Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Indre gaver som gjør menneskene unike

Indre gaver som gjør menneskene unike

 Indre gaver som gjør menneskene unike

EN 50 år gammel bygningsarbeider stod på en T-banestasjon i New York og ventet på den banen han skulle ta. Like i nærheten snublet en ung mann på kanten av perrongen og falt ned på skinnegangen akkurat idet det kom et tog. På brøkdelen av et sekund bestemte bygningsarbeideren seg for å hoppe ned på skinnegangen, der han holdt den andre mannen nede mens toget passerte over dem begge uten at noen av dem ble skadet.

I nazitiden nektet Jehovas vitner i Europa å si «Heil Hitler!», fordi det tyske ordet Heil betyr «frelse». De var fast overbevist om at Jesus Kristus var deres Frelser, og at ’det ikke er frelse i noen annen’. (Apostlenes gjerninger 4:12) Mange som nektet å forgude Hitler, ble revet bort fra sitt hjem og sendt til konsentrasjonsleirer, der de fortsatte å holde fast ved sine kristne prinsipper.

Disse eksemplene viser at et menneske kan sette en annen persons – til og med en helt fremmeds – ve og vel høyere enn seg selv og også kan sette respekt for prinsipper høyere enn sin personlige frihet. Støtter en slik oppførsel den oppfatning at mennesker bare er høyt utviklede dyr? Eller tyder den på at vi er høyerestående skapninger? Ha dette i bakhodet mens du tenker over de følgende spørsmålene:

● Hvorfor har vi en samvittighet, en indre følelse av hva som er rett, og hva som er galt?

● Hvorfor føler vi ærefrykt når vi reflekterer over naturens undere?

● Hvorfor gleder vi oss over musikk, malerkunst, poesi og andre kunstarter? Dette er tross alt ikke noe vi er nødt til å ha for å overleve.

● Hvorfor gir mennesker fra så å si alle kulturer uttrykk for et ønske om å ha nær forbindelse med et høyere vesen?

● Hvorfor stiller vi slike spørsmål som: «Hvorfor er jeg her?» og «Hva er meningen med livet?»

● Hvorfor har vi seremonier og ritualer når noen dør?

● Hvorfor tror folk praktisk talt over hele verden på et liv etter døden? Er vårt medfødte ønske om å leve evig bare et evolusjonistisk narrespill?

Hvor vi kan finne svar

De mest fornuftige svarene på disse spørsmålene kan vi finne i verdens mest utbredte hellige  bok, Bibelen. Tenk over det den sier om de følgende emnene:

Menneskenaturen. Mennesket ble skapt «i Guds bilde», noe som betyr at vi har potensial til å reflektere Skaperens egenskaper. (1. Mosebok 1:27) Det ble derfor sagt om det første menneske at det var en «Guds sønn». – Lukas 3:38.

Vårt behov for å vise og bli vist kjærlighet. «Gud er kjærlighet», står det i 1. Johannes 4:8. Vi mennesker, som er skapt i Guds bilde, har behov for å føle kjærlighet fra vuggen til graven. «Hvis jeg . . . ikke har kjærlighet, da er jeg intet», skrev den kristne apostelen Paulus. (1. Korinter 13:2) Han sa også: «Bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn.» – Efeserne 5:1.

Vårt åndelige behov. «Mennesket skal leve, ikke av brød alene, men av hver uttalelse som kommer fra Jehovas munn.» (Matteus 4:4) Guds uttalelser i Bibelen gjør oss kjent med hans personlighet og hans hensikt med oss mennesker. Vi kan ikke leve et virkelig meningsfylt liv uten å få dekket vårt åndelige behov.

Hvorfor vi dør. «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv.» (Romerne 6:23) Synd vil si å ikke leve opp til Guds moralske og åndelige normer. Gud har imidlertid til hensikt å fjerne synden, rehabilitere alle som elsker og adlyder ham, og gi dem evig liv på en paradisisk jord. – Salme 37:10, 11, 29; Lukas 23:43.

Ønsker du å få mest mulig ut av livet og kanskje utvikle talenter som du aldri hadde drømt om at du kunne utvikle? Har du lyst til å lære mer om Skaperen og den fantastiske framtiden han ønsker å gi deg? I så fall oppfordrer vi deg til å undersøke Bibelen, kilden til åndelig sannhet. Det er ikke noe annet du kan gjøre som vil gi deg større lykke både nå og i framtiden. – Matteus 5:3; Johannes 17:3.

[Ramme/bilde på side 9]

TRENGER KJÆRLIGHET FRA TIDLIGSTE BARNDOM

«Det et lite barns hjerne trenger, er stimulering og kjærlighet», sier vitenskapsmannen Gerald L. Schroeder. Så viktig det derfor er at foreldre følger Bibelens veiledning om å vise barna sine kjærlighet! I Titus 2:4 sies det for eksempel om mødre at de skal ’elske sine barn’.

[Bilde på sidene 8 og 9]

Vi gleder oss over mange vakre og hyggelige ting som ikke er livsnødvendige

[Bilde på side 9]

Mennesker trenger mer enn mat og vann. De trenger også veiledning fra sin Skaper