Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Hva mangler på dette bildet?

Les 1. Mosebok 13:5–17. Se så på bildet. Hva er det som mangler? Skriv svarene på linjene under. Gjør bildet ferdig ved å tegne en strek fra prikk til prikk, og fargelegg det etterpå.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

[Illustrasjon]

(Se den trykte publikasjonen)

TIL DRØFTELSE:

Hva ble Lot og Abraham og gjeterne deres uenige om? Hva gjorde Abraham for at det skulle være fred mellom dem, selv om han hadde rett til å bestemme?

LEDETRÅD: Les 1. Mosebok 13:7–9.

Var Abraham sur og bitter på Lot etterpå?

LEDETRÅD: Les 1. Mosebok 14:12–16.

Hvordan ble Abraham belønnet fordi han gikk inn for å etterligne Guds egenskaper?

LEDETRÅD: Les 1. Mosebok 13:14–17.

Hvordan kan du vise at du er en fredsstifter?

LEDETRÅD: Les 1. Korinter 13:4, 5; Jakob 3:13–18.

FAMILIEAKTIVITET:

Én i familien kan spille en av personene i denne bibelske beretningen ved å mime. De andre i familien skal så prøve å gjette hvem den personen er.

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 5 ABRAHAM

SPØRSMÅL

A. Hvor gammel var Abraham da hans sønn Isak ble født?

B. Hvilket løfte gav Jehova Abraham?

C. Sett inn de ordene som mangler: På grunn av sin store tro og sine gjerninger ble Abraham kalt ․․․․․.

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt 1900-tallet fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Flyttet fra Ur til Kanaan

Ur

Karan

KANAAN

ABRAHAM

FAKTA

En trofast mann som forlot den velstående byen Ur for å gjøre Jehovas vilje, selv om han ikke visste hvor han skulle bo. (Hebreerne 11:8–10) Han lærte hele tiden familien sin og dem som arbeidet og bodde hos dem, at de skulle «holde seg til Jehovas vei og øve rettferdighet». (1. Mosebok 18:19) Bibelen kaller ham «far til alle dem som har tro». – Romerne 4:11.

SVAR

A. Hundre år gammel. – 1. Mosebok 21:5.

B. Jehova lovte Abraham at alle nasjoner skulle velsigne seg ved hjelp av hans ætt. – 1. Mosebok 22:16–18.

C. «Jehovas venn.» – Jakob 2:21–24.

Folk og land

3. Vi heter Rahela og Andrei. Vi er begge sju år, og vi bor i Romania. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det i Romania? Cirka 38 600, 68 300 eller 83 600?

4. Hvilken prikk viser hvor vi bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

● Løsninger til «FAMILIENS OPPGAVESIDER» står på side 11.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. En ku.

2. En sau.

3. 38 600.

4. C.