Pismami wskrzeszony+  i że ukazał się Kefasowi*+, a następnie Dwunastu+.  Potem ukazał się jednocześnie ponad 500 braciom+, z których część zasnęła już snem śmierci, ale większość dalej jest z nami.  Później ukazał się Jakubowi+, następnie wszystkim apostołom+,  a ostatniemu ze wszystkich ukazał się również mnie+, jak gdyby przedwcześnie urodzonemu.  Jestem przecież najmniejszym z apostołów, niegodnym nazywać się apostołem, bo prześladowałem zbór Boży+. 10  Jednak dzięki niezasłużonej życzliwości Boga jestem, kim jestem. I Jego niezasłużona życzliwość wobec mnie nie okazała się daremna, bo pracowałem ciężej niż oni wszyscy — a właściwie nie ja, lecz niezasłużona życzliwość Boża, która jest ze mną. 11  Ale czy to ja, czy oni — głosimy to samo, a wy w to uwierzyliście. 12  Jeśli więc głosimy o Chrystusie, że został wskrzeszony+, to czemu niektórzy wśród was mówią, że nie ma zmartwychwstania? 13  Jeżeli rzeczywiście nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. 14  A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to nasze głoszenie z całą pewnością jest daremne. I daremna jest nasza wiara. 15  Mało tego, jeśli naprawdę nie ma zmartwychwstania i jeśli Bóg nie wskrzesił Chrystusa, to mówiąc, że go wskrzesił+, okazujemy się fałszywymi świadkami Boga+, składamy świadectwo przeciwko Niemu. 16  Jeżeli umarli nie będą wskrzeszeni, to i Chrystus nie został wskrzeszony. 17  A jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, to wasza wiara jest bezcelowa, a wy dalej pozostajecie w swoich grzechach+. 18  I w takim razie ci, którzy zasnęli snem śmierci, a żyli w jedności z Chrystusem, przestali istnieć na zawsze+. 19  Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy godni politowania bardziej niż wszyscy inni. 20  Chrystus jednak naprawdę został wskrzeszony — jako pierwszy* z tych, którzy zasnęli snem śmierci+. 21  Bo skoro śmierć przyszła przez człowieka+, to i zmartwychwstanie przyjdzie dzięki człowiekowi+. 22  Jak przez Adama wszyscy umierają+, tak dzięki Chrystusowi wszyscy powrócą do życia+. 23  Ale każdy po kolei: Chrystus jako pierwszy*+, potem — podczas jego obecności — ci, którzy do niego należą+. 24  Na koniec, po usunięciu wszelkiego rządu, władzy i mocy+, przekaże on Królestwo swojemu Bogu i Ojcu. 25  Bo musi królować, aż Bóg położy wszystkich wrogów pod jego nogi+. 26  Jako ostatni wróg zostanie unicestwiona śmierć+. 27  Bóg przecież „wszystko położył pod jego nogi”+. Ale gdy powiedziano, że wszystko zostało mu podporządkowane+, jest oczywiste, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko podporządkował+. 28  A kiedy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy też sam Syn podporządkuje się Temu, który mu wszystko podporządkował+, tak żeby Bóg był wszystkim dla każdego+. 29  W przeciwnym razie jaką korzyść odnieśliby ci, którzy dają się ochrzcić, żeby być umarłymi?+ Jeżeli umarli wcale nie będą wskrzeszeni, to po co ci przyjmują taki chrzest? 30  I czemu również my przez cały czas* narażamy się na niebezpieczeństwo?+ 31  Śmierć codziennie zagląda mi w oczy. To taka sama prawda jak to, że wy, bracia, uczniowie naszego Pana, Chrystusa Jezusa, jesteście moją dumą. 32  Co z tego mam, że tak jak inni ludzie* walczyłem w Efezie z dzikimi zwierzętami?+ Jeśli umarli nie będą wskrzeszeni, to „jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy”+. 33  Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje*+. 34  Opamiętajcie się i czyńcie to, co prawe, nie trwajcie w grzechu. Bo niektórzy z was nie znają Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. 35  Ktoś jednak zapyta: „Jak umarli zostaną wskrzeszeni? W jakim ciele powstaną?”+. 36  Nierozsądny! To, co siejesz, nie ożyje, jeśli najpierw nie obumrze. 37  Nie siejesz przecież czegoś* już rozwiniętego, lecz gołe ziarno — pszeniczne czy jakieś inne. 38  A Bóg daje mu takie ciało, jakie zechce — każdemu z ziaren własne ciało. 39  Nie wszystkie ciała są takie same. Inne jest ciało ludzkie, inne ciało zwierząt, inne ciało ptaków i inne ryb. 40  Są też ciała niebiańskie*+ i ciała ziemskie+, ale chwała ciał niebiańskich* jest inna i ciał ziemskich jest inna. 41  Inna jest chwała słońca, inna chwała księżyca+ i inna chwała gwiazd. Tak naprawdę gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. 42  Podobnie jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Zasiewa się* ciało podlegające zepsuciu, wskrzeszone zostaje niezniszczalne+. 43  Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale+. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy+. 44  Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe. 45  Tak jak napisano: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą* żywą”+. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym+. 46  Jednak to, co duchowe, nie jest pierwsze. Pierwsze jest to, co fizyczne, a dopiero potem to, co duchowe. 47  Pierwszy człowiek jest z ziemi, uczyniony z prochu+, drugi człowiek jest z nieba+. 48  Jaki jest ten uczyniony z prochu, tacy też są inni uczynieni z prochu. I jaki jest ten z nieba, tacy też są inni będący w niebie+. 49  Jak jesteśmy obrazem tego uczynionego z prochu+, tak też będziemy obrazem tego, który pochodzi z nieba+. 50  Mówię wam jednak, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. To, co podlega zepsuciu, nie dziedziczy tego, co niezniszczalne. 51  Wyjawiam wam świętą tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy snem śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni+, 52  w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas brzmienia ostatniej trąby. Trąba zabrzmi+ i umarli zostaną wskrzeszeni jako niepodlegający zepsuciu, a my będziemy przemienieni. 53  Bo to, co podlega zepsuciu, musi przyoblec się w niezniszczalność+, to, co śmiertelne — w nieśmiertelność+. 54  A gdy to, co podlega zepsuciu, przyoblecze się w niezniszczalność, to, co śmiertelne — w nieśmiertelność, wtedy spełnią się zapisane słowa: „Śmierć została usunięta* na zawsze”+. 55  „Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?”+ 56  Żądłem powodującym śmierć jest grzech+, a moc grzechu ujawnia Prawo+. 57  Ale dzięki niech będą Bogu, że przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pozwala nam odnieść zwycięstwo!+ 58  Tak więc, moi kochani bracia, bądźcie niezłomni+, niewzruszeni, zawsze bardzo zajęci+ dziełem Pańskim, wiedząc, że wasz trud dla Pana nie jest daremny+.

Przypisy

Nazywanemu też Piotrem.
Dosł. „pierwocina”.
Dosł. „pierwocina”.
Lub „każdej godziny”.
Możliwe też „jeśli tylko z ludzkich względów”.
Lub „narusza dobre obyczaje”.
Dosł. „ciała”.
Lub „niebieskie”.
Lub „niebieskich”.
Lub „grzebie się”.
Lub „duszą”.
Lub „pochłonięta”.

Komentarze

Multimedia