Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Lær av Guds Ord

Hva vil skje på dommens dag?

Hva vil skje på dommens dag?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har lurt på, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

 1. Hva er dommens dag?

Mange forestiller seg noe i retning av det vi ser på bildet til høyre. De tror at milliarder av mennesker på dommens dag vil bli ført fram foran Guds trone for å bli dømt på bakgrunn av det de har gjort i sitt liv, og at noen vil bli belønnet med liv i himmelen, mens andre vil bli pint i et brennende helvete. Bibelen viser imidlertid at hensikten med dommens dag er å redde mennesker fra urettferdighet. (Salme 96:13) Gud har utnevnt Jesus til å være den Dommeren som skal innføre rettferdige forhold for hele menneskeheten. – Les Jesaja 11:1–5; Apostlenes gjerninger 17:31.

 2. Hvordan vil dommens dag føre til rettferdige forhold?

Da det første mennesket, Adam, med overlegg gjorde opprør mot Gud, ble han årsak til at alle hans etterkommere ble underlagt synd, lidelse og død. (Romerne 5:12) For å rette opp denne urettferdigheten vil Jesus oppreise milliarder av mennesker fra de døde. Den bibelske boken Åpenbaringen viser at dette vil finne sted under Jesu Kristi tusenårige styre. – Les Åpenbaringen 20:4, 11, 12.

De som får livet tilbake, vil altså bli dømt, ikke på grunnlag av det de gjorde før de døde, men på grunnlag av hvordan de lever når innholdet i de bokrullene som blir nevnt i Åpenbaringen, kapittel 20, blir åpenbart. (Romerne 6:7) Blant dem som vil bli oppreist og få mulighet til å lære om Gud, er «både de rettferdige og de urettferdige», sa apostelen Paulus. – Les Apostlenes gjerninger 24:15.

 3. Hva vil bli utrettet på dommens dag?

De som har dødd uten å ha fått anledning til å lære Jehova Gud å kjenne og tjene ham, vil få mulighet til å forandre seg og gjøre det som er rett. Hvis de gjør det, vil deres oppstandelse vise seg å være «en livets oppstandelse». Noen av dem som er blitt oppreist, vil imidlertid ikke ønske å lære Jehovas veier å kjenne. Deres oppstandelse vil vise seg å være «en dommens oppstandelse». – Les Johannes 5:28, 29; Jesaja 26:10; 65:20.

Ved slutten av den tusen år lange dommens dag vil Jehova ha ført alle som tjener ham trofast, tilbake til menneskehetens opprinnelige, fullkomne tilstand. (1. Korinter 15:24–28) For noen storslåtte framtidsutsikter! I forbindelse med at menneskene blir satt på en endelig prøve, skal Gud løslate Satan Djevelen fra avgrunnen, der han har vært bundet i tusen år. Satan vil igjen prøve å vende mennesker bort fra Jehova, men de som avviser Satan, vil få leve evig på jorden. – Les Jesaja 25:8; Åpenbaringen 20:7–9.

 4. Hvilken annen «dag» med dom vil bli til gagn for menneskeheten?

Bibelen forteller også om en annen «dag» med dom – en «dag» som vil føre til at den nåværende verdensordning vil få sin ende. Den vil komme like plutselig som den verdensomfattende vannflommen på Noahs tid, da en hel generasjon av onde mennesker ble feid bort. Men det er godt å vite at den nær forestående tilintetgjørelsen av ‘ugudelige mennesker’ vil bane veien for et nytt samfunn på jorden, ‘der rettferdighet skal bo’. – Les 2. Peter 3:6, 7, 13.