Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Er Guds rike noe man har i hjertet?

Er Guds rike noe man har i hjertet?

Bibelens svar

Nei, Guds rike er ikke en tilstand i de kristnes hjerte. * Bibelen viser hvor dette riket egentlig befinner seg, ved å kalle det «himmelriket». (Matteus 4:17, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011 [NO 2011]) Legg merke til hvordan Bibelen beskriver Guds rike som en virkelig regjering som styrer fra himmelen.

Bibelen lærer ikke at himmelriket er i folks hjerte i den forstand at det styrer gjennom hjertet deres. Men den viser at «ordet om riket», eller «dette gode budskap om riket», kan og bør påvirke hjertet vårt. – Matteus 13:19; 24:14.

Hva betyr det at «Guds rike er inne i dere»?

Noen har blitt usikre på hvor Riket befinner seg, på grunn av den gjengivelsen enkelte bibeloversettelser har av Lukas 17:21. Norsk Bibel 88/07 sier for eksempel at «Guds rike er inne i dere». For å få den rette forståelsen av dette verset må vi se på sammenhengen.

Guds rike var ikke i hjertet til Jesu harde og morderiske motstandere

Jesus snakket til fariseerne, en gruppe religiøse ledere som motarbeidet ham og var med på å få ham henrettet. (Matteus 12:14; Lukas 17:20) Virker det logisk at Riket var en tilstand i deres harde hjerter? Jesus sa til dem: «Innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.» – Matteus 23:27, 28.

Andre oversettelser gir en klar forståelse av Jesu uttalelse i Lukas 17:21 ved å gjengi den slik: «Guds rike er midt iblant dere.» (NO 2011, uthevet av oss; Ny verden-oversettelsen) Himmelriket var «midt iblant» fariseerne på den måten at Jesus, den som var utnevnt av Gud til å herske som Konge, stod foran dem. – Lukas 1:32, 33.

^ avsn. 3 Mange kristne trossamfunn lærer at Guds rike er inni en person, eller i en persons hjerte. Sørstatsbaptistene i USA har for eksempel uttalt at Guds rike delvis er «Guds styre i den enkeltes hjerte og liv». Og pave Benedikt XVI skrev i boken Jesus fra Nasaret at «Guds rike kommer gjennom det lyttende hjerte».