Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Er Guds rike noe man har i hjertet?

Er Guds rike noe man har i hjertet?

Bibelens svar

Nei, Guds rike er ikke en tilstand i de kristnes hjerte. * Bibelen viser hvor dette riket egentlig befinner seg, ved å kalle det «himmelriket». (Matteus 4:17, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011 [NO 2011]) Legg merke til hvordan Bibelen beskriver Guds rike som en virkelig regjering som styrer fra himmelen.

Bibelen lærer ikke at himmelriket er i folks hjerte i den forstand at det styrer gjennom hjertet deres. Men den viser at «ordet om riket», eller «dette gode budskap om riket», kan og bør påvirke hjertet vårt. – Matteus 13:19; 24:14.

Hva betyr det at «Guds rike er inne i dere»?

Noen har blitt usikre på hvor Riket befinner seg, på grunn av den gjengivelsen enkelte bibeloversettelser har av Lukas 17:21. Norsk Bibel 88/07 sier for eksempel at «Guds rike er inne i dere». For å få den rette forståelsen av dette verset må vi se på sammenhengen.

Guds rike var ikke i hjertet til Jesu harde og morderiske motstandere

Jesus snakket til fariseerne, en gruppe religiøse ledere som motarbeidet ham og var med på å få ham henrettet. (Matteus 12:14; Lukas 17:20) Virker det logisk at Riket var en tilstand i deres harde hjerter? Jesus sa til dem: «Innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.» – Matteus 23:27, 28.

Andre oversettelser gir en klar forståelse av Jesu uttalelse i Lukas 17:21 ved å gjengi den slik: «Guds rike er midt iblant dere.» (NO 2011, uthevet av oss; Ny verden-oversettelsen) Himmelriket var «midt iblant» fariseerne på den måten at Jesus, den som var utnevnt av Gud til å herske som Konge, stod foran dem. – Lukas 1:32, 33.

^ avsn. 3 Mange kristne trossamfunn lærer at Guds rike er inni en person, eller i en persons hjerte. Sørstatsbaptistene i USA har for eksempel uttalt at Guds rike delvis er «Guds styre i den enkeltes hjerte og liv». Og pave Benedikt XVI skrev i boken Jesus fra Nasaret at «Guds rike kommer gjennom det lyttende hjerte».

Lær mer

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hva er Guds rike?

Les om hva det er som gjør at Guds rike er langt bedre enn noe annet styre.